Mother of Salvation: My visionaries in the world will be instructed to pray in order to avert the dangers associated with a World War

Wednesday, May 16th, 2012 @ 09:00

My child, please try to remain strong in this Work for my Son.

It is important that all those who believe in the Truth of the Holy Word, being given to the world at this time, remain calm.

Your duty is to respond to my beloved Son’s instructions. Prayer, and trust in my Son, will bring about your salvation.

The Gift of the Seal of the Living God will be your biggest protection at a time of war or strife.

By pledging allegiance to God the Father, through the acceptance of this free Gift, you will remain free.

Never forget the power of prayer and how it can dilute the impact of such events.

Sadly, many of these events must come to pass for they have been prophesised.

Children, I call on all those who revere me, your Blessed Mother, to understand that this is a calling from Heaven.

All my visionaries in the world will be instructed to pray, in order to avert the dangers associated with a World War.

You must persevere in your suffering and offer it as a gift to God the Father.

My daily Rosary is important at this time no matter what Christian Church you belong to.

You must recite it, because it offers protection to those nations who say it daily, and in great numbers.

Pray, pray, pray for Europe at this time and turn to my Son and ask Him for the strength, courage and perseverance required to retain your trust in God.

Your beloved Mother

Queen of Heaven and Earth

Mother of Salvation

 

431. Матір Спасіння: Моїм візіонерам у світі буде доручено молитися, щоб уникнути небезпек, пов’язаних зі світовою війною

Середа, 16 травня 2012 р. Божого, 9:00

Моя дитино, прошу, постарайся бути сильною в цій Праці для Мого Сина.

Важливо, щоб усі ті, які вірять в Правду Святого Слова, яке надається світові в цей час, зберігали спокій.

Вашим обов’язком є відповідати на доручення Мого улюбленого Сина. Молитва і довіра до Мого Сина принесе вам спасіння.

Дар Печаті Бога Живого буде вашим найбільшим захистом під час війни або заворушень.

Присягаючи на вірність Богу Отцю через прийняття цього Дару, ви залишитеся вільними.

Ніколи не забувайте про силу молитви і про те, як вона може зменшити вплив таких подій.

На жаль, багато з цих подій мають статися, бо вони були передбачені.

Діти, Я закликаю усіх тих, які вшановують Мене, вашу Благословенну Матір, зрозуміти, що це є заклик з Небес.

Всім Моїм візіонерам у світі буде доручено молитися, щоб уникнути небезпек, пов’язаних зі світовою війною.

Ви повинні бути витривалими у терпіннях і жертвувати їх Богу Отцю як дар.

Моя щоденна молитва Розарію є важливою в цей час, незалежно від того, до якої християнської церкви ви належите.

Ви повинні її відмовляти, тому що вона забезпечує великий захист тим народам, які моляться Розарій щодня.

Моліться, моліться, моліться за Європу в цей час і зверніться до Мого Сина і просіть у Нього необхідної сили, мужності і завзятості, щоб зберегти свою віру в Бога.

Ваша улюблена Мати

Цариця Неба і землі

Матір Спасіння

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •