False Teachers & Prophets

Saturday, December 25th, 2010 @ 10:20

I Am the beginning and the end. It was through Me that My Eternal beloved Father created the world and it will be through Me that it will end. I Am the Light and the Saviour Who will bring all those who believe in Me into the promised Paradise. Those who, despite all My Teachings and the efforts of My prophets, still refuse to accept Me will not enter My Father’s Kingdom.

Those of you who have been given the Gift of the Truth, through the Scriptures, must open your eyes, now, and accept My Teachings and the prophecies given to My prophets. The time is finally approaching when I will return to Earth to reclaim My beloved followers. Through My modern prophets, I will, sadly though, still be rejected. You all must listen and read the Messages from Me, which are being given to you, out of Mercy, and understand the significance of them.

My Teachings have never changed

You must remember that My Teachings are the same as they have always been. Those who come, in My Name, must be watched carefully. If they proclaim My Word, then they are of the Light. When you find My Teachings to be changed, in any way that seems strange to you, walk away. Do not listen. These unfortunate people have been tempted by the evil one to distort My Teachings, deliberately, to lead you astray and confuse you.

Any doctrine that has not originated from Holy Scripture and which claims to proclaim the Truth is a lie. This is a sin against Me and is a grievous attack on Me and My Eternal Father.

False messiah

These false teachers will begin to make themselves known all over the world, shortly. You will find them everywhere, shouting at the top of their voices. Seeking attention. Some will impress My children, to such an extent, that even My genuine followers will believe they have special Divine powers. One, in particular, will exalt himself to such lofty heights that people will mistakenly believe him to be the Messiah.

It is going to take a lot of courage, single-mindedness and strength, for My children to stick by Me and allow Me to guide them through this dangerous jungle, full of demons. The demons, now being unleashed by Satan, as the last days begin to unfold, will come disguised as My followers and prophets. They are now colluding to target My genuine visionaries, seers and prophets. They will try to seduce them with false doctrine. They will twist the Truth to suit their immoral ways, which from an external perceptive, will be hard to discern. My devout followers, sacred servants and prophets will know, immediately, who these evil people are. They will find their declarations to be painful and disturbing, but what will cause terror in their hearts is the fact that so many Christians will fall for their charming personalities. So convincing will they be, that many will draw the very sacred servants who have designated their lives to Me and My Eternal Father into their evil snare.

Call on Christians to stand up

Those devout followers of Mine, blessed with the graces of the Holy Spirit, I call on you, now. Take up your weapon of faith and stay strong. Challenge them. Teach people the Truth by reminding them constantly of the Truth, which is contained in My Father’s Book – the Book of Truth. These Teachings will last forever.

It may be difficult for you, My children, to stand up and be counted, but hear Me now. If you do this, you will help souls. Your brothers and sisters in the world are your family. I will bring you all with Me into the Paradise, which I have promised all My children. Please, please help Me not to leave any of you behind. It will break My Heart if I can’t save all My beloved children. It will be through prayer, sacrifice and perseverance, on the part of My followers everywhere, that My Will will be granted.

Take up the Cup of Salvation, now, in My Name. Follow Me. Let Me guide you all. Let Me embrace you in My Heart as we unite together to save mankind from the deceiver.

Remember this. I love every one of My children to such an extent that victory, without bringing all of them into eternal life, will be bittersweet and will break My Heart.

Pray, pray, pray, now, all of you, and remember the Words – I Am the Alpha and the Omega.

Your beloved Saviour

Jesus Christ, King of the Earth and Just Judge for all of mankind.

 

33. Лжевчителі і лжепророки

субота, 25 грудня 2010 р., 10:20

Я  – початок і кінець. Саме через Мене Мій улюблений Предвічний Отець створив світ, і саме через Мене він закінчиться. Я Є Світло і Спаситель, Який приведе усіх тих, які вірять в Мене, до обіцяного Раю. Ті, які незважаючи на все Моє Вчення і зусилля Моїх пророків, надалі відмовляються прийняти Мене, не увійдуть до Царства Мого Отця.

Ті з вас, які отримали Дар Істини через Писання, повинні зараз відкрити свої очі і прийняти Моє Вчення і пророцтва, дані Моїм пророкам. Час наближається, коли Я нарешті повернуся на землю, щоб повернути Собі Моїх улюблених послідовників. В особі Моїх сучасних пророків Я, на жаль, надалі буду відкинутий. Ви всі повинні слухати і читати Послання від Мене, які даються вам через Милосердя, і зрозуміти їхню важливість.  

Моє Вчення ніколи не змінювалося

Ви повинні пам’ятати, що Моє Вчення є таким самим, яким воно було завжди. За тими, які приходять в Моє Ім’я, потрібно уважно стежити. Якщо вони проголошують Моє Слово, тоді вони від Світла. Коли ви виявляєте, що Моє Вчення змінене в будь-який спосіб, який здається вам дивним, тоді відійдіть. Не слухайте. Ці нещасні люди були спокушені злим духом, щоб навмисно спотворити Моє Вчення, щоб ввести вас в оману і заплутати вас.

Будь-яка доктрина, яка не походить від Святого Писання і яка стверджує, що проголошує Правду, є брехнею. Це гріх проти Мене і тяжкий напад на Мене і на Мого Предвічного Отця.

Фальшивий месія

Ці фальшиві вчителі скоро почнуть заявляти про себе по всьому світу. Ви знайдете їх всюди, викрикуючими на весь голос. Домагаючись уваги. Деякі з них вразять Моїх дітей до такої міри, що навіть Мої справжні послідовники повірять, що вони володіють особливими Божественними силами. Один, зокрема, піднесе себе до таких висот, що люди помилково вважатимуть його за Месію.

Потрібно буде багато мужності, цілеспрямованості і сили, щоб Мої діти залишалися зі Мною і дозволили Мені провести їх через ці небезпечні джунґлі, повні демонів. Демони, які зараз вивільняються сатаною, коли починають розгортатися останні дні, прийдуть замаскованими під Моїх послідовників і пророків. Зараз вони вступають в змову, щоб націлитися на Моїх справжніх візіонерів, провидців і пророків. Вони спробують спокусити їх фальшивою доктриною. Вони спотворять Істину на догоду своїм аморальним шляхам, які важко буде розпізнати за зовнішнім сприйняттям. Мої віддані послідовники, висвячені слуги і пророки негайно дізнаються, ким є ці злі люди. Для них їхні заяви будуть болючими і турбуючими, але те, що викличе жах в їхніх серцях – це те, що так багато християн дадуть себе звести їхніми чарівними особами. Вони будуть настільки переконливими, що багато тих самих висвячених слуг, які присвятили своє життя Мені і Моєму Предвічному Отцю, будуть втягнуті в їхню злу пастку.

Заклик до християн піднятися

Ті Мої віддані послідовники, які благословенні ласками Святого Духа, Я звертаюся до вас зараз. Візьміть свою зброю віри і залишайтеся сильними. Киньте їм виклик. Навчайте людей Правді, постійно нагадуючи їм про Істину, яка міститься в Книзі Мого Отця – Книзі Істини. Це Вчення буде жити вічно.

Вам, Мої діти, може бути важко піднятися і заявити про свої переконання привселюдно, але почуйте Мене зараз. Якщо ви це зробите, то ви допоможете душам. Ваші брати і сестри в світі – це ваша сім’я. Я приведу вас усіх з Собою в Рай, який Я обіцяв усім Моїм дітям. Будь ласка, будь ласка, допоможіть Мені не залишити позаду нікого з вас. Це розіб’є Моє Серце, якщо Я не зможу врятувати усіх Моїх улюблених дітей. Саме через молитву, жертву і наполегливість з боку Моїх послідовників по всьому світу, Моя Воля буде сповнена.

Підніміть зараз Чашу Спасіння в Моє Ім’я. Ідіть за Мною. Дозвольте Мені вести вас усіх. Дозвольте Мені прийняти вас усіх в Моє Серце, коли ми об’єднуємося, щоб врятувати людство від шахрая.

Пам’ятайте наступне. Я люблю кожного з Моїх дітей до такої міри, що перемога без запровадження їх усіх до Вічного Життя буде гірко-солодкою і розіб’є Моє Серце.

Моліться, моліться, моліться зараз, усі ви, і пам’ятайте Слова – Я Є Альфа і Омега.

Ваш улюблений Спаситель
Ісус Христос, Цар землі і Справедливий Суддя для всього людства

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •