Mother of Salvation: Pray for Christian Churches so they will be given the graces to defend their Faith.

Monday, June 11th, 2012 @ 12:02

All God’s children are being called throughout the world to gather together as one to plead for the Mercy of My Eternal Father at this time.

Children pour out your hearts to My Father and ask Him to protect you and cover you with the precious blood of His Son.

You must pay attention every day from now on to praying to God the Father in the name of Jesus Christ, Saviour of the World, for every protection from the evil forces now rampant in every corner.

Pray, pray, pray for the Christian Churches on earth so that they will be given the graces to defend their Faith.

Never give up hope children for once you pledge allegiance to My Son and pray for strength your prayers will be answered.

Today I ask that you continue with the Conversion Crusade Prayers and the recital of the Most Holy Rosary and the Divine Mercy Chaplet.

This month is designated to the conversion of many nations.

Fasting must continue to save souls and it may be carried out according to each one’s means.

Continue children to pray for the conversion so needed at this time.

Thank you for responding to my call.

Mother of Salvation

 

459. Матір Спасіння: Моліться за християнські церкви, щоб їм були надані Ласки для захисту своєї віри

Понеділок, 11 червня 2012 р. Божого, 12:02

Всі діти Божі в усьому світі покликані зібратися разом, всі як один, щоб просити в цей час Мого Предвічного Отця про Милосердя.

Діти вилийте ваші серця перед Моїм Предвічним Отцем і просіть Його захистити вас і покрити вас Найдорожчою Кров’ю Його Сина.

Ви повинні звернути увагу на те, що відтепер кожен день потрібно молитися Богу Отцю в Ім’я Ісуса Христа, Спасителя світу, про захист від злих сил, що в даний час лютують в кожному закутку.

Моліться, моліться, моліться за християнські церкви на землі, щоб вони отримали Ласки для захисту своєї віри.

Ніколи не втрачайте надії, діти, адже якщо ви присягаєте на вірність Моєму Синові і молитеся за силу, то на ваші молитви будуть дані відповіді.

Сьогодні Я прошу вас, щоб ви продовжили відмовляти Молитви Хрестового Походу Навернення, Святий Розарій і Вервицю до Божого Милосердя.

Цей місяць призначений для навернення багатьох народів.

Піст повинен продовжуватися, щоб рятувати душі і це може бути здійснено відповідно до можливостей кожного з вас.

Діти, продовжуйте молитися за навернення, таке необхідне в цей час.

Дякую вам, що відповіли на Мій Заклик.

Матір Спасіння

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •