What is it that encourages young people to be so ashamed of Me?

Friday, August 19th, 2011 @ 23:00

My dearly beloved daughter, My Love for young people, especially those in their teens and early adulthood, is very deep. Like their parents, I feel love, happiness, worry and sometimes anger as I watch them grow up. Oh how My Heart breaks, when I hear them say they do not believe in God, My Eternal Father. They, My little children, have been conditioned to deny Him, so they can be seen to fit in with their friends, so as not to appear different to them.

The fact is that it is no longer easy for a young person to own up to their love for Me, even if they do accept My Existence. This admission can cause them embarrassment when a belief in Me, Jesus Christ or My Eternal Father, is scorned in favour of a so-called ‘higher being.’ What is it that encourages them to be so ashamed of Me? Why do they feel they need to conform to a world empty of spirit or concern for the soul?

Music and the arts have a huge influence on these precious, little souls who have not been told the Truth of Heaven or Hell. They, like all of My other children, who persist in avoiding any mention of Me, My Teachings, or the Existence of My Eternal Father, are just as likely to be lost to the wilderness.

Parents, I call on you to tell your children the Truth of their existence on this Earth; where they came from and the destiny that awaits them after this life. It is your duty to help them open their hearts to My Love. Take them to Me gently, but use whatever means possible to help save their souls. Do this out of love for them. You may have shirked your duties over the years, but now is the time to make amends. By praying The Divine Mercy for their souls, you can help them. It is better if they walk towards Me with the hands held out to Me in this life, on their own accord.

To the young people, I say this. If you believe in Me, don’t be afraid to acknowledge this in public. Do not deny Me for I Am your lifeline, without Whom there is no life. When others see how strong your belief is, they will be more inclined to open their own hearts to Me. This requires much bravery on your part, but the graces you will receive from me will far outweigh your fear. Once you tell people that I do Exist, once you show them respect and love and draw them to you, they will respect you for speaking of Me. It may seem odd to be talking about Me in one breath and worldly matters the next, but you will become stronger in your faith when you do this. Not only will you experience such a wealth of love in your heart for Me, it will save the souls of your friends.

Use the Internet to spread My Message. Talk about them. It does not matter who ridicules you. Because when you do this many, many young people around the world will have eternal life because of the conversion created as a result.

Go forth now, My precious, young army. It is time for you now to pluck up the courage to spread My Messages, which are being given to this generation in the world to remind them of Who I Am, why I saved you all from the depths of Hell and why I Am now reaching out to save you once more.

This is the time for Me to reach out to take your hands in Mine.

I love you.

Your beloved Saviour and Friend

Jesus Christ

 

169. Що саме спонукає молодих людей так соромитися Мене?

п’ятниця, 19 серпня 2011 р., 23:00

Моя ніжно улюблена дочко, Моя Любов до молодих людей, особливо в підлітковому і юнацькому віці, є дуже глибокою. Як і їхні батьки, Я відчуваю любов, щастя, занепокоєння, а іноді гнів, коли Я спостерігаю, як вони ростуть. О, як крається Моє Серце, коли Я чую, як вони говорять, що не вірять в Бога, Мого Предвічного Отця.  Вони, Мої малі діти, були привчені заперечувати Його, щоб могти виглядати відповідно до своїх друзів і не відрізнятися від них.

Справа в тому, що молодій людині вже нелегко зізнатися в своїй любові до Мене, навіть якщо вона визнає Моє Існування. Це визнання може привести до їхньої зніяковілості, коли віра в Мене, Ісуса Христа або Мого Предвічного Отця зневажається на користь так званої «вищої істоти». Що саме спонукає їх так соромитися Мене? Чому вони відчувають, що повинні пристосовуватися до світу, який духовно порожній або в якого відсутня турбота про душу?

Музика і мистецтво мають величезний вплив на ці дорогоцінні, маленькі душі, яким не сказали Правду про Рай або Пекло. Вони, як і всі Мої інші діти, які вперто уникають будь-яких згадок про Мене, Моє Вчення або Існування Мого Предвічного Отця, з такою ж ймовірністю будуть загублені в пустелі.

Батьки, Я закликаю вас розповісти своїм дітям Правду про їхнє існування на цій землі; звідки вони походять і про долю, яка чекає на них після цього життя. Це ваш обов’язок – допомогти їм відкрити свої серця на Мою Любов. Приведіть їх до Мене делікатно, але використовуйте всі можливі засоби, щоб допомогти врятувати їхні душі. Зробіть це з любові до них. Ви, можливо, протягом багатьох років ухилялися від своїх обов’язків, але тепер настав час, щоб це направити. Через молитву до Божого Милосердя за їхні душі ви можете їм допомогти. Було б краще, якщо б вони прийшли до Мене з простягнутими руками в цьому житті за власним бажанням.

Молодим людям Я кажу ось що. Якщо ви вірите в Мене, не бійтеся визнавати це публічно. Не заперечуйте Мене, бо Я – ваш рятувальний канат, без Якого немає життя. Коли інші побачать, наскільки сильна ваша віра, вони будуть більш схильні відкрити Мені свої власні серця. Це вимагає багато мужності з вашого боку, але ласки, які ви отримаєте від Мене, набагато переважать ваш страх. Як тільки ви скажете людям, що Я Існую, як тільки ви проявите до них повагу і притягните їх до себе, вони будуть поважати вас за те, що ви говорите про Мене. Може здатися дивним – говорити про Мене на одному диханні, а на наступному – про світські справи, але ви станете сильнішими в своїй вірі, коли зробите це. Ви не тільки будете відчувати таке багатство любові в своєму серці до Мене, але й це врятує душі ваших друзів.

Використайте інтернет для поширення Моїх Послань. Говоріть про них. Не має значення, хто сміється над вами. Тому що коли ви це зробите, багато, багато молодих людей по всьому світу матимуть Вічне Життя через навернення, створене в результаті цього.

Іди вперед зараз, Моя дорогоцінна, молода Армія. Настав зараз для вас час набратися мужності і поширювати Мої Послання, які даються цьому поколінню у світі, щоб нагадати їм про те, Хто Я такий, чому Я врятував вас усіх з глибин Пекла і чому Я зараз налагоджую контакт, щоб врятувати вас ще раз.

Це час для Мене простягнути руки, щоб взяти ваші руки в Мої.

Я люблю вас.

Ваш улюблений Спаситель і Приятель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •