You will be hated in many quarters and feared in others

Monday, November 7th, 2011 @ 20:50

My beloved daughter, you must listen. As My prophecies unfold and when My Holy Word will begin to be accepted and listened to, you must be careful. You, My daughter, will be hated in many quarters and feared in others.

My prophecies, which will be given to you, are to ensure that there will be no doubt in the minds of all My children that the promise of eternal salvation will at last be realized.

My daughter, you will feel isolated, rejected, feared and will suffer harshly in My Name.

Without your sacrifice, I could not fulfil My promise to save mankind, so that every soul is accorded the opportunity to benefit from their rightful inheritance.

I call on My sacred servants to protect you, My daughter, for it will be their holy duty. In time they will understand what their role is. Meanwhile, I call on all My precious followers to pray for your protection against the evil forces, which are led by Satan, who want to destroy the world for their own gain.

Be strong. Pray for protection and involve the help of My Blessed Mother at all times.

Your Jesus

Saviour and Redeemer of Mankind

 

242. Тебе будуть ненавидіти в багатьох колах і боятися в інших

понеділок, 7 листопада 2011 р., 20:50

Моя улюблена дочко, ти повинна послухати. В міру того, як Мої пророцтва розгортаються і коли Моє Святе Слово почнуть приймати і слухати, ти повинна бути обережною. Тебе, Моя дочко, будуть ненавидіти в багатьох колах і боятися в інших.

Мої пророцтва, які будуть дані тобі, повинні гарантувати, що в свідомості усіх Моїх дітей не залишиться жодних сумнівів, що обітниця вічного спасіння нарешті буде здійснена.

Моя дочко, ти будеш почуватися ізольованою, відкинутою, наляканою і будеш жорстоко страждати в Моє Ім’я.

Без твоєї жертви Я не зміг би виконати Свою обітницю врятувати людство, щоб кожній душі була надана можливість скористатися своїм законним спадкоємством.

Я закликаю Моїх висвячених слуг захищати тебе, дочко Моя, бо це буде їхнім святим обов’язком. З часом вони зрозуміють, в чому полягає їх роль. Тим часом Я закликаю всіх Моїх дорогоцінних послідовників молитися за твій захист від злих сил, якими керує сатана, які хочуть знищити світ заради власної наживи.

Будьте сильними. Моліться про захист і звертайтеся за допомогою до Моєї Благословенної Матері повсякчас.

Ваш Ісус

Спаситель і Відкупитель людства

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •