Mother of Salvation: Pray for Pope Benedict with all your heart

Saturday, January 28th, 2012 @ 21:00

My child, Satan’s power is getting weaker by the day, as the Holy Spirit continues to spread His wings over all of God’s children.

Faith and love of God is growing everywhere, because of prayer, and the special Graces given to my children, by my Father, God the Most High. Conversion is increasing. Many of my children may not be aware of this, but you will see this, if you open your eyes.

Please, my child, you must pray for Pope Benedict, with all your heart. He suffers so much and in many ways is alone in his grief for the apostasy he sees both outside of and inside the Holy Vatican.

His days in the Holy See have been extended and because of this, much of the havoc caused by the evil one, has been averted.

Prayer, my children, is like a roll of thunder in the heavens. Your prayers are being heard and answered in Heaven, children.

This is good. Continue to pray the Crusades of Prayer given to you, my child. Here is a special prayer for Pope Benedict’s safety.

Crusade Prayer (23)

for Pope Benedict’s safety

“O My Eternal Father, on behalf of Your beloved Son, Jesus Christ, and the suffering He endured to save the world from sin, I pray now that You protect Your Holy Vicar, Pope Benedict, Head of Your Church on Earth,

so that he too can help save Your children, and all Your sacred servants, from the scourge of Satan, and his dominion of fallen angels who walk the Earth, stealing souls.

O Father, protect Your Pope so that Your children can be guided on the True Path towards Your New Paradise on Earth.

Amen.”

Your heavenly Queen of the Earth

Mother of Salvation

325. Матір Спасіння: Моліться всім своїм серцем за папу Бенедикта XVI

Субота, 28 січня 2012 р. Божого, 21:00

Моя дитино, влада сатани слабшає з кожним днем, оскільки Святий Дух продовжує простирати Свої крила над усіма Божими дітьми.

Віра і любов до Бога зростає скрізь через молитви і особливі Благодаті, надані Моїм дітям Моїм Отцем, Богом Всевишнім. Навернення зростає. Багато Моїх дітей можуть цього не усвідомлювати, але ви побачите це, якщо відкриєте свої очі.

Прошу, Моя дитино, ти маєш молитися всім своїм серцем за папу Бенедикта ХVI. Він так багато страждає і багато в чому самотній у своєму смутку через відступництво, яке він бачить як за межами, так і всередині Святого Ватикану.

Його дні на Святому Престолі були продовжені і через це більшу частину спустошення, викликаного злим духом, було відвернено.

Молитва, Мої діти, є подібною до гуркоту грому в Небі. Ваші молитви вислуховуються на Небі і на них дається відповідь, діти.

Це є добре. Продовжуй відмовляти дані тобі Молитви Хрестового Походу, Моя дитино. Ось особлива молитва за безпеку папи Бенедикта XVI.

Молитва Хрестового Походу [23]

За безпеку Папи Бенедикта XVI

О мій Отче Предвічний, в Ім’я Твого улюбленого Сина, Ісуса Христа і заради страждань, які Він переніс, щоб спасти світ від гріха, я зараз молю Тебе захистити Твого Святого Вікарія, папу Бенедикта XVI, Голову Твоєї Церкви на землі, щоб він також міг допомогти рятувати Твоїх дітей і всіх Твоїх висвячених слуг від бича сатани і панування його впалих ангелів, які бродять по землі, викрадаючи душі.

О Отче, захисти Твого папу, щоб Твої діти могли бути скеровані на Шлях Істини до Твого Нового Раю на землі.

Амінь.

Ваша Небесна Цариця землі

Матір Спасіння

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •