Prayers can avert the atrocities being planned urging the use of nuclear bombs

Tuesday, May 29th, 2012 @ 17:42

My dearly beloved daughter, My prophets, My messengers and all the true visionaries in the world are uniting in spirit to proclaim My Holy Word at this time.

Those chosen for the difficult mission, to ensure that the souls of the whole of humanity are prepared for My Second Coming, are being instructed to call out to the world.

They will soon urge for urgent prayer to help those who will suffer in the coming wars.

The time is near for wars to break out and many innocent souls will be the victims in these hate filled terrors against God’s children.

Many will be torn in different directions in these wars and much confusion will exist in the Middle East.

So many little wars will escalate.

So many sides splintered in all directions at first, will merge into only a small number of sides.

Then the larger armies will become involved with many nations joining in.

How My tears fall over this terrible evil led through the influence of Satan who wants to kill as many people as possible and as quickly as possible.

Pray for these wars to be diluted.

Pray that God’s children, through their prayers, can avert the atrocities being planned urging the use of nuclear bombs.

My dearest daughter, Satan will do everything in his power at this time to encourage the Catholic Church to denounce you and to declare these messages heresy.

You must ignore these attacks. All those who follow My teachings need only follow their hearts for they will find it easy to discern the truth.

If My prophets were not given the graces from Heaven to withstand such persecution, then My Holy Word, My instructions to prepare all of God’s children for My Second Coming would not be heard.

Were it not for the stubborn persistence of all God’s prophets and God’s messengers, from the beginning of time, then God’s children would remain ignorant.

Once the knowledge is given to you, My precious followers, you must never be afraid for you are following the path to Eternal Life. Any other path, irrespective of the glorious, but worthless, temptations which pull you towards worldly trappings will not lead you to Me.

For if, and when, the lies about My Holy Eucharist begin to emerge you must be brave and walk away.

Pray for strength, determination and courage to follow me on the final Path to Salvation.

Your beloved Jesus

 

445. Молитви можуть запобігти тим злим планам, які спонукають до використання ядерних бомб

Вівторок, 29 травня 2012 р. Божого, 17:42

Моя ніжно улюблена дочко, Мої пророки, Мої посланці і всі правдиві візіонери в світі об’єднуються в дусі, щоб проголошувати Моє Святе Слово в цей час.

Ті, які були вибрані для цієї складної Місії, отримали доручення звертатися до світу і забезпечити, щоб душі всіх людей були підготовлені до Мого Другого Пришестя.

Невдовзі вони будуть закликати до термінової молитви, щоб допомогти тим, які страждатимуть у війнах, що наближаються.

Близький той час, коли війни вибухнуть і багато невинних душ стануть жертвами цього повного ненависті терору проти Божих дітей.

В тих війнах буде багато розпорошень у різних напрямках, а на Близькому Сході дійде до великого замішання.

Так багато малих війн будуть посилюватися.

Так багато сторін, що на початку були розпорошені у всіх напрямках, об’єднаються в малу кількість сторін.

Тоді будуть втягнуті великі армії і багато країн братимуть участь разом з ними.

Як сильно течуть Мої Сльози через це жахливе зло, що супроводжується впливом сатани, який хоче убити якомога більше людей і якомога швидше.

Моліться за те, щоб послабити ці війни.

Моліться, щоб Божі діти завдяки своїм молитвам могли запобігти тим злим планам, які спонукають до використання ядерних бомб.

Моя найдорожча дочко, сатана зробить в цей час все, що в його силах, щоб переконати Католицьку Церкву засудити тебе і оголосити ці Послання єрессю.

Ти повинна ігнорувати ці атаки. Всі ті, які дотримуються Мого Вчення, повинні прислухатися до свого серця, бо так буде легше розпізнати правду.

Якби Моїм пророкам не були дані Ласки з Небес, щоб протистояти таким переслідуванням, тоді Моє Святе Слово і Мої вказівки щодо підготовки всіх Божих дітей до Мого Другого Пришестя не були б почутими.

Якби не та завзята витривалість всіх Божих пророків і всіх посланців Бога від початку часу, тоді Божі діти залишилися б необізнаними.

Як тільки вам буде дано знання, Мої дорогоцінні послідовники, тоді ви ніколи не повинні боятися, оскільки ви прямуєте шляхом до Вічного Життя. Будь-який інший шлях, попри чудові, але нічого не варті спокуси, які заманюють вас у світську пастку, не приведе вас до Мене.

Отож, як тільки почне з’являтися брехня про Мою Пресвяту Євхаристію, тоді ви повинні бути мужніми і відійти.

Моліться про силу, рішучість і хоробрість, щоб іти за Мною остаточною Дорогою до Спасіння.

Ваш улюблений Ісус

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •