Global hatred erupts between nations at this time and all in the Name of God

Sunday, September 16th, 2012 @ 13:45

My dearly beloved daughter the global hatred erupts between nations at this time and all in the Name of God.

How little humanity knows of the ways of God, which are so far removed from hatred.

Hatred cannot come from God. Hatred is used by Satan to insult the Word of God.

Satan uses religion as a means to condone hatred.

Hatred takes many forms and is presented in a number of ways cunningly devised by Satan and placed within the minds of humanity.

Hatred can be used to convince others to accept lies about another person in order to encourage hatred and tension.

Hatred can be used to create religious division and ignite violence by blaspheming against the Word of God.

When humanity used hatred to justify one’s faith in God they sin against God in the most evil way.

To hate another person in the Name of God is a contradiction for only love can come from God.

Hatred comes only from Satan.

The choice is simple. You either choose God and live your life according to His Rules or you choose Satan and the lies he uses to corrupt humanity and steal souls.

Your Jesus

552. Глобальна ненависть вибухає в цей час між народами, і все це в Ім’я Бога

Неділя, 16 вересня 2012 р. Божого, 13:45

Моя ніжно улюблена дочко, глобальна ненависть вибухає в цей час між народами, і все це в Ім’я Бога.

Як мало людство знає про шляхи Господні, які так далекі від ненависті.

Ненависть не походить від Бога. З ненависті користає сатана, щоб зневажати Слово Боже.

Сатана використовує релігію як засіб до прийняття ненависті.

Ненависть приймає багато форм і представлена численними способами, хитро вигаданими сатаною і поміщеними в свідомості людей.

Ненависть може бути використана, щоб переконати інших прийняти брехню про іншу людину, щоб привести до ненависті і напруження.

Ненависть може бути використана для створення релігійного поділу і розпалення насильства через блюзнірство проти Божого Слова.

Коли людство використовує ненависть для виправдання своєї віри в Бога, то грішить проти Бога в найгірший спосіб.

Ненависть до іншої людини в Ім’я Бога є протиріччям, оскільки від Бога може походити тільки любов.

Ненависть походить тільки від сатани.

Вибір є простий. Ви можете вибрати Бога і жити вашим життям згідно Його Законів або вибрати сатану і брехню, яку він використовує для знищення людства і викрадання душ.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •