Stairway to spiritual perfection

Wednesday, November 24th, 2010 @ 02:30

Write this, My beloved daughter. Faith has a way of deserting My most devout followers when they least expect it. This is important, as it tests their faith, so that they will come back into My Heart, all the more strong for the experience. Fear not, this is a trial which I allow My children to endure so that they will become stronger.

It is not easy to retain your faith in Me, My children, as there are so many obstacles, which block your devotion. You will, from time to time, feel a complete emptiness in your soul. This can leave you in an agitated state because you feel alone without a crutch.

For, My faithful followers, you must understand this. I, despite the loneliness you may experience, Am never far away. All of these episodes have one goal, to strengthen your faith, in such a way, so as to ensure that you move a few steps towards Me each time. This is what is called the stairway to spiritual perfection, that is Heaven. It is a long stairway and can take a very long time to reach the upper steps. Each step can represent a new revelation into what lessons you must experience before you can attain the Graces you need to elevate your souls to the spiritual perfection needed to enter My Father’s Paradise.

As each step is mounted, a new awareness of which I expect of you is realised. Hard, at times, unfair it may seem, at other times. But for each step you climb, the more astute you become in understanding the Truth of My Teachings.

Some climb these steps quickly, while others take their time. Some of My devout followers may lose courage and back one step, two steps or three at a time. This is natural. Others who move too quickly, gain a confidence that convinces them they understand all spiritual matters. But this is the deceiver’s way of making you believe and accept this false confidence. All gifts bestowed on you can only come from Me. They are given to you, My faithful followers, out of My boundless Love for you. You must never assume that because your faith is strong that this is all your doing. Yes, your faith may be strong because of your tenderness of heart. Yet, this is also a Gift from Me. You must, in order to reach the top step, be humble in your love for Me. Show virtue at all times.

Show confidence in your faith, by all means, as this is pleasing to Me. But never fall into the trap of believing you know the full mysteries of the Divine Realm. As humans, born with original sin, only time will reveal these mysteries to you, My children.

Strive always to accept everything, even the trials I may send you, as a Gift from Me. All My Gifts are bestowed to make you strong in your love for Me.

I Am so very proud of all My children, who believe in Me and show Me honour and respect. So that I can lift you up to the full Glory of My Father’s Paradise, you need to aspire to the glory of perfect union in Me.

To do this, My children, takes a little time and requires patience, before you yield to the total abandonment of your soul to Me. Once that happens you become part of My Mystical Body for eternity.

Surrender, My children, to My absolute Pure Love and you will never have to look back or fear, for you will be safe in My Arms.

Keep strong, My faithful children, even in the face of obstacles, for I will never desert My beloved devoted followers. Ever.

Your loving Saviour

Jesus Christ

 

19. Сходи до духовної досконалості

середа, 24 листопада 2010 р., 02:30

Напиши наступне, Моя улюблена дочко. Віра має властивість покидати Моїх найбільш побожних послідовників, коли вони найменше цього очікують. Це є важливо, тому що це випробовує їхню віру, щоб вони повернулися до Мого Серця ще більш сильнішими завдяки цьому досвіду. Не бійтеся, це випробування, яке Я дозволяю переносити Моїм дітям, є для того, щоб вони стали сильнішими.

Нелегко зберігати свою віру в Мене, Мої діти, адже існує так багато перешкод, які блокують вашу відданість. Ви, час від часу, будете відчувати цілковиту порожнечу в своїх душах. Це може залишити вас в схвильованому стані, тому що ви відчуєте себе самотніми, без підтримки.

Бо ви, Мої вірні послідовники, повинні зрозуміти наступне. Незважаючи на самотність, яку ви можете відчувати, Я завжди поруч. Всі ці події мають одну мету – зміцнити вашу віру в той спосіб, щоб забезпечити, аби ви кожного разу робили декілька кроків до Мене. Це те, що називається сходами до духовної досконалості, тобто до Небес. Це довгі сходи і може зайняти дуже багато часу, щоб дістатися верхніх сходинок. Кожна сходинка може являти собою нове одкровення в тому, які уроки ви маєте пережити, перш ніж ви зможете досягти необхідних вам ласк, щоб підняти ваші душі до духовної досконалості, яка потрібна для того, щоб увійти до Раю Мого Отця.

В міру того, як ви піднімаєтесь на кожну сходинку, реалізується нове пізнання того, чого Я очікую від вас. Важко, часом несправедливо це може здаватися в інший час. Але з кожною сходинкою, на яку ви підіймаєтесь, ви стаєте більш мудрішими в розумінні Істини Мого Вчення.

Деякі підіймаються цими сходами швидко, тоді коли іншим потрібен час. Деякі Мої віддані послідовники можуть втратити хоробрість і повернутися на раз на один крок, два кроки або три. Це природно. Інші, які рухаються занадто швидко, набувають впевненості, яка переконує їх в тому, що вони розуміють всі духовні питання. Але це спосіб шахрая змусити вас повірити в цю фальшиву впевненість і прийняти її. Всі Дари, даровані вам, можуть походити тільки від Мене. Вони даються вам, Мої вірні послідовники, через Мою безмежну любов до вас. Ви ніколи не повинні вважати, що через те, що ваша віра є сильною, що це ваша заслуга. Так, ваша віра може бути сильною завдяки вашій ніжності серця. Проте це теж Дар від Мене. Для того, щоб досягти найвищої сходинки, ви повинні бути покірними у своїй любові до Мене. Завжди проявляйте доброчесність.

Проявляйте впевненість у своїй вірі всіма засобами, тому що це Мені приємно. Але ніколи не потрапляйте в пастку вірити в те, що ви знаєте всі таємниці Божественного Царства. Як людям, народженим з первородним гріхом, тільки час відкриє ці таємниці вам, Мої діти.

Старайтеся завжди приймати все, навіть випробування, які Я можу послати вам, як Дар від Мене. Всі Мої Дари уділяються вам для того, щоб зробити вас сильними у вашій любові до Мене.

Я так пишаюся всіма Моїми дітьми, які вірять в Мене, які виявляють пошану і повагу до Мене. Для того, щоб Я зміг підняти вас до повної Слави Раю Мого Отця, ви повинні прагнути до слави досконалого єднання в Мені.

Для того, щоб це зробити, Мої діти, знадобиться трохи часу і потрібне терпіння, перш ніж ви віддасте в повній відмові свої душі Мені. Як тільки це станеться, ви станете частиною Мого Містичного Тіла навічно.

Мої діти, віддайте себе Моїй абсолютній Чистій Любові і вам ніколи не доведеться озиратися або боятися, тому що ви будете в безпеці в Моїх Обіймах.

Залишайтеся сильними, Мої вірні діти, навіть перед обличчям перешкод, тому що Я ніколи не покину Своїх улюблених, відданих послідовників. Ніколи.

Ваш люблячий Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •