My followers must show courage to prepare others for The Warning

Tuesday, June 14th, 2011 @ 19:00

My beloved daughter, much work needs to be done by My followers to tell people what they must expect during The Warning.

Give them details in advance so that when they see the red sky flare up, a reflection of My Great Mercy, they will know that there is nothing to fear. Instead, they must rejoice, for here at last, for many of My children around the world, will be the proof they have been seeking all their lives.

Great rejoicing amongst My children is what I yearn for, not tears of sadness. When you see My Cross you will all know then the Passion of My Love for all of you.

Many will weep tears of great joy, for they will know I have come to flood their souls with the grace of redemption. For others who don’t know Me, they will be frightened, for then the true realization of the graveness of their sins will become apparent.

Followers of mine everywhere, I call on you to show great courage by telling My children that they must not fear when they witness this Divine, spectacular display of My great Mercy for mankind. Bring them back into My fold by preparing them. If they will not listen, pray for them.

Your Eternal Saviour and Redeemer of Mankind

Jesus Christ

 

114. Мої послідовники повинні проявити мужність, щоб підготувати інших до Попередження

вівторок, 14 червня 2011 р., 19:00

Моя улюблена дочко, багато праці має бути виконано Моїми послідовниками, щоб розповісти людям, на що вони повинні очікувати під час Попередження.

Подайте їм деталі заздалегідь, щоб коли вони побачать, як спалахує червоне небо – відображення Мого Великого Милосердя, вони знали, що боятися нічого. Натомість вони повинні радіти, бо тут, нарешті, для багатьох Моїх дітей по всьому світу буде доказ, який вони шукали усе своє життя.

Велика радість серед Моїх дітей – це те, чого Я прагну, а не сльози смутку. Коли ви побачите Мій Хрест, то ви всі пізнаєте Мою ревну Любов до вас усіх.

Багато хто буде плакати слізьми великої радості, бо вони будуть знати, що Я прийшов, щоб наповнити їхні душі благодаттю Відкуплення. Щодо інших, які не знають Мене, вони будуть налякані, бо тоді стане очевидним справжнє усвідомлення серйозності своїх гріхів.

Мої послідовники по всьому світу, Я закликаю вас проявити велику мужність, розповідаючи Моїм дітям про те, що вони не повинні боятися, коли стануть свідками цього Божественного захоплюючого прояву Мого Великого Милосердя для людства. Приведіть їх до Моєї вівчарні, підготувавши їх. Якщо вони не слухатимуть, моліться за них.

Ваш Вічний Спаситель і Відкупитель людства

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •