God the Father: My Son is being sent to claim His Rightful Throne

Saturday, December 24th, 2011 @ 18:00

My daughter, just as I sent a Saviour into the world the first time to save humanity, I Am now ready to send My Son, Jesus, the Redeemer of mankind, once again, to salvage those souls who could not be otherwise saved.

My children must understand the significance of the bittersweet Sacrifice I made for mankind when I sent My Son the first time.

When I realized that the only way to redeem mankind was to send a Saviour, I knew I could not expect any prophet or chosen soul to suffer such a Sacrifice. I decided, through the Second Person of My Divinity, that I would send a Son to save humanity. This was the only effective way to foil the plans of Satan, such was My Love for My children.

To watch My Son grow up to become a man was both delightful and painful knowing what lay ahead of Him. Yet, because of the deep, tender Love I have for each of My children, this was a Sacrifice endured willingly in order to save My family.

Now that The Warning approaches, I Am also preparing the World, through these Holy Messages, to welcome My Son for the Second Time.

The Second Coming of My beloved Son is close, children. He is being sent to claim His rightful Throne when He will Reign as King of Mankind.

This Glorious Event will be spectacular and is the final part of the plan to save the human race from the evil that exists in your world. Satan will be cast away shortly. His followers and those wicked of heart will be shocked and dismayed. They will be expected to make a choice at that stage. Drop down and plead for Mercy and be saved. Or refuse the great Gift, which will be presented to them.

My children, unite all of you and do not fear ridicule. You are all being guided by the Holy Spirit and are being afforded the protection of the angels and saints in Heaven. It will be up to you, My followers, to proclaim the Word and promise of My Son, Who wishes for these Messages to be spread around the world.

It will also be through your prayers that lost sinners can be plucked from the arms of the evil one.

Children, you are in the early stages of the final battle. Your second chance of eternal salvation is being given to you through the Mercy of My dearly beloved Son. Don’t squander this opportunity. Join as one in union with your family in Heaven to save your brothers and sisters on Earth.

Rejoice this Christmas, for it will be a special celebration as you must now help souls prepare for The Second Coming of My Son, after The Warning takes place.

I love you all, children. Take my Love. Embrace Me, your Eternal Father, Who will do everything possible to take you all into the New Era of Peace.

God the Father

 

290. Бог Отець: Мій Син посланий, щоб зайняти Свій законний Трон

субота, 24 грудня 2011 р., 18:00

Моя дочко, так само, як Я вперше послав Спасителя у світ, щоб врятувати людство, так і зараз Я готовий ще раз послати Мого Сина Ісуса, Спасителя людства, щоб врятувати ті душі, які інакше не могли би бути врятованими.

Мої діти повинні зрозуміти значення гірко-солодкої Жертви, яку Я зробив для людства, коли вперше послав Мого Сина.

Коли Я усвідомив, що єдиним способом відкупити людство було послати Спасителя, Я знав, що не можу очікувати від будь-якого пророка або вибраної душі зазнати такої Жертви. Я постановив зробити це через Другу Особу Мого Божества – Я послав Сина, щоб врятувати людство. Це був єдиний ефективний спосіб зірвати плани сатани – такою була Моя Любов до Моїх дітей.

Спостерігати за Моїм Сином, як Він зростав і ставав дорослим, було водночас і чудово, і боляче, знаючи, що чекає на Нього попереду. Проте через глибоку ніжну любов, яку Я маю до кожного з Моїх дітей, це було Жертвою, принесеною добровільно, для того щоб врятувати Мою родину.

Зараз, коли Попередження наближається, Я також готую світ прийняти Мого Сина вдруге через ці Святі Послання.

Друге Пришестя Мого улюбленого Сина є близько, діти. Мій Син посланий, щоб зайняти Свій законний Трон, на якому Він буде царювати як Цар людства.

Ця Славна Подія буде видовищною і є заключною частиною плану порятунку людського роду від зла, яке існує у вашому світі. Сатана найближчим часом буде вигнаний. Його послідовники і особи з нечестивими серцями будуть шоковані і стривожені. На тому етапі від них буде очікуватись, щоб вони зробили свій вибір. Або впали на землю і благали про Милосердя і Спасіння, або відмовилися від Великого Дару, який буде їм представлений.

Мої діти, об’єднайтесь усі і не бійтеся насмішок. Всі ви є ведені Святим Духом і вам надається захист ангелів і святих на Небесах. Від вас, Мої послідовники, буде залежати проголошення Слова і Обітниці Мого Сина, який прагне, щоб ці Послання поширилися по всьому світу.

Також завдяки вашим молитвам загублені грішники можуть бути вирвані з пазурів злого духа.

Діти, ви знаходитеся на ранній стадії фінальної битви. Ваш другий шанс на Вічне Спасіння надається вам через Милосердя Мого улюбленого Сина. Не втратьте цієї можливості. Об’єднайтеся разом зі своєю Родиною на Небесах, щоб врятувати ваших братів і сестер на землі.

Радійте в це Різдво Господнє, бо це буде особлива урочистість, оскільки ви тепер повинні допомогти душам підготуватися до Другого Пришестя Мого Сина після того, як відбудеться Попередження.

Я люблю вас усіх, діти. Візьміть Мою Любов. Обійміть Мене, вашого Предвічного Отця, який зробить все можливе, щоб взяти вас усіх в Нову Еру Миру.

Бог Отець

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •