God the Father: You, My beloved children, have a glorious future ahead of you

Sunday, January 8th, 2012 @ 14:04

I Am the King of all Creation. I Am the Alpha and the Omega. All mankind will honour Me.

My dearest daughter, the time for humanity to honour Me, their heavenly Father, in all My Glory, is at last drawing very close.

The prayers of My beloved children, those humble servants of Mine, are saving souls and much of humanity against the forces of darkness, which cover the Earth.

Behold, I say onto all of you, My humble followers and those who believe in Me, the Creator of all mankind, unite. You must join as one force to honour Me, your Father.

Pray in unity now for global conversion. The Holy Spirit was poured out, by Me, upon the whole world on the 10th May 2011. Already, it has beckoned so many good souls to proclaim My Word.

Now that the power of Satan is diminishing, he will attack as many souls as possible. The worst attacks will be inflicted on My churches and all those who honour Me, their heavenly Father.

The Faith of My Church will continue to weaken, but the faith of those who bow before Me will sway the minds of good Christians everywhere and bring them closer to Me.

Much confusion is evolving among My children. To all those who are distracted from praying to Me, God of the Most High, hear My plea to humanity now.

Never allow anyone to distract you from the Truth of My Holy word given to mankind to salvage souls.

Never allow anyone to deter you from praying for those poor, tormented souls who have been seized by Satan.

Unite as one, children, and pray for Mercy one last time. Your prayers offer Me the help required to save most of humanity.

You, My daughter, are the end time prophet, who will suffer the most. Because of this Mission you will receive the last such Messages of their kind for the world and will be the primary target of Satan and his minions.

There are now many prophets who have been given a holy mission sanctioned by Me to help guide humanity.

After your Mission I will not be sending anyone else to impart My Messages because the world, as you know it, will have been changed forever.

As the end time prophet, your voice will be rejected by believers, first most, for they will oppose these Divine Messages aggressively, in a way which will startle and frighten you, My daughter.

Satan will attack those poor, holy souls as a means to hurt Me. He has already blinded the hearts of believers to the Truth. He will twist the Truth in the minds of those who pay homage to Me, their heavenly Father and My beloved Son, Jesus Christ.

Be joyful, however, because much conversion has already been achieved with the help of other visionaries and prophets in the world. So many catastrophic events have already been averted because of their work. However, a certain number of chastisements will continue to befall humanity in order to purify nations.

My daughter, the serpent’s power will be crushed, and soon. This is why My children must not fear the future. You, My beloved children, have a glorious future ahead of you. All you need to do is to pray for your brothers and sisters and trust in Me completely.

While The Warning, which will take place soon and unexpectedly, will save souls, much prayer is still needed. The prayers I ask of you now are especially for young people in every part of the world.

These are the children entrapped by the wicked lies perpetrated by Satan. These are the children who spend much of their time living in false idolatry and in a make-believe world. They need your prayers the most. Unite, children. Put your differences aside. Shed your coat of pride. Drop down, in love and humility, to ask Me for the Graces you need. These Graces will flood your soul with the Holy Spirit. Only then will your prayers be heard and answered.

Your beloved heavenly Father

God the Most High

 

305. Бог Отець: Ви, Мої улюблені діти, маєте попереду славне майбутнє

Неділя, 8 січня 2012 р. Божого, 14:04

Я Є Царем всього творіння. Я Є Альфа і Омега. Все людство буде почитати Мене.

Моя найдорожча дочко, час для почитання людством Мене, вашого Небесного Отця, у всій Моїй Славі, нарешті вже є дуже близьким.

Молитви Моїх улюблених дітей, цих Моїх покірних слуг, рятують душі і більшу частину людства від сил темряви, які покривають землю.

Ось що Я кажу всім вам, Моїм покірним послідовникам і тим, які вірять в Мене, Творця всього людства: об’єднайтеся. Вам потрібно об’єднатись в єдину силу, щоб почитати Мене, вашого Отця.

Моліться зараз спільно за глобальне навернення. Святий Дух був вилитий Мною на весь світ 10 травня 2011 року. Він покликав так багато добрих душ проголошувати Моє Слово.

Тепер, коли влада сатани зменшується, він буде атакувати стільки душ, скільки зможе. Найсильніші атаки будуть спрямовані на Мої Церкви і на всіх тих, які почитають Мене, їхнього Небесного Отця.

Віра Моєї Церкви буде і надалі слабнути, але віра тих, які поклоняються Мені, впливатиме на розум добрих християн повсюди і наблизить їх до Мене.

Багато замішання розвивається серед Моїх дітей. Всі ті, які відволікаються від молитви до Мене, Бога Всевишнього, почуйте Моє прохання до людства.

Ніколи не дозволяйте будь-кому відволікати вас від Правди Мого Святого Слова, даного людству для спасіння душ.

Ніколи не дозволяйте будь-кому утримувати вас від молитви за ці бідні, замучені душі, які були захоплені сатаною.

Об’єднайтеся, діти, і моліться за Милосердя в останній раз. Своїми молитвами ви жертвуєте Мені допомогу, необхідну для спасіння більшості людства.

Ти, Моя дочко, є пророком Кінця Часів, який страждатиме найбільше. Через цю Місію ти будеш отримувати останні такого роду Послання до світу і будеш головною мішенню сатани та його прибічників.

Зараз є багато пророків, яким, з Мого дозволу, було надано святу місію, щоб допомогти провадити людство.

Після твоєї Місії Я вже не буду посилати нікого іншого, щоб передавати Мої Послання, тому що світ, такий, яким ти його знаєш, буде змінений назавжди.

Оскільки ти є пророком Кінця Часів, тому твій голос, насамперед, буде відкинутий віруючими, оскільки вони будуть агресивно противитись цим Божественним Посланням у спосіб, який тебе приголомшить і налякає, Моя дочко.

Сатана буде атакувати ці бідні святі душі, щоб ранити Мене. Він вже засліпив серця віруючих до Правди. Він перекрутить Правду в свідомості тих, які почитають Мене, свого Небесного Отця і Мого улюбленого Сина, Ісуса Христа.

Однак будьте радісні, тому що багато навернень вже було досягнуто за допомогою інших візіонерів і пророків у світі.

Так багато катастрофічних подій вже вдалося уникнути завдяки їхній праці. Однак певна кількість покарань і надалі спадатиме на людство для очищення народів.

Моя дочко, влада змія буде розчавлена найближчим часом. Ось чому Мої діти не повинні боятися майбутнього. Ви, Мої улюблені діти, маєте перед собою славне майбутнє. Все, що вам потрібно зробити – це молитися за своїх братів і сестер та повністю довіритися Мені.

Хоч Попередження, яке несподівано відбудеться найближчим часом, врятує душі, однак необхідно ще багато молитов. Особливо прошу вас зараз молитись за молодих людей в усіх куточках світу.

Це ті діти, які впіймані в пастку через злу брехню, створену сатаною. Це ті діти, які більшу частину свого часу проживають у фальшивому ідолопоклонстві і вигаданому світі. Вони найбільше потребують ваших молитов. Об’єднайтеся, діти. Відкладіть ваші відмінності в сторону. Скиньте з себе плащ гордині. Припадіть в любові і смиренні, щоб випросити в Мене Ласки, яких ви потребуєте. Ці Ласки наповнять ваші душі Святим Духом. Тільки тоді ваші молитви будуть вислухані і на них будуть дані відповіді.

Ваш улюблений Небесний Отець

Бог Всевишній

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •