Insight into My Crucifixion

Monday, September 26th, 2011 @ 23:45

My dearly beloved daughter, tonight, for the first time, I gave you an insight into My Crucifixion, which surprised you. Yet what I revealed to you is of huge importance.

Many lukewarm believers think that when I was crucified, that somehow, because I Am My Father’s Son, I did not suffer the physical pain that man would. They are also of the opinion that because of My Divine status, I was not fearful, nor could have been, because of the strength I received from My Father.

The Truth is quite different. I felt very alone and frightened. My time in the garden was terrifying, because of My human nature. Remember, that I came in the flesh. I had the same feelings of pain and sorrow, just like any man. Many people do not understand this.

I felt abandoned by My Eternal Father and was taken for granted in some ways by My apostles, who did nothing to comfort me during these terrible hours.

When I faced My executioners, I trembled in fear and could barely respond to their accusations. I felt as any human being would when facing a violent execution. My Dignity remained intact because of the Sacrifice I knew I had to make for mankind. A paradox, I know, but I also felt Love and Joy in My Heart during this suffering. For I knew that My death would save you, My children, for eternity. Yet, I now want you to ask yourselves how many can be saved by My death on the Cross. Who wants to be saved and do they really understand the significance.

Because of My death, they can enter Heaven now. Do they also know that this will be by their own choice and through the free will they have been given? Belief in God the Father must be your priority. Come to Me first and I will lead you to Him. Abide by My Teachings given to you through the Holy Bible. Love your neighbour. Keep your faith simple. Keep a balanced view of your faith. Love Me. Pray to Me. Adore Me. Allow Me to love you with My tender Heart, so My Divine Presence can flood your precious little souls. I Am yours. You are Mine, children. It is that simple.

The more you pray, the closer you will become. The closer will your heart entwine in Mine.

Your Jesus

Saviour of Mankind

204. Розуміння Мого Розп’яття

понеділок, 26 вересня 2011 р., 23:45

Моя ніжно улюблена дочко, сьогодні ввечері вперше Я дав тобі уявлення про Моє Розп’яття, яке здивувало тебе. Але те, що Я відкрив тобі, має величезне значення.

Багато літеплих віруючих вважають, що під час Мого Розп’яття Я якимось чином не терпів від фізичного болю, який би мала терпіти людина, через те, що Я Є Сином Мого Отця. Вони також вважають, що через Мій Божественний статус Я не боявся і не міг боятися завдяки силі, яку отримав від Мого Отця.

Правда є цілком іншою. Я почувався дуже самотнім і наляканим. Мій час в саду був страшним з огляду на Мою людську природу. Пам’ятайте, що Я прийшов у тілі. В Мене були такі ж відчуття болю і смутку, як і в будь-якої людини. Багато людей не розуміють цього.

Я почувався покинутим Моїм Предвічним Отцем, а Мої апостоли, які не зробили нічого, щоб потішити Мене під час цих страшних годин, сприймали це як очевидність.

Коли Я став перед обличчям Моїх катів, Я тремтів від страху і ледве міг відповідати на їхні звинувачення. Я почувався так, як почувалася кожна людина перед лицем жорстокої страти. Моя Гідність залишилась непорушеною – з огляду на Жертву, про яку Я знав, що маю скласти її для людства. Парадокс, Я знаю, але під час цього терпіння Я також відчував у Серці любов і радість. Бо Я знав, що Моя смерть врятує вас, Мої діти, для Вічності. Але зараз Я хочу, щоб ви запитали себе, як багато людей можуть бути врятованими через Мою Смерть на Хресті? Хто бажає врятуватися і чи дійсно ви розумієте значення цього?

Через Мою смерть вони можуть зараз потрапити на Небеса. Чи знають вони також, що це буде за їхнім власним вибором і через вільну волю, яка була їм дана? Віра в Бога Отця повинна бути вашим пріорітетом. Спочатку прийдіть до Мене, а Я приведу вас до Нього. Дотримуйтеся Мого Вчення, даного вам через Святу Біблію. Любіть свого ближнього. Зберігайте свою віру простою. Зберігайте виважений погляд на свою віру. Любіть Мене. Моліться до Мене. Поклоняйтесь Мені. Дозвольте Мені любити вас Моїм ніжним Серцем, щоб Моя Божественна Присутність могла наповнити ваші дорогоцінні маленькі душі. Я – ваш. Ви – Мої, діти. Це так просто.

Чим більше ви молитиметесь, тим ближче ви ставатимете. Тим тісніше ваше серце переплететься з Моїм.

Ваш Ісус

Спаситель людства

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •