How you suffer behind your badge of Atheism

Monday, September 10th, 2012 @ 18:00

My dearly beloved daughter the time for the world to finally realise that God does exist is close.

To all those who boast of their atheism, which they wear like a proud badge of honour, I say this.

When the time comes and when you can see the Truth, as I give it to you, you will still be fuelled with doubts.

Know that your doubts, which are at this time not present because you think you know the Truth, are a curse.

It is Satan who seduces you first and then curses you.

You are a child of God and you have been blinded to the Truth in order to prevent you from entering the New Paradise on earth, promised to humanity by My Father.

When you are presented with the Truth and when the doubts still torment you, please ask Me to help you. Just one word, just one call is all that you need.

Here is what I want you to say to Me.

Crusade Prayer 76

The Atheist Prayer

Jesus help me to accept the Love of God as it is being shown to me.

Open my eyes, my mind, my heart and my soul so that I can be saved.

Help me to believe by filling my heart with Your Love.

Then hold me and save me from the torment of doubt.

Amen.

My poor souls how you suffer behind your badge of atheism.

How you constantly strive to harden your hearts to the Truth, the Truth of the Existence of God.

How you constantly try to recruit other souls to accept your beliefs. Why do you think this is?

Why do you think you put so much energy and effort into shouting your beliefs? It is to prove that the Existence of God is false.

Don’t you know that when you do this your efforts are full of passion? Why is it that such passion can amount to such hatred of God?

If God does not exist then why do you hate Him?

How can you hate someone who, in your eyes, does not exist?

Satan is your god yet you probably do not believe that he exists anyway.

What you do not know is that he controls your mind as he fills it with a lie.

How I weep for you.

How I still love you.

How I yearn to save you before it is too late.

Your Jesus

548. Як ви страждаєте під вашим знаком атеїзму

Понеділок, 10 вересня 2012 р. Божого, 18:00

Моя ніжно улюблена дочко, близький той час, коли світ, нарешті, усвідомить собі, що Бог Існує.

Для всіх тих, які хваляться своїм атеїзмом і гордо носять його, як почесну відзнаку, Я говорю наступне.

Прийде час, коли ви зможете побачити Правду, бо Я вам її надам, та ви все одно будете повними сумнівів.

Знайте, що сумніви, яких ви зараз не маєте, оскільки вважаєте, що знаєте правду, є прокляттям.

Це сатана, який спочатку вас спокушає, а потім проклинає вас.

Ви є Божими дітьми, яких було засліплено до Правди, щоб перешкодити вам увійти до Нового Раю на землі, обіцяного людству Моїм Отцем.

Коли Правда буде представлена вам, а сумніви продовжуватимуть вас мучити, прошу, попросіть Мене про допомогу. Тільки одне слово, одне прохання – це все, що вам потрібно.

Ось що Я хочу, щоб ви сказали Мені.

Молитва Хрестового Походу [76]

Молитва атеїста

Ісусе, допоможи мені прийняти Божу Любов, коли її буде виявлено мені.

Відкрий мої очі, мій розум, моє серце і мою душу, щоб я міг бути врятований.

Допоможи мені повірити, наповнюючи моє серце Твоєю Любов’ю.

А тоді підтримуй мене і врятуй від мук сумнівів. Амінь.

Мої бідні душі, як ви страждаєте під вашим знаком атеїзму.

Як ви постійно докладаєте зусиль до затвердіння ваших сердець на Правду, на Правду про Існування Бога.

Як ви постійно намагаєтеся вербувати інші душі, щоб вони приймали ваші переконання. Як ви думаєте, чому так є?

Як ви думаєте, чому ви докладаєте стільки енергії і зусиль для викрикування своїх переконань? А це для того, щоб довести, що Існування Бога є неправдою.

Хіба ви не знаєте, що коли ви робите це, то ваші зусилля є повними пристрасті? Чому ця пристрасть може вирости аж до такої ненависті до Бога?

Якщо Бога не існує, тоді чому ви Його ненавидите?

Як ви можете ненавидіти того, кого не існує у ваших очах?

Сатана є вашим богом, хоч ви, ймовірно, і не вірите, що він існує у будь-якому випадку.

Чого ви не знаєте, так це того, що він контролює ваш розум, який наповнює брехнею.

Як Я плачу за вами.

Як Я все ще люблю вас.

Як Я прагну врятувати вас, поки не стало занадто пізно.

Ваш Ісус

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •