During The Warning, those who redeemed themselves in My Eyes will not suffer pain of Purgatory.

Thursday, May 24th, 2012 @ 18:30

When the time comes My dearly beloved daughter for The Warning, a number of signs will be revealed.

I tell you this to remind all God’s children that they must prepare themselves beforehand.

The two stars will collide and many will be fearful.

There is nothing to fear because this is the greatest gift I bring so that not one soul is lost to the fires of Hell.

Then, My Cross, will appear in the skies and not one person will fail to notice.

Many will fall down in fear and a great shaking, like an earthquake, will be felt.

Then will come the silence.

Always prepare for this day as if it were tomorrow. Seek redemption now and reveal to Me your sins.

Catholic must go to Confession.

For those who are not Catholics they must recite the Crusade Prayer (24) I give to the rest of the world for My Plenary Indulgence.

This gift of My Plenary Indulgence is for all of God’s children of every creed and offers a great cleansing. Do not reject this Gift. Accept it.

For Catholics who question My Gift and who have begrudgingly criticised My Gift I say this.

Do you believe that I would not bestow this Sacrament on all of God’s children?

You must be generous of heart and happy that I do this. Do you think that they should not be given such a Gift? If you do then you don’t truly love Me.

Bow your heads and praise God for this wonderful Gift given to mankind to save their souls.

Then, during The Warning, all those who have redeemed themselves in My Eyes will not suffer the pain of Purgatory.

Those who see their sins unveiled before them, as seen through My Eyes, will be shocked.

Many will find it difficult to accept how blackened their souls are.

Those who do and show remorse will ask Me to pardon them. And I will.

But some will not be sorry and will defend, in their heart, the atrocities they committed as they appear before My Eyes. They won’t repent and will slap Me in the face.

Either way the fires of the purification and suffering will be felt by all sinners.

The length of time will depend on the gravity of their sins.

Those who pull away from Me need your prayers. They will be given more time to turn back to Me and ask Me to forgive them.

But that time could be as short as a day or as long as a few years.

No one but My Father knows the date of My Second Coming.

The time between the two events will not be as long as you may think.

Finally, My children will realise the time they are living in and accept the Truth.

For those who know the truth now and who believe in Me you have a duty to pray for the souls who will not accept My Mercy.

My daughter, My greatest desire is to save the entire world, including those who are lost to Me.

All the prayers of My followers, who unite as one voice, can help Me to do this.

Go in Love. Trust in Me always for the time is short and the plans for the salvation of humanity rests in the hands of My Eternal Father.

Your Beloved Jesus

 

 

441. Ті, які спокутували свої провини в Моїх Очах, не будуть терпіти біль Чистилища під час Попередження

Четвер, 24 травня 2012 р. Божого, 18:30

Моя ніжно улюблена дочко, коли надійде час для Попередження, вам буде дано багато знаків.

Я говорю це вам, щоб нагадати всім Божим дітям, щоб могли заздалегідь підготуватися.

Зіштовхнуться дві зірки і багатьох охопить страх.

Однак немає чого боятися, оскільки це є найбільший Дар, який Я приношу, щоб жодна душа не була втрачена в пекельному вогні.

Тоді з’явиться на небі Мій Хрест і кожен його побачить.

Багато впадуть зі страху і буде сильне тремтіння, схоже на землетрус.

Опісля настане тиша.

Готуйтеся до цього дня кожен день, так, ніби це станеться завтра. Потурбуйтеся про це зараз і виявіть переді Мною свої гріхи.

Католики мають ходити до Сповіді.

Ті, які не є католиками, повинні відмовляти Молитву Хрестового Походу [№24], яку Я даю решті світу для Повного Відпущення гріхів.

Цей Дар Мого Повного Відпусту є для всіх Божих дітей, кожного віровизнання і пропонує велике очищення. Не відкидайте цей Дар. Прийміть його.

Католикам, які піддають сумніву Мій Дар і з заздрістю Його критикують, Я кажу наступне:

Чи ви вважаєте, що Я не обдарував би цим Таїнством всіх Божих дітей?

Ви повинні мати щедре серце і бути щасливими від того, що Я це роблю. Чи ви думаєте, що вони не повинні отримати такого Дару? Якщо ви так вважаєте, то ви не любите Мене правдиво.

Схиліть свої голови і славте Бога за цей чудовий Дар, даний людству для порятунку душ.

Ті, які спокутують свої провини в Моїх Очах, не будуть терпіти біль Чистилища під час Попередження.

Ті, які побачать свої гріхи, які постануть перед ними в дійсному світлі, такими, якими бачать їх Мої Очі, будуть приголомшені.

Багатьом буде важко прийняти те, наскільки чорними є їхні душі.

Ті, які це приймуть і проявлять каяття, будуть просити у Мене прощення. І Я їх пробачу.

Але деякі не будуть жалкувати і в своїх серцях захищатимуть скоєні ними злодіяння, здійснені ними перед Моїми Очима. Вони не будуть каятися і вдарять Мене по Обличчю.

Так чи інакше, вогонь очищення і страждання відчують усі грішники.

Тривалість часу буде залежати від важкості їхніх гріхів.

Ті, які від Мене відсуваються, потребують ваших молитов. Їм буде дано більше часу, щоб повернутися до Мене і попросити Мого прощення.

Але цей час може бути коротким, як один день, або довгим, як кілька років.

Ніхто, окрім Мого Отця, не знає дати Мого Другого Пришестя.

Проміжок часу між цими двома подіями не буде довгим, як ви можете припускати.

Нарешті Мої діти зрозуміють, в який час вони живуть і приймуть Правду.

Тим, які зараз знають Правду і які вірять в Мене, Я кажу: у вас є обов’язок молитися за душі, які не приймуть Мого Милосердя.

Моя дочко, Моє найбільше бажання полягає в тому, щоб врятувати весь світ, включно з тими, які є загубленими для Мене.

Всі молитви Моїх послідовників, які об’єднуються в один голос, можуть допомогти Мені це зробити.

Ідіть в любові. Довіряйте Мені завжди, оскільки час є коротким і плани по спасінню людства спочивають в Руках Мого Предвічного Отця.

Ваш улюблений Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •