Heaven and Earth will become one. One won’t exist without the other

Sunday, April 8th, 2012 @ 15:30

My dearly beloved daughter, the time for My Reign on Earth is drawing closer and there is only so much time for humanity to grasp My Mercy and repent.

It is also important that My Church prepare its flock for Eternal Life and use every opportunity to encourage reconciliation.

This is an important time of the year and you must turn to Me, your Jesus, and pray for the Graces to ensure that you, My followers, have the strength of conviction to spread the Truth of My Second Coming.

The suffering of humanity and that of My Eternal Father and Me, His beloved Son, is coming finally to an end.

Satan’s reign on Earth will cease and I will take over My Rightful Throne.

While My Reign, within My Church, has meant that My Spirit has been present with great Graces, offered to deserving souls, it will not be until Satan is bound that My Father’s Will can finally be fulfilled.

No man truly understands what Eternal Life is.

No man understands fully what will happen at My Second Coming.

No man, because of the limitations of human understanding, can know of My plans for the gathering of My twelve nations on Earth.

So many believe that My Second Coming is the end of the world.

It may be the end of times as you know it, but it is only the beginning of the glorious future planned by My Eternal Father for all His children.

Heaven and Earth will become one.

One won’t exist without the other. The righteous will live in My New Paradise and there will be great abundance in all things.

So much wonder can never be described in human terms. Great peace and joy will be felt by every soul who inherits the right to be part of My Kingdom.

My Heart breaks when I see fear in your eyes, children, when I refer to the end times.

Instead, I ask you to trust in My Great Love for you all, and know that My Promise is that you will be truly at home with Me and your sorrows will be banished for eternity.

The New Paradise I promise is to be revealed to humanity very soon.

Do not waste one single moment in fear. Rejoice. Look forward to your future.

Trust in Me completely, for I love you too much to ever let you down.

Pray that all of My children will be humble in heart to accept the Keys to Paradise.

Your Jesus

394. Небо і земля стануть одним. Одне не існуватиме без іншого

Неділя, 8 квітня 2012 р. Божого, 15:30

Моя ніжно улюблена дочко, час Мого Царювання на землі наближається і залишилось небагато часу, щоб людство зрозуміло Моє Милосердя і покаялось.

Також важливо, щоб Моя Церква підготувала свою паству до Вічного Життя і використала будь-яку можливість, щоб заохочувати її до примирення.

У цей важливий період року ви повинні звернутися до Мене, вашого Ісуса, і молитися про Ласки, щоб ви, Мої послідовники, мали силу переконливо поширювати Правду про Моє Друге Пришестя.

Страждання людства, а також Мого Предвічного Отця і страждання Моє, Його улюбленого Сина, нарешті добігає кінця.

Правління сатани на землі припиниться і Я прийму Мій законний Трон.

Хоч Моє Царювання в межах Церкви означає, що Мій Дух Є присутній з великими Ласками, які жертвуються душам, які на це заслуговують, проте поки сатана не буде зв’язаний, воля Мого Отця не може бути сповнена остаточно.

Жодна людина по-справжньому не розуміє, чим є Вічне Життя.

Жодна людина до кінця не усвідомлює, що відбудеться під час Мого Другого Пришестя.

Жодна людина, через обмеженість людського розуму, не може знати про Мої плани щодо зібрання Моїх дванадцяти народів на землі.

Так багато вірять, що Моє Друге Пришестя є кінцем світу.

Це може бути Кінець Часу, який ви знаєте, але це тільки початок славного майбутнього, запланованого Моїм Предвічним Отцем для всіх Його дітей.

Небо і земля стануть одним цілим.

Одне не існуватиме без іншого. Праведні житимуть в Моєму Новому Раю і їм нічого не бракуватиме.

Це настільки дивовижно, що неможливо описати за допомогою людської термінології. Великий мир і радість будуть відчуватися кожною душею, яка успадкує право бути частиною Мого Царства.

Моє Серце розривається, коли Я бачу страх у ваших очах, діти, коли Я посилаюся на Кінець Часів.

Натомість Я прошу вас довіритися Моїй великій Любові до всіх вас і знайте, що Моя Обітниця означає, що ви будете по-справжньому вдома зі Мною і ваш смуток буде вигнаний назавжди.

Цей Новий Рай, який Я обіцяю, буде об’явлено людству найближчим часом.

Не витрачайте ні однієї миті на страх. Радійте. Чекайте на ваше майбутнє.

Довіряйте Мені цілковито, бо Я настільки сильно вас люблю, що в жодному разі не підведу вас.

Моліться, щоб усі Мої діти були смиренні серцем, щоб прийняти ключі від Раю.

Ваш Ісус

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •