Pray, relax and rejoice for this time is short now

Sunday, November 13th, 2011 @ 19:00

My dearly beloved daughter, sometimes My Messages confuse you. But this is okay. My ways and those Divine plans orchestrated by My Eternal Father are not easy to understand.

Keep your thoughts on Me. Focus only on prayer and especially those prayers which will help save hardened sinners from the fires of Hell.

Spend this period of time in quiet contemplation and simple prayer. This is all any of My children need to concentrate on. They must aim to bring their families and friends to Me in preparation for My arrival.

Pray, pray, pray My Divine Chaplet to secure salvation for those souls so infested by evil that their only salvation will be through your prayers.

Do not try to explain these times to your children, for they will not understand. For many it could cause unnecessary fear.

Again I say to all My precious children, I Am coming to save you. Remember this. Were I not to come at this time you would slip away from Me because of the powers of the force of evil so prevalent in your world.

I Am your salvation. Your escape from the horrors you are witnessing in your world caused by satanic influence every way you look. Children, you must trust in My Love for you. Don’t you know that I would not allow you all to continue to endure this wickedness?

For all of you, My children, I promise you this. You will enjoy the New Era of Paradise as My chosen children. But it will be up to every man, woman and child over the age of reason to decide whether they want to join together as one to enjoy this glorious existence.

Pray, relax and rejoice for this time is short now.

Sing in praise of My Eternal Father, for the glory He will bestow on all of those who accept My Hand of Mercy.

Your beloved Jesus

Saviour of mankind

 

247. Моліться, заспокійтеся і радійте, цей час зараз короткий

неділя, 13 листопада 2011 р., 19:00

Моя ніжно улюблена дочко, іноді Мої Послання збивають тебе з пантелику. Але це нормально. Мої шляхи і ті Божественні плани, організовані Моїм Предвічним Отцем, нелегко зрозуміти.

Зберігайте свої думки на Мені. Зосередьтеся тільки на молитві і особливо на тих молитвах, які допоможуть врятувати зачерствілих грішників від вогню Пекла.

Проведіть цей період часу в тихому спогляданні і простій молитві. Це все, на чому будь-яка Моя дитина повинна зосередитися. Вони повинні бути націлені на те, щоб привести до Мене свої сім’ї і друзів в підготовці до Мого прибуття.

Моліться, моліться, моліться Мою вервицю до Божого Милосердя, щоб забезпечити спасіння тим душам, які настільки заражені злом, що єдине їхнє спасіння буде через ваші молитви.

Не намагайтеся пояснити про ці часи своїм дітям, тому що вони не зрозуміють. У багатьох це може викликати непотрібний страх.

Знову Я кажу всім Моїм дорогоцінним дітям, що Я приходжу, щоб врятувати вас. Пам’ятайте про це. Якби Я не прийшов в цей час, ви б вислизнули від Мене через сили зла, які є настільки переважаючими у вашому світі.

Я Є вашим спасінням. Вашою втечею від жахів, спричинених сатанинським впливом, свідками яких ви є у вашому світі, куди б ви не глянули. Діти, ви повинні вірити в Мою любов до вас. Хіба ви не знаєте, що Я не дозволив би всім вам продовжувати терпіти це зло?

Усім вам, Мої діти, Я обіцяю наступне. Ви будете насолоджуватися Новою Ерою Раю, як Мої вибрані діти. Але саме кожному чоловіку, жінці і дитині у свідомому віці потрібно буде вирішити, чи хочуть вони об’єднатися як одне ціле, щоб насолоджуватися цим славним існуванням.

Моліться, заспокійтеся і радійте, бо цей час короткий.

Співайте, прославляючи Мого Предвічного Отця за славу, якою Він обдарує усіх тих, які приймуть Мою Руку Милосердя.

Ваш улюблений Ісус

Спаситель людства

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •