Satan’s strategy is to fool and deceive believers first, before he destroys them

Saturday, November 30th, 2013 @ 15:50

My dearly beloved daughter, how I so love the world. How I pine for every single soul who is lost to Me at this time. I will, I promise, seek out every single person and try to draw them into My Divine Mercy. I desire to make My Presence, My Love and My Compassion known to each one of them. My Tears, at this time, which I reveal to you My little one, are being shed for those who will refuse My Divine Intervention and who will, as a result, plunge headfirst into a vacuum of wicked deceit.

My Passion will now be relived, as My Body will have to face a new scourging when the pagans – who will come with a false façade of peace, love and humility – trample upon My Church, before they crucify it. The wise in spirit will know the Truth. The war will be bitter and the grand prize, sought by Satan’s army, will be the souls of all God’s children.

The souls of believers will be the first target of Satan and this is where he will focus all his energy. Satan’s strategy is to fool and deceive believers first, before he destroys them. The unbelievers are of little interest to Satan, for he has already won over their souls and they present little challenge to him. My Father will not stand to one side and watch this horror, which has been foretold. Every miracle, every call from Heaven and every Intervention will be witnessed as the final battle – the greatest spiritual war of all time – unfolds.

Those who were born with intelligence will be none the wiser to the Truth, for they will analyze the reality of their creation through human logic. Those born with a pure love in their hearts for God will accept the Truth, even if it confuses them, because their hearts belong to God and they will be blessed with the Gift of discernment. Those who fight the Word of God and the Intervention of My Father to save souls and who try to prevent Him from salvaging souls, will be judged harshly.

As the battle for souls continues, you must turn to Me always and ask Me to sustain you, to protect you and to comfort you. When you are with Me, you will endure this terrible desolation with a calmness which will surprise you. But if you cannot trust in Me and surrender to Me completely, you will find these trials, which lie ahead of you in My Church, almost impossible to deal with, so painful will they be.

You must never forget that God is Almighty and that Satan cannot win this war for souls. Sadly, many will not be strong enough in their faith or have the ability to recognise the deceit, which they will have to face in My Name and they will never be able to redeem themselves before Me.

These are the souls, which cause Me such bitter sorrow at this time.

Your Jesus

982. Стратегія сатани полягає в тому, щоб ввести в оману і ошукати віруючих, перед тим як знищити їх

Субота, 30 листопада 2013 р. Божого, 15:50

Моя ніжно улюблена дочко, як сильно Я люблю світ. Як сильно Я сумую за кожною душею, яка є загубленою для Мене у цей час. Я обіцяю, що буду шукати кожну людину і намагатимусь залучити її до Мого Божого Милосердя. Я бажаю, щоб Моя Присутність, Моя Любов і Моє Співчуття були відомими кожному з них. В цей час Мої Сльози, які Я виявляю тобі, Моє дитя, проливаються за тих, які відкинуть Моє Боже Втручання і, як наслідок, зануряться з головою у вакуум злого обману.

Мої Страсті тепер повторяться, оскільки Моє Тіло буде піддано новому бичуванню, коли погани – які прийдуть, прикриваючись фальшивим фасадом миру, любові та смирення – топтатимуть Мою Церкву, перед тим як її розіпнути. Мудрі в дусі знатимуть Правду. Війна буде запеклою, а головною нагородою, якої прагне армія сатани, будуть душі усіх Божих дітей.

Душі віруючих будуть першою ціллю сатани і на них він зосередить всю свою енергію. Стратегія сатани полягає в тому, щоб ввести в оману і ошукати віруючих, перед тим як їх знищити. Невіруючі мало цікавлять сатану, бо він вже здобув їхні душі і вони не становлять для нього проблеми. Мій Отець не буде стояти осторонь і спостерігати за цим жахом, який був передбачений. Ви станете свідками всіляких чудес, закликів і втручань з Неба, коли буде розгортатися фінальна битва – найбільша духовна війна усіх часів.

Ті, які народилися розумними, не зрозуміють Правди, бо вони будуть аналізувати реальність свого сотворення за допомогою людської логіки. Ті, які мають у своєму серці чисту любов до Бога, приймуть Правду, навіть якщо вона збентежить їх, бо їхні серця належать Богові і вони будуть благословенні Даром проникливості. Ті, які борються зі Словом Божим і з Втручанням Мого Отця заради спасіння душ, і ті, які намагаються перешкодити Йому у спасінні душ, будуть суворо засуджені.

Оскільки битва за душі триває, ви повинні завжди звертатися до Мене і просити Мене підтримувати вас, захищати вас і втішати. Коли ви будете зі Мною, то будете зносити це жахливе спустошення зі спокоєм, який вас здивує. Але якщо ви не можете довіряти Мені і цілковито Мені віддатися, тоді ці випробування, які очікують на вас у Моїй Церкві, будуть такими болючими, що для вас буде майже неможливим впоратися із ними.

Ви ніколи не повинні забувати, що Бог Всемогутній і що сатана не може виграти цієї війни за душі. На жаль, багато людей не будуть достатньо сильними у своїй вірі або не матимуть здатності розпізнати обман, з яким вони зустрінуться в Моє Ім’я і вони ніколи не будуть здатними спокутувати свої провини переді Мною.

Це ті душі, які в цьому часі викликають у Мене найбільш гіркий смуток.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •