All mankind will have free will until their will unites with the Divine Will of the Father

Wednesday, April 25th, 2012 @ 15:50

My dearly beloved daughter, many souls do not acknowledge Me, simply because they don’t want to.

They know Who I Am.

They know that they have been created out of nothing, by God the Father, yet they choose to ignore God.

They use My Name in the most casual way, many, many, times and My Name is included in the curses spewed by those possessed by demons.

It is only when people are afflicted by tragedy that they stop and think of death and any future life they believe may be ahead.

This is why I sometimes punish those souls, out of My Mercy, to bring them to their senses, so I can save them.

Through suffering, all those material attractions, sought out by the senses, will become meaningless and be seen for what they are – fleeting novelties, which will vanish within a short period of time.

Many souls are born into this world sent from Heaven. They choose suffering, including those aborted children, as a means of seeking salvation for sinners.

It is difficult for the human mind to understand the Divine Kingdom, for no man has been blessed with this Gift.

When the fallen angels rebelled against My Father, He – My Father – never forfeited the right of His children to their free will, for He will never take away the Gift he gave to humanity.

All mankind will have free will, until their will unites with the Divine Will of the Father.

Satan takes advantage of free will. What he cannot fight is when those chosen souls forfeit their own free will and offer it to God to save sinners.

By making this sacrifice, through the acceptance of suffering, Satan’s influence is weakened.

Then sinners can be saved even when they have not repented. This is the miracle that is suffering.

Your beloved Jesus

 

410. Все людство матиме вільну волю, поки його воля не об’єднається з Божественною Волею Отця

Середа, 25 квітня 2012 р. Божого, 15:50

Моя ніжно улюблена дочко, багато душ не визнають Мене просто тому, що не хочуть.

Вони знають, Хто Я Є.

Вони знають, що вони були створені з нічого Богом Отцем, але, попри це, вирішили ігнорувати Бога.

Вони вживають Моє Ім’я в найбільш недбалий спосіб і Моє Ім’я присутнє в прокльонах тих, які одержимі бісами.

Тільки тоді, коли люди страждають від трагедій, вони зупиняються і думають про смерть і майбутнє життя, яке, як вони вважають, ще попереду.

Ось чому Я іноді караю ті душі в Моєму Милосерді, щоб привести їх до тями і могти їх врятувати.

Через страждання всі ці матеріальні принади стануть безглуздими і ви побачите справжню суть тих швидкоплинних новинок, які зникнуть протягом короткого періоду часу.

Багато душ, які народжуються в цьому світі, послані Небесами. Вони, в тому числі й абортовані діти, вибирають страждання як спосіб випрошення спасіння для грішників.

Людському розуму важко зрозуміти Царство Боже, так як жодна людина не була благословенна цим Даром.

Коли впалі ангели збунтувалися проти Мого Отця, Він, Мій Отець, не позбавив права своїх дітей на вільну волю, бо Він ніколи не буде забирати Дар, який надав людству.

Все людство матиме вільну волю, поки їхня воля не об’єднається з Божественною Волею Отця.

Сатана використовує вільну волю в своїх цілях. Він не може їй протистояти лише тоді, коли вибрані душі зрікаються своєї вільної волі і жертвують її Богові задля спасіння грішників.

Складаючи цю жертву через прийняття страждання, послаблюється вплив сатани.

Тоді грішники можуть бути врятовані, навіть якщо вони не покаялися.

Це є тим чудом, яким є страждання.

Ваш улюблений Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •