Second Seal: World War 3

Wednesday, May 16th, 2012 @ 03:10

My dearest beloved, I must inform you that a Third World War is about to unfold in the world.

My tears flow this morning, as you can see.*

The Second Seal is about to unfold as foretold to John the Evangelist in the Book of Revelation.

It will start in Europe.

Your banking system will be the cause and Germany, once again, will be involved in this tragedy as it was on the last two occasions.

When it commences, much will be over saving the economy, and catastrophe will affect Greece, with much fallout in France.

The Middle East will also be involved with Israel and Iran at war and Syria will play a serious part in the downfall of Egypt.

My daughter, I wake you to tell you this, not to frighten you, but to urge much prayer for Europe at this time.

Because of war and lack of money, much of the harvest will be lost and this will lead to the opening of the Third Seal, which means famine.

This is why I now urge all of God’s children to try to stockpile dried and non-perishable food to feed your families. It is important to grow your own harvest if possible.

Remember, however, that prayer can mitigate much of this suffering.

The effect of this war will be that My Catholic Church on Earth will be sucked into a one world church, in the name of unification.

This unification, or false peace, will become a reality after the antichrist appears to create a false peace and a so-called end to the war.

This peaceful pact will involve the Western world, until China and Russia become involved with world matters.

They will pose a threat to the ‘Beast with the Ten Horns’, Europe, and will overcome them to introduce communism.

The ‘Red Dragon’, China, already gains a strong foothold in the world because of their control of the world’s finances.

The Red Dragon and “The Bear” which is Russia do not love God.

They are being led by the antichrist, who is from the East, and who hides behind closed doors.

When these prophesies unfold the whole world will believe in these Messages. There will be no doubts then.

Please recite this Crusade Prayer, as it will help dilute the impact of these events.

Crusade Prayer (54)

Prayer to the Father to dilute impact of World War 3

“O Heavenly Father, in the Name of Your beloved Son, Jesus Christ, Who suffered greatly for the sins of mankind, please help us in these difficult times we face.

Help us to survive the persecution being planned by greedy rulers and those who want to destroy Your Churches and Your children.

We implore You, dear Father, to help feed our families and save the lives of those who will be forced into a war, against their will.

We love You, dear Father.

We beg You to help us in our time of need.

Save us from the grip of the antichrist.

Help us to survive his mark, the mark of the beast, by refusing to accept it.

Help those who love You to remain true to Your Holy Word at all times so that You can bestow on us the Graces to survive in body and soul.

Amen.”

My daughter, I realise that this news may come as a shock, but, remember that prayer and the Seal of the Living God Crusade Prayer number (33) will protect My followers, My Remnant Church. You, My children, will survive although it will not be easy.

You will be bullied because of your Christianity, but you will never denounce Me or reject Me.

For this you will be given Gifts. My Gift of the Seal of the Living God will render you invisible to your enemies.

Recite it every day from now on. Keep it before you in your homes and have it blessed by a priest.

Begin your preparation soon for the day of the fallout in Europe is not far away.

Your Jesus

*Note: When Maria was taking down this Message a wet tear rolled down the photo of Jesus in front of her.

 

430. Друга Печать – Третя Світова Війна

Середа, 16 травня 2012 р. Божого, 3:10

Моя улюблена дочко, Я повинен тебе повідомити, що незабаром у світі розпочнеться Третя Світова Війна.

Сьогодні вранці ти бачила, як ллються Мої сльози4.

Друга Печать незабаром розкриється, так як пророкував Йоан Євангелист [Богослов] у Книзі Апокаліпсис [Одкровення].

Вона розпочнеться в Європі.

Причиною буде ваша банківська система і Німеччина в черговий раз буде залучена у цю трагедію, як це було під час останніх двох випадків.

Коли вона розпочнеться, багато чого буде потрібно для порятунку економіки і катастрофа вплине на Грецію з великими негативними наслідками для Франції.

Близький Схід з Ізраїлем та Іраном також будуть втягнуті у війну, а Сирія відіграє серйозну роль у падінні Єгипту.

Моя дочко, Я розбудив тебе, щоб розповісти тобі про це, однак не для того, щоб тебе налякати, але щоб спонукати тебе в цей час до посиленої молитви за Європу.

Через війни та відсутність грошей більша частина врожаю буде втраченою і це призведе до відкриття Третьої Печаті, яка означає голод.

Саме тому Я закликаю зараз усіх Божих дітей спробувати зберігати сухі продукти і ті, які нешвидко псуються, щоб прогодувати свої сім’ї. Важливо вирощувати свій власний врожай, якщо це можливо.

Пам’ятайте однак, що молитва може значно пом’якшити ці страждання. Наслідок цієї війни буде таким, що Моя Католицька Церква на землі потрапить в Єдину Світову Церкву, в ім’я об’єднання.

Це об’єднання чи фальшивий мир стане реальністю після того, як з’явиться антихрист, щоб принести фальшивий мир і так званий кінець війні. Цей мирний договір буде включати в себе Західний Світ, аж доки Китай і Росія не втрутяться до світових справ.

Вони будуть загрозою для звіра з десятьма рогами – Європи і подолають її, щоб ввести комунізм.

Червоний Дракон – Китай, вже здобув міцні позиції в світі через контроль над світовими фінансами.

Червоний Дракон і Ведмідь, яким є Росія, не люблять Бога.

Вони керовані антихристом, який є зі Сходу і ховається за зачиненими дверима.

Коли ці пророцтва почнуть справджуватися, весь світ повірить в ці Послання. Тоді не буде жодних сумнівів.

Будь-ласка, відмовляйте цю Молитву Хрестового Походу, оскільки вона допоможе послабити вплив цих подій.

Молитва Хрестового Походу [54]

Молитва до Отця, щоб послабити вплив Третьої Світової Війни

О Небесний Отче, в Ім’я Твого улюбленого Сина Ісуса Христа, Який сильно страждав за гріхи людства, просимо, допоможи нам у ці важкі часи, які лежать перед нами.

Допоможи нам пережити переслідування, заплановані жадібними правителями і тими, які хочуть знищити Твої Церкви і Твоїх дітей.

Дорогий Отче, Ми просимо Тебе допомогти прогодувати наші сім’ї і врятувати життя тих, які будуть примушені до війни всупереч їхній волі.

Ми любимо Тебе, дорогий Отче.

Ми благаємо Тебе допомогти нам в часі потреби.

Врятуй нас від влади антихриста.

Допоможи нам пережити його знак – знак звіра, відмовившись прийняти його.

Допоможи тим, які люблять Тебе, залишатися вірними Твоєму Святому Слову повсякчас, щоб Ти міг дарувати нам Благодаті, щоб вижити тілом і душею. Амінь.

Моя дочко, Я розумію, що ця новина може бути шокуючою, але пам’ятай, що молитва і Печать Бога Живого – Молитва Хрестового Походу номер 33, захищатимуть Моїх послідовників – Залишок Моєї Церкви. Ви, Мої діти, вцілієте, хоч це буде непросто.

Ви будете переслідувані через вашу християнську віру, але ви ніколи не засудите і не відкинете Мене.

Для цього ви отримаєте Дари. Мій Дар Печаті Бога Живого зробить вас невидимим для ворогів.

Відмовляйте її відтепер щодня. Тримайте її перед собою у ваших домівках і нехай вона буде посвячена священиком.

Швидко розпочніть підготовку, адже день кризи у Європі не за горами.

Ваш Ісус

*Коли Марія записувала це Послання, то по образу, що був перед нею, скотилася сльоза.

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •