When they deliberately bribed liars to deny My Resurrection, the Pharisees denied generations of Jews the right to the Truth.

Saturday, August 4th, 2012 @ 10:35

My dearly beloved daughter mankind must understand the weakness of human nature before they can truly entrust themselves into the arms of God.

To those faithful amongst you, your faith and love for Me, your Saviour, brings Me great joy.

But when you say you love Me, this brings with it a great responsibility.

Never forget the weakness in your nature, though no your fault of your own as you were born with original sin, as it can cause you to sin when you are least expecting it.

When the souls of those who say they love Me reach a stage where they are consumed with love for Me that is when they have to be careful. Sometimes this makes them feel elevated in My Eyes, which is true because they are.

But then comes the temptation to see others in a less than flattering light.

They can be tempted to, not just feel compassion for those poor souls who are in darkness or confused but to look down upon them.

Sometimes their strong faith and knowledge of scriptures gives them a false sense of security.

They believe they know everything regarding the teachings of the Church, My Church, My Body on earth.

This is what happened the Pharisees.

They thought they knew everything about the Laws of God. The Love of God.

What they failed to understand was the prophesies, foretold so clearly, about the coming of the Messiah. This meant that they rejected the Christ, the Son of the Living God, when He came as promised.

The cruelty they showed Me, Jesus Christ Son of Man, was in complete contradiction to the love they claimed to have for God.

If they truly loved God they would never have treated any child of God as they did.

Their minds were closed to the prophecies given to the world through the prophets, which proclaimed the Truth.

The Truth is that all prophecies will be fulfilled as promised by God.

They rejected The Messiah, promised to provide the future salvation for the whole of humanity.

In turn, through their lies, when they deliberately bribed liars to deny My Resurrection, the Pharisees denied generations of Jews the right to the Truth.

My Death on the Cross wasn’t enough for them. They wanted to ensure that no trace existed of Me, the Redeemer of the world afterwards.

They then went back and led God’s children into a false faith in which the Truth became a lie.

Remember the prophecies from God are always fulfilled.

My Second Coming is now about to be fulfilled. This time the leaders in the Christian Churches will deny Me like the Pharisees did.

They will torment Me, My prophets, My people and anyone who dares to spread the Truth of My Coming.

Do not deny Me this time.

Open your hearts.

Listen carefully to me as I prepare you for the final chapter in the salvation of the world.

Your Jesus

 

513. Фарисеї навмисно підкупили брехунів, щоб заперечити Моє Воскресіння, відмовивши поколінням євреїв у праві на Правду

Субота, 4 серпня 2012 р. Божого, 10:35

Моя ніжно улюблена дочко, людство повинно зрозуміти слабкість людської природи, перш ніж по-справжньому зможе віддати себе у Руки Божі.

Віра і любов до Мене тих, які є вірними Мені, своєму Спасителю, приносить Мені велику радість.

Проте коли ви кажете, що любите Мене, це несе за собою велику відповідальність.

Ніколи не забувайте про слабкість вашої природи; хоч ви народились з первородним гріхом без вашої вини, та він може привести вас до гріха, коли ви найменше цього сподіваєтесь.

Коли душі тих, які кажуть, що люблять Мене, досягають етапу, коли ця любов до Мене їх переповнює, тоді вони мають бути дуже обережними. Деколи це призводить до того, що вони почуваються вищими в Моїх Очах і це справді так.

Однак потім приходить спокуса бачити інших в менш похвальному світлі.

Вони можуть відчувати спокусу дивитися на них зверхньо, замість того, щоб просто проявити співчуття до тих бідних душ, які перебувають у темряві або в замішанні.

Деколи їхня сильна віра і обізнаність в Писанні дає їм хибне відчуття безпеки.

Вони вважають, що знають все, що стосується Вчення Церкви – Мого Тіла на землі.

Це, власне, трапилось з фарисеями.

Вони вважали, що їм відомо все про Закони Бога. Про Любов Бога.

Чого їм не вдалося зрозуміти, так це чітко передбаченого пророцтва про прихід Месії. Це призвело до того, що вони відкинули Христа, Сина Бога Живого, коли Він прийшов, як і було обіцяно.

Жорстокість, яку вони проявили до Мене, Ісуса Христа, Сина Людського, цілковито суперечила тій любові до Бога, про яку вони заявляли.

Якщо б вони по-справжньому любили Бога, то вони б ніколи так не обійшлися із жодною Божою дитиною.

Їхній розум був закритий на пророцтва, дані світові через пророків, які проголошували Правду.

Правда полягає в тому, що всі пророцтва здійсняться, як і було обіцяно Богом.

Вони відкинули Месію, який обіцяв надати майбутнє спасіння для всього людства.

Зі свого боку фарисеї, через їхню брехню, коли вони навмисно підкупили брехунів, щоб заперечити Моє Воскресіння, відмовили поколінням євреїв у праві на Правду.

Їм було недостатньо Моєї Смерті на Хресті. Вони хотіли впевнитись, що після Мене, Спасителя світу, не залишиться жодного сліду.

Потім вони повернулись і повели Божих дітей до фальшивої віри, де Правда перетворилась на брехню.

Пам’ятайте, що Божі пророцтва завжди сповнюються.

Моє Друге Пришестя невдозі відбудеться. Цього разу лідери християнських церков відречуться від Мене, як це зробили фарисеї.

Вони будуть мучити Мене, Моїх пророків, Мій народ і кожного, хто наважиться поширювати Правду про Моє Пришестя.

Не відрікайтеся від Мене цього разу.

Відкрийте ваші серця.

Слухайте Мене уважно, бо Я готую вас до заключного розділу спасіння світу.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •