The antichrist will claim he is Me, Jesus Christ.

Sunday, August 12th, 2012 @ 18:00

My dearly beloved daughter know that just as I instruct you to prepare humanity for the salvation that is rightfully theirs so, too, does the evil one prepare souls.

He prepares false prophets to deceive God’s children so that they will accept the antichrist as their Jesus.

This wickedness is difficult for you to comprehend but with the Gift I have given you to read souls you will know instantly who these false prophets are.

They will always target you My daughter in the most devious ways for you will be their number one adversary. Yet, their lies, couched in what will seem to be like the Holy Words of God, hide the biggest lie of all.

They will declare that the false prophet will be the true Pope.

They will declare, subtly at first, that the antichrist will be Christ the King.

When they seduce poor souls that their messages come from God, such souls will be none the wiser.

I must warn all of God’s children. I will never come in the flesh the second time.

I will not appear in the world as a leader. Nor will I, this time, perform miracles to prove to you who I am other than the miracle of The Warning and the miracle in the sky, which will be seen some time after The Warning takes place.

The antichrist will claim he is Me. Jesus Christ. This abomination has been foretold.

Who to believe children is no easy task for many will come in My Name. But know this.

The evil one, through his false prophets, will never tell you to pray to the Holy Spirit or receive the Sacrament of the Holy Eucharist.

He will never admit that I, Jesus, the Son of Man came as the Messiah in the flesh to redeem man from sin.

He will never ask or encourage you to say the Holy Rosary or show allegiance to My beloved Mother.

Be on your guard. Stay awake and only follow My instructions.

The evil one is trying to form an army amongst my followers. Although his other army is well established on earth he now targets those who believe in Me, your Jesus, because he wants to hide his evil deeds behind holy people.

He will use their love for Me as a shield to hide the lies he intends to inflict upon the world.

Trust in My Words and do not deviate from the Truth as it is being given to you, through these My Holy Messages to the world at this time.

Your Jesus

 

520. Антихрист буде заявляти що він є Мною, Ісусом Христом

Неділя, 12 серпня 2012 р. Божого, 18:00

Моя ніжно улюблена дочко, ти повинна знати, що так само, як Я інструктую тебе, щоб підготувати людство до спасіння, яке законно йому належить, так само і злий готує душі.

Він готує лжепророків, щоб обдурити Божих дітей і щоб вони прийняли антихриста, як свого Ісуса.

Тобі важко зрозуміти це злодіяння, але завдяки Дару читання душ, який дано тобі, ти відразу впізнаєш лжепророків.

Вони завжди будуть обирати тебе за ціль, Моя дочко, в найбільш підступний спосіб, бо ти будеш їхнім противником номер один. Однак їхня брехня буде сформульована таким чином, що здаватиметься Святими Словами Бога і приховуватиме найбільшу брехню з усіх.

Вони заявлять, що лжепророк буде правдивим папою.

Вони, заявлять, витончено насамперед, що антихрист буде Христом Царем.

Коли вони спокусять бідні душі тим, що їхні послання походять від Бога, то такі душі і надалі нічого не розумітимуть.

Я повинен попередити всіх Божих дітей. Я ніколи не прийду в тілі вдруге.

Я не з’явлюся в світі як лідер. Я не буду цього разу творити чуда, щоб довести вам, Ким Я Є, окрім чуда Попередження і чуда в небі, яке буде видиме якийсь час після того, як відбудеться Попередження.

Антихрист буде заявляти що він є Мною, Ісусом Христом. Ця гидота була передбачена.

Буде важко зрозуміти, кому вірити, діти, бо багато прийдуть в Моє Ім’я. Але знайте наступне:

Злий через своїх лжепророків ніколи не говоритиме вам, щоб ви молились до Святого Духа чи приймали Таїнство Пресвятої Євхаристії.

Він ніколи не визнає того, що Я, Ісус, Син Людський, прийшов як Месія в Тілі, щоб відкупити людину від гріха.

Він ніколи вас не попросить і не заохотить, щоб ви відмовляли Святий Розарій чи виявляли відданість Моїй улюбленій Матері.

Будьте пильні! Чувайте і виконуйте Мої вказівки.

Злий намагається сформувати армію серед Моїх послідовників. Хоч його інша армія є добре вкорінена на землі, він зараз обрав собі за ціль тих, які вірять в Мене, їхнього Ісуса, оскільки хоче приховати свої злі вчинки за святими людьми.

Він буде використовувати їхню любов до Мене як щит, щоб приховати за нею брехню, яку намагається накинути світові.

Довіряйте Моїм Словам і не відходьте від Правди, яка надається вам зараз через ці Мої Святі Послання для світу.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •