Pray for the souls of those facing damnation, who will not survive The Warning

Thursday, July 28th, 2011 @ 15:30

My daughter, the spiritual dryness you have been going through over the past few days, when you found it impossible to pray, was the deceiver trying to pull you away from Me.

Now that you have given your final pledge to become a victim soul to My Eternal Father to help Me save souls, you will now be offered extra protection to prevent the deceiver from distracting you.

The time now has come for a great amount of prayer in this your final chance, children, to help save those souls who will not survive The Warning. Please heed My call to pray hard for those poor, lost children during the month of August, designated Salvation of Souls Month.

Spread the word to prayer groups everywhere to follow My instruction for daily Mass, daily Eucharist and one day’s fasting a week, for the entire month. Do not underestimate the power that your prayers will have when it comes to saving souls.

Start by praying for those members of your own family who are in sin, or who are non-believers. They include close friends and acquaintances, who have turned their back on My Teachings willingly and who inflict injustice on others. They need your prayers now.

Now is the time for quiet reflection as the day for The Warning draws nearer. Silent, uninterrupted prayer and devotion is called for and I command that My sacred servants everywhere lead My children to pray for the souls of the damned. Only prayer can help them now, especially the recital of My Divine Mercy Chaplet.

Unite in love for Me.

Your beloved Saviour

Jesus Christ

 

150. Моліться за душі тих, які стоять перед вічними муками, які не переживуть Попередження

четвер, 28 липня 2011 р., 15:30

Моя дочко, духовна посуха, через яку ти пройшла за останні кілька днів, коли ти виявила неможливим молитися, була спробою шахрая відтягнути тебе від Мене.

Зараз, коли ти дала остаточну обітницю Моєму Предвічному Отцю стати жертовною душею, щоб допомогти Мені рятувати душі, тобі буде надано додатковий захист, щоб перешкодити шахраю відволікати тебе.

Настав час для великої кількості молитов в цьому вашому остаточному шансі, діти, щоб допомогти врятувати ті душі, які не переживуть Попередження. Будь ласка, прислухайтеся до Мого заклику наполегливо молитися за ці бідні, загублені душі протягом місяця серпня, призначеного місяцем спасіння душ.

Поширюйте слово до молитовних груп повсюди, щоб вони дотримувалися Моїх вказівок стосовно щоденної Літургії, щоденної Євхаристії і одного дня посту в тиждень протягом всього місяця. Не недооцінюйте силу, яку матимуть ваші молитви, коли мова йде про спасіння душ.

Почніть з молитви за тих членів вашої власної родини, які знаходяться в гріху або є невіруючими. До їхнього числа входять близькі друзі і знайомі, які добровільно відвернулися від Мого Вчення і які завдають несправедливості щодо інших. Вони потребують ваших молитов зараз.

Зараз настав час для спокійних роздумів, коли наближається день для Попередження. Потрібна тиха, безперервна молитва і побожність, і Я наказую, щоб Мої висвячені слуги по всьому світу провадили Моїх дітей до молитви за душі приречених. Тільки молитва може допомогти їм зараз, особливо відмовляння Моєї Вервиці до Божого Милосердя.

Об’єднайтеся в любові до Мене.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •