When such souls attack My Holy Word with such venom, this is a sign of Satan’s confirmation that these messages are authentic

Monday, August 6th, 2012 @ 18:06

My dearly beloved daughter there are many of My devoted followers who are plotting a campaign to destroy this mission.

To those who believe that it will be the non-Christians and the atheists who will denounce My Word in these messages then know this.

It will be those who openly proclaim their belief in me, their Jesus, who will hurt Me the most.

They are being clouded by the deceit of the king of lies, who has sent many fallen angels to such souls. Not content with denying My Holy Messages, they will set out to gather as much support as they can amongst My priests to try and sabotage this mission.

Such souls never stop to ask themselves, why they do this. Or why they feel such hatred towards you, My daughter. Or why My Holy Word disturbs them so much.

When such souls attack My Holy Word with such venom, this is a sign of Satan’s confirmation that these messages are authentic.

For when such strong opposition is shown and when holy people are provoked to attack Divine messages such as these you can be sure then that they come from God.

When they deny My Word this cuts Me so that I weep with sadness when they don’t recognise Me. But that is okay. In time they will know the Truth.

It is when they set out to deliberately drive souls away from My Mercy that they offend Me greatly.

If they are responsible for souls who are denied salvation they will be punished.

Their punishment will be one of wretchedness when they try to defend their actions, for just one lost soul. Their actions can mean that a soul who, would otherwise have been converted, may suffer the final persecution in the fires of Hell.

It is when they try to sabotage the Word of God that their previous good works will be rendered useless. For what good are they when they counteract such worthy deeds with deeds of hatred for God?

I say to them. The day you come before Me to answer for such mean spirited actions will be very difficult for you.

Not only will you have to answer for yourself but you will have to answer for the lies you spread about Me, My Holy Word to others.

Is it your fear of My Holy Word which drives you to such wickedness? Fear comes from Satan. Pride also comes from Satan. Don’t you know that it is because you believe that you are so well versed in My Holy Scripture that this cause you to decide that you know more than you do?

You find fault with My Holy Word just as the Pharisees did. By doing so you say that you know more about the Truth than God.

Remember that the more you spread lies about My Holy Word you sin against the Word of God.

This sin, against the prophet of the Lord is one of the most frowned upon by My Father.

All those who have sinned against the prophets of the Lord were punished. For when they try to stop the Word of God, given to the world to save souls, they are preventing the salvation of souls.

For this they will be struck down, for nothing will stop the Word of God from being delivered to His precious children.

Your Jesus

 

515. Коли ті душі атакують Моє Святе Слово з такою люттю, то це є знаком підтвердження від сатани, що ці Послання є справжніми

Понеділок, 6 серпня 2012 р. Божого, 18:06

Моя ніжно улюблена дочко, є багато Моїх відданих послідовників, які організовують кампанію для знищення цієї Місії.

Ви, які вважаєте, що це нехристияни і атеїсти будуть засуджувати Моє Слово в цих Посланнях, знайте наступне.

Саме ті, які відкрито проголошують свою віру в Мене, їхнього Ісуса, зранять Мене найбільше.

Вони є затьмарені через обман царя брехні, який вислав до тих душ багатьох впалих ангелів. Їм недостатньо просто заперечувати Мої Святі Послання, вони мають намір зібрати якомога більше прибічників серед Моїх священиків, щоб спробувати перешкодити цій Місії.

Такі душі ніколи не зупиняться, щоб запитати себе, чому вони це роблять. Або чому вони відчувають таку ненависть до тебе, Моя дочко. Або чому Моє Святе Слово так сильно їх непокоїть.

Коли ті душі атакують Моє Святе Слово з такою люттю, то це є знаком підтвердження від сатани, що ці Послання є справжніми.

Бо коли з’являється такий сильний спротив, а святі люди спровоковані атакувати Божі Послання, як у цьому випадку, тоді ви можете бути певними, що вони походять від Бога.

Коли Моє Слово заперечують, це ранить Мене настільки, що Я плачу зі смутку, коли вони не розпізнають Мене. Але нехай так буде. З часом вони пізнають Правду.

Вони сильно ображають Мене, коли свідомо намагаються відтягнути душі від Мого Милосердя.

Якщо вони несуть відповідальність за душі, яким було відмовлено у спасінні, то їх буде покарано.

Їхнє покарання буде одним із нещасть, коли вони намагатимуться захищати свої дії, навіть лише за одну-єдину втрачену душу. Їхні дії можуть призвести до того, що душа, яка, в іншому випадку, була б наверненою, може страждати від остаточного покарання у вогні Пекла.

Саме тоді, коли вони будуть намагатися перешкодити Слову Божому, їхні колишні добрі справи стануть марними. Бо яке добро з них випливає, коли тим добрим вчинкам протидіють вчинки, які випливають з ненависті до Бога?

Я говорю до них. День, коли ви постанете переді Мною, щоб відповісти за ці підлі вчинки, буде для вас дуже важким.

Ви будете змушені відповісти не тільки за себе, але вам також доведеться відповісти за брехню, яку ви поширюєте про Мене і про Моє Святе Слово перед іншими.

Чи це ваш страх щодо Мого Святого Слова змушує вас до такого злодіяння? Страх походить від сатани. Гордість походить від сатани. Хіба ви не знаєте, що те, що ви вважаєте, що так добре розбираєтесь в Моєму Святому Письмі, призводить до того, що ви вирішуєте, що знаєте більше, аніж насправді знаєте?

Ви шукаєте недоліки в Моєму Святому Слові так само, як фарисеї. В такий спосіб ви кажете, ніби знаєте більше про Істину, аніж Бог.

Пам’ятайте, що чим більше ви будете поширювати брехню щодо Мого Святого Слова, тим більше ви грішите проти Божого Слова.

Гріх проти Господніх пророків є одним з найбільш несхвальних перед Моїм Отцем.

Всі ті, які грішили проти Господніх пророків, були покарані. Бо коли вони намагаються зупинити Слово Боже, дане світові для порятунку душ, вони перешкоджають спасінню душ.

За це вони будуть повалені, бо ніщо не зупинить того, щоб Слово Боже потрапило до Його дорогоцінних дітей.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •