Prayer Requests: Go now and call this request: My Call to Jesus

Monday, May 14th, 2012 @ 18:00

My dearest beloved daughter, your gift to Me is accepted and as a result will save a further 5 million souls. *

It is My dearest wish to bring an end to your suffering, but, this precious gift you bring Me will now mean I can save more of God’s children.

Never forget that this Mission is to save mankind from Hell. I need your help and the help of others to do this.

Never feel alone, for I love you and am with you the entire time. So many more of God’s children are beginning to hear My Voice at last.

The Work of the Holy Spirit will bear fruit and very soon the Love of God will be felt in the hearts of even the most barren.

Those lost, empty and barren souls will feel a Flame of Love and witness a familiar yearning to be part of My New Kingdom on Earth. Many will not understand why, but they will be unable to deny their feelings of warmth, love and peace.

So many will be surprised and will want to speak with Me. You must now unite people everywhere to request the Gift of My Love. They must ask for special favours to be granted. You, My daughter, must designate one day a week to this. Each lost soul must ask Me to help them. If their request is according to My Holy Will, then I will answer their prayers. This will instil in them a stronger link to My Sacred Heart and My Great Mercy.

Go now and call this request “My Call to Jesus.”

My daughter, do this as soon as you can as I wish to ensure that those souls, especially those who do not accept that I speak now, they will finally realise how close I Am to each single soul. Tell them that I love everyone and don’t exclude one single sinner no matter how grievous their sin.

All I ask is for them to come to Me and ask Me to help them.

Your Jesus

*the souls referred to on the first line are to do with personal suffering offered by Maria Divine Mercy and do not refer to the world as a whole because billions are currently being saved through prayer.

 

429. Молитовне прохання: Іди зараз і назви це прохання: “Мій Заклик до Ісуса”

Понеділок, 14 травня 2012 р. Божого, 18:00

Моя найдорожча, улюблена дочко, твій дар для Мене був прийнятий і в результаті Я врятую в подальшому п’ять мільйонів душ*.

Моїм найбільшим бажанням є припинити твої страждання, але цей дорогоцінний дар, який ти приносиш Мені зараз, означає, що Я зможу врятувати ще більше Божих дітей.

Ніколи не забувай, що ця Місія має врятувати людство від Пекла. Я потребую твоєї допомоги і допомоги інших, щоб це зробити.

Ніколи не почувайся самотньою, бо Я люблю тебе і увесь час є з тобою. Тому багато хто з дітей Божих нарешті починають прислухатися до Мого Голосу.

Діяння Святого Духа принесе свої плоди і дуже скоро Божа Любов буде відчуватися в серцях навіть найбільш байдужих.

Ті загублені, порожні і байдужі душі будуть відчувати Полум’я Любові і зазнають глибокого прагнення бути частиною Мого Нового Царства на землі. Багато хто не зрозуміє, чому так є, але вони не будуть в стані заперечити свої почуття тепла, любові і миру.

Так багато будуть здивовані і захочуть порозмовляти зі Мною. Ти повинна зараз об’єднати людей в усьому світі і просити про Дар Моєї Любові. Вони повинні просити, щоб їм були уділені особливі Ласки. Ти, Моя дочко, повинна призначити для цього один день в тижні. Кожна загублена душа повинна просити Мене, щоб Я допоміг їй. Якщо її прохання буде згідне з Моєю Святою Волею, то Я відповім на її молитви. Це прищепить в ній сильніший зв’язок з Моїм Найсвятішим Серцем і з Моїм Великим Милосердям.

Іди зараз і назви це прохання: “Мій Заклик до Ісуса”.

Моя дочко, зроби це якомога швидше, бо Я прагну мати певність, що душі, особливо ті, які не визнають, що це Я зараз говорю, нарешті усвідомлять собі, як близько Я Є до кожної окремої душі. Скажи їм, що Я люблю кожного і не виключаю жодного грішника, яким би важким не був його гріх.

Все, про що Я їх прошу, це щоб вони прийшли до Мене і попросили Мене про допомогу.

Ваш Ісус

* Душі, про які йде мова в першому реченні, мають зв’язок з особистими терпіннями, жертвуваними Марією від Божого Милосердя і не відносяться в цілому до світу, оскільки завдяки молитві в даний час спасаються мільярди.

 

https://www.youtube.com/watch?v=f93bX–MMeY

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •