Virgin Mary calls for day of prayer and fasting to prepare for The Warning

Monday, January 30th, 2012 @ 13:00

This Message was received by Maria Divine Mercy, after two separate apparitions of the Virgin Mary – one, which took place at midnight, January 29 and the second at 13:00 hours, on Monday, January 30, 2012, during which, the Virgin Mother appeared very sorrowful throughout.

My child, while my Son comes now to cover the whole world with His Rays of Mercy, it is with a heavy Heart that I must tell you that many people will die during The Warning.

Pray, pray, pray for their souls.

You, my child, must ask all of the followers of these Divine Messages to allocate tomorrow, Tuesday, January 31, 2012, as a special day of prayer. On this day, you must recite the Most Holy Rosary and the Divine Mercy Prayer.

Where possible, everyone must try and fast during this day. In this way more souls, especially those in mortal sin at the time of death, can be saved by the Mercy of my beloved Son, Jesus Christ.

I cry tears of sorrow for those poor people who have no idea how much pain and anguish their sins cause my Son.

The joy of the Gift, that my Son now brings the world, is tinged with sadness for those who cannot be saved, by their own choice. The lies, which will spring and spread all over the world, by dark souls, after The Warning takes place, must be stopped through your prayers.

Pray that no one will deny my Son’s Divine Mercy during or after The Warning. For every soul lost to such lies, is a soul that will be seized by the evil one. Spread conversion everywhere, children. Accept that I am the Co-Redemptrix and Mediatrix, working closely with my beloved Son, Jesus Christ, to save all souls from eternal ruination.

My love for you, children, is very strong. I plead for Mercy for each soul, every second of the day, by begging my Father for clemency.

But, children, you must help by joining with me in prayer and sacrifice to help all of God’s children enter the gates of the New Paradise.

Your heavenly Mother

Mother of Salvation

327. Матір Спасіння закликає до дня молитви і посту, щоб підготуватися до Попередження

Понеділок, 30 січня 2012 р. Божого, 13:00

Це Послання Марія від Божого Милосердя отримала після двох окремих об’явлень Діви Марії – одне відбулося опівночі 29 січня, а друге в понеділок, 30 січня 2012 року, о 13.00, під час якого Діва Мати виглядала дуже сумною.

Моя дитино, в той час, як Мій Син зараз приходить, щоб покрити увесь світ променями Свого Милосердя, з важким серцем Я повинна сказати тобі, що багато людей помруть під час Попередження.

Моліться, моліться, моліться за їхні душі.

Ти, Моя дитино, повинна попросити всіх тих, які дотримуються цих Божественних Послань, призначити завтрашній день, вівторок, 31 січня 2012 року, особливим днем молитви.

У цей день ви повинні молитися Найсвятіший Розарій і Вервицю до Божого Милосердя.

По можливості, кожен повинен спробувати постити в цей день. Таким чином більше душ, особливо в смертному гріху, в момент смерті можуть бути врятовані завдяки Милосердю Мого улюбленого Сина Ісуса Христа.

Я плачу гіркими слізьми через тих бідних людей, які навіть не уявляють собі, скільки болю і страждання їхні гріхи завдають Моєму Синові.

Радість від Дару, який Мій Син приносить зараз світові, є затьмарена смутком через тих, які не можуть бути врятованими через свій власний вибір. Брехня, яка виникне і буде поширюватися по цілому світі темними душами після того, як відбудеться Попередження, має бути зупинена за допомогою ваших молитов.

Моліться, щоб ніхто не відкинув Божого Милосердя Мого Сина під час або після Попередження. Бо кожна душа, втрачена через цю брехню, є душею, яка буде захоплена злим духом. Поширюйте навернення скрізь, діти. Визнайте те, що Я є Співвідкупителька і Посередниця, тісно співпрацююча з Моїм улюбленим Сином Ісусом Христом, щоб врятувати всі душі від вічної погибелі.

Моя любов до вас, діти, є дуже сильною. Кожної секунди дня Я прошу про милосердя для кожної душі, благаючи Мого Отця про помилування.

Але ви, діти, повинні Мені допомогти, єднаючись зі Мною у молитві та жертві, щоб допомогти всім Божим дітям увійти у Ворота Нового Раю.

Ваша Небесна Мати

Матір Спасіння

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •