Enoch and Elijah will not be present in human form

Thursday, January 29th, 2015 @ 21:30

My dearly beloved daughter, it will be the Roman Catholics and the Jews who will face the greatest opposition in the times ahead. They will suffer discrimination, opposition and hatred as the apostasy strangles humanity. Their voices will be silenced as falsities devour the minds of God’s children when the evil one deceives the world into rejecting the Word of God.

These two witnesses will continue to proclaim the Truth through those amongst them who are strong enough to spread the Fire of the Holy Spirit until the Great Day of the Lord descends upon humanity. The spirits of Enoch and Elijah will flood their souls and they will cause outrage when they bear testament to God, the Truth and the Life, which billions will reject. As foretold, these two witnesses will be opposed and fought against but woe to the man who tries to destroy them for God will punish His enemies to allow these two to keep the flame of His Love alive in a world, which will be covered with the darkness of apostasy.

Enoch and Elijah will not be present in human form but know this. They will be present in the spirit of these two witnesses and it will be through their suffering that God will redeem those who are blind to the Truth.

Never fear the Truth, fear only those who are filled with such hatred for Me, Jesus Christ, that they will stoop to every wicked act in order to keep these two witnesses silent. But, they will have no impact for the Fire of the Holy Spirit will pour from their mouths like a sword and cut into the hearts of those who are in the greatest need of God’s Mercy. Then, when the time comes, these two religions will be banned and those who dare to practice them openly will be accused of committing a crime. Burnt to the ground the Temples will become mounds of ashes and the world will delight in the destruction of God’s Faithful and celebrate their demise.

After that, the sound of God’s Voice will be heard in every corner of the world and out of the ashes will arise the New Beginning, the New Jerusalem a new pure world without sin.

Your Jesus

 

1324. Енох та Ілля не будуть присутні в людській подобі

Четвер, 29 січня 2015 р. Божого, 21:30

Моя ніжно улюблена дочко, римо-католики та євреї будуть тими, які зіткнуться з найбільшим спротивом у прийдешні часи. Вони будуть страждати від дискримінації, спротиву та ненависті, оскільки відступництво буде душити людство. Їхні голоси змусять замовкнути, оскільки брехня пожиратиме свідомість Божих дітей, коли злий дух буде обманювати світ, щоб відкинути Слово Боже.

Ці два свідки будуть продовжувати проповідувати Правду через тих, які будуть достатньо сильними, щоб поширювати Вогонь Святого Духа, доки Великий День Господній не зійде на людство. Дух Еноха та Іллі наповнить їхні душі і вони викликатимуть обурення в інших, коли нестимуть Завіт Бога, Правду і Життя, від яких відмовляться мільярди. Так як було передбачено, ці два свідки зіткнуться зі спротивом та боротьбою проти них, але горе тій людині, яка буде намагатися знищити їх, тому що Бог покарає Своїх ворогів, щоб дозволити цим двом свідкам підтримувати живим Полум’я Його Любові у світі, який буде покритий темрявою відступництва.

Енох та Ілля не будуть присутні в людській подобі, але знайте наступне. Вони будуть присутні в дусі тих двох свідків і саме завдяки їхньому стражданню Бог відкупить тих, які є сліпими на Правду.

Ніколи не бійтеся Правди, бійтеся лише тих, які переповнені такою ненавистю до Мене, Ісуса Христа, що опустяться до кожного можливого нечестивого вчинку, щоб змусити цих двох свідків замовкнути. Але вони не матимуть впливу на Вогонь Святого Духа, який виллється з уст цих двох свідків і як меч прошиє серця тих, які найбільше потребують Божого Милосердя. Потім, коли прийде час, ці дві релігії будуть заборонені і ті, які наважаться практикувати їх відкрито, будуть звинувачені у здійсненні злочину. Спалені дотла храми стануть горами попелу і світ радітиме знищенню Божих Віруючих та святкуватиме їхню загибель.

Після цього звук Божого Голосу пролунає у кожному куточку світу і з попелу підніметься Новий Початок, Новий Єрусалим, новий чистий світ без гріха.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •