Crusade Prayer (15) Thanks for Gift of Divine Mercy

Monday, December 19th, 2011 @ 19:30

My dearest daughter how I wish that Christians everywhere will pay homage to My birth from the depths of their hearts.

I fervently wish that the whole of humanity will allow My Holy Spirit to penetrate their hearts and souls at this time.

My birth must be revered for what it represents when celebrating My birth. Remember you are honouring My gift of Salvation.

This is why I was sent by My Father the first time.

This is why I will return again to offer mankind a second chance of redemption.

I want My children to offer up this next crusade of prayer this Christmas

O my Heavenly Father, we honour You with a deep appreciation of the Sacrifice You made when You sent a Saviour into the world.

We offer You, in joy and thanksgiving, our prayer in humble gratitude for the Gift You now give to Your children, the Gift of Divine Mercy.

O God the Most High, make us worthy to accept this Great Mercy with gratitude.

Amen.

Your beloved Saviour

Jesus Christ

 

286. Молитва Хрестового Походу [15] – Подяка за Дар Божого Милосердя

понеділок, 19 грудня 2011 р., 19:30

Моя найдорожча дочко, як Я хочу, щоб християни всього світу вшановували Моє народження з глибини своїх сердець.

Я гаряче прагну, щоб усе людство дозволило Моєму Святому Духові проникнути в їхні серця і душі у цей час.

Святкуючи Моє Різдво, ви повинні вшановувати те, що воно означає. Пам’ятайте, що ви вшановуєте Мій Дар Спасіння.

Ось чому Я був вперше посланий Моїм Отцем.

Ось чому Я повернуся знову, щоб запропонувати людству другий шанс на спокутування.

Я хочу, щоб в це Різдво Мої діти відмовляли цю наступну Молитву Хрестового Походу.

Молитва Хрестового Походу [15]

Подяка за Дар Божого Милосердя

О мій Небесний Отче, ми почитаємо Тебе з глибокою вдячністю за Жертву, яку Ти вчинив, коли послав Спасителя у світ.

Ми заносимо Тобі з радістю та подякою нашу молитву зі смиренною вдячністю за цей Дар, який Ти зараз даєш своїм дітям – Дар Божого Милосердя.

О Всевишній Боже, вчини нас гідними прийняти це Велике Милосердя з вдячністю.

Амінь.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •