Pain and persecution inflicted upon Me by those sects who work in secret to topple the Holy See is severe

Sunday, May 6th, 2012 @ 19:30

My dearly beloved daughter, I come to beg My followers to ease My suffering.

The pain and persecution inflicted upon Me, by those sects who work in secret to topple the Holy See, is severe.

How they hurt Me so.

The deceit and cruelty, of their plot against Me, is hard to bear.

I tremble when I see the absolute hatred that they hold in their hearts for Me.

Satan has stolen their souls, their minds, their spirits and their bodies. They are still God’s children, but they do not want anything to do with My Father.

Their plans are now taking place before your eyes, including the eyes of My sacred servants, yet they cannot see this.

The wicked ways, in which they hide and yet manage to control My Church, breaks My Heart.

I will do anything to get them to stop, but their souls are so black.

Your suffering, My daughter, will be used to help salvage the souls of those who may still have a spark of love within and who will respond to My Call.

I urge you to pray for those souls, working as a dedicated Army, with little love in their hearts for God.

There is still a Light, the Divine Light of My Father, present in their souls. Only prayer and suffering can help them.

They will not and cannot, defeat My Church, for I Am the Church.

You, My followers, are the Church. They cannot fight those in the Light, for it would blind them.

In time they will realise they have but seconds to make the final choice.

Pray that they will accept the Hand of My Mercy, instead of allowing themselves to be sucked into the lake of fire for eternity.

It is because of these souls who defile My Church, that I relive the Scourging at the Pillar, every second of the day.

I will never rest unless I can save them.

Help Me. I urge all of My followers to pray for such sinners.

Your beloved Jesus

 

420. Серйозний біль і переслідування завдають Мені ті секти, які таємно працюють, щоб повалити Святий Престіл

Неділя, 6 травня 2012 р. Божого, 19:30

Моя ніжно улюблена дочко, Я прийшов благати Моїх послідовників полегшити Мої страждання.

Серйозний біль і переслідування завдають Мені ті секти, які таємно працюють, щоб повалити Святий Престіл.

Як вони Мене кривдять.

Обман і жорстокість їхньої змови проти Мене є важко знести.

Я здригаюсь, коли бачу абсолютну ненависть, яку вони мають у своїх серцях щодо Мене.

Сатана викрав їхні душі, їхній розум, їхній дух і їхні тіла. Вони все ще є Божими дітьми, але вони не хочуть мати нічого спільного з Моїм Отцем.

Їхні плани зараз реалізуються на ваших очах, в тому числі і на очах Моїх висвячених слуг, однак вони цього не помічають.

Ті нечестиві способи, завдяки яким вони приховано контролюють Мою Церкву, розбивають Моє Серце.

Я зроблю все, щоб змусити їх зупинитись, але їхні душі є такими чорними.

Твоє страждання, Моя дочко, послужить для того, щоб допомогти врятувати ті душі, які ще мають іскру любові і які відгукнуться на Мій заклик.

Я закликаю вас, працюючих як віддана Армія, молитися за ті душі, які мають мало любові до Бога в своєму серці.

Світло, Божественне Світло Мого Отця, все ще присутнє в їхніх душах. Їм можуть допомогти тільки молитва і страждання.

Вони не переможуть і не можуть перемогти Моєї Церкви, бо Я Є Церквою.

Ви, Мої послідовники, є Церквою. Вони не можуть боротися з тими, які перебувають у Світлі, бо це осліпило б їх.

У відповідний час вони усвідомлять, що мають лише секунди, щоб зробити остаточний вибір.

Моліться, щоб вони прийняли Руку Мого Милосердя, замість того, щоб дозволити їм бути втягнутими у вогнене озеро навіки.

Саме через ці душі, які оскверняють Мою Церкву, Я наново переживаю бичування при стовпі кожної секунди дня.

Я ніколи не спочину, якщо не зможу врятувати їх.

Допоможіть Мені. Я закликаю всіх Моїх послідовників до молитви за таких грішників.

Ваш улюблений Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •