My army will swell to a group of over 20 million

Wednesday, August 31st, 2011 @ 21:00

My dearly beloved daughter, the love I have for you and My followers surges through Me and brings Me such joy. How I love you all. Your dedication, humility, trust and pure love for Me, is getting stronger by the day. Can’t you feel this? This is My Gift to each and every one of you, My pure souls, who have been plucked from your daily lives to follow Me on the path to Paradise.

My children who have been awakened by the Holy Spirit, which was poured out over the world in May, will now feel a devotion to Me not known to many of them beforehand. I Am gathering My army quickly now and this will swell into a group of over 20 million souls soon. The larger the army, the more powerful will be the Holy Spirit in bringing My children together as one to fight the deceiver. My Divine guidance is now instilled in your souls whether you realise this or not. It is like, as if you have an internal switch. When My Love calls, you will respond naturally to convert others. This is the Power of the Holy Spirit and it is now being felt in every corner of the Earth.

All religions, all creeds, all races and all nations will respond to the Light of the Truth now. They are all so precious to My Eternal Father. He is now reaching out to every man, woman and child, so they will hear His call. Satan will be unable to withstand the prayers, which are recited by My followers. His grip will loosen, and soon. Prayer, and the faith of My followers, is making him furious. Because he is powerless in his attempts to place doubts in the minds of My faithful, he will switch his attention to weak sinners. These children are so confused already, and destroyed by mortal sin, that they will be drawn towards him. Because of the darkness of their souls, they will be unable to defend themselves. Pray hard that their souls can be saved.

This is an age where My Church, although facing extraordinary obstacles brought about by sin, will now be rebuilt by My followers on Earth. This will take time, but when it happens, My Church will return to its former Glory and will be renewed in strength.

It will, along with all My chosen people, merge into My Father’s GloriousKingdom. The sweetness of this event, when the world will be rid of Satan and all things evil, is to be welcomed children. This is the New Era of Peace that you have to look forward to on Earth. Times may be difficult ahead of you, children. Focus on Me and you will survive. Then will come the peace you are waiting for.

Your beloved Saviour

Jesus Christ

 

180. Моя Армія зросте до групи понад 20 мільйонів

середа, 31 серпня 2011 р., 21:00

Моя ніжно улюблена дочко, Любов, яку Я маю до тебе і до тих, які йдуть за Мною, пронизує Мене і приносить Мені велику радість. Як Я люблю вас усіх. З кожним днем Ваша самовідданість, смиренність, довіра і чиста любов до Мене стає сильнішою. Хіба ви не відчуваєте цього? Це є Моїм Даром для усіх вас і для кожного зокрема, Мої чисті душі, що були вихоплені зі свого повсякденного життя, щоб іти за Мною дорогою до Раю.

Мої діти, які були пробуджені Святим Духом, який був вилитий на світ в травні, зараз відчуватимуть таку відданість до Мене, якої багато з них дотепер не відчувало. Я швидко сформую Мою Армію, ряди якої незабаром зростуть до кількості понад 20 мільйонів. Чим більшою буде Моя Армія, тим сильніше Святий Дух буде єднати Моїх дітей, щоб перемогти зло. Моє Божественне керівництво прищеплене зараз у ваших душах незалежно від того, чи ви усвідомлюєте собі це, чи ні. Це схоже на те, як ніби у вас є внутрішній перемикач. Коли Моя Любов покличе, ви природньо відізветесь, щоб навертати інших. Це Сила Святого Духа і зараз вона відчувається в кожному куточку землі.

Усі релігії, віросповідання, раси і усі народи відгукнуться зараз на Світло Істини. Вони є такі дорогі Моєму Предвічному Отцю. Він зараз звертається до кожного чоловіка, жінки та дитини, щоб вони почули Його заклик. Сатана не буде в стані протистояти молитвам, які відмовляють Мої послідовники. Його хватка ослабне, і то швидко. Молитви і віра Моїх послідовників злостять його. Через те, що він безсилий у своїх спробах посіяти сумніви в розумі Моїх вірних, він перемкне свою увагу на слабких грішників. Ці діти вже настільки дезорієнтовані і знищені смертним гріхом, що будуть притягуватися до нього. Через темряву своїх душ вони будуть не в змозі захистити себе. Моліться наполегливо, щоб їхні душі могли бути врятованими.

Це вік, коли Моя Церква, хоч і стикається з надзвичайними перешкодами, що викликані гріхом, буде відновлена зараз Моїми послідовниками на землі. Це займе час, але коли це станеться, Моя Церква повернеться до своєї колишньої слави і буде оновлена в силі.

Вона злучиться разом з усім Моїм вибраним народом в Славному Царстві Мого Отця. Солодкість цієї події, коли світ позбудеться сатани і всіх злих речей, повинна вітатися дітьми. Це Нова Ера Миру, яку ви повинні з нетерпінням чекати на землі. Часи можуть бути важкими попереду вас, діти. Зосередьтеся на Мені і ви виживете. Тоді настане мир, якого ви чекаєте.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •