The Swords of Justice will fall now

Monday, May 30th, 2011 @ 03:00

Hear Me now, My children, everywhere. The Swords of Justice will fall on those who fail to prepare adequately for The Warning.

My Flames of Divine Mercy, presented to the world to give each of you a taste of what the final day of Judgment will be like, is going to be misinterpreted by so many of you. This great day of The Warning draws closer by the month, so you must now put aside the time in preparing for My Divine Mercy.

Many, many souls will find it difficult to understand what this event really means. So many will, as a result, die of shock, which saddens Me, because for those who do not survive, it will be because of the sorry state of their souls. Catholics everywhere, seek Confession now, if you want to benefit from My Great Act of Love and Mercy. Christians and other faiths, speak in silence, and tell God how remorseful you are, how much you regret your transgressions and ask Him to forgive you for your sins. Only those who are strong of heart in their love for Me and God the Almighty Father, will be prepared adequately. Others, because of their strength in mind and character will finally understand the Truth and accept Me with love in their hearts.

As for others, so harsh will the shock be, that when their souls are revealed to them in their darkness, they will drop dead. By then it will be too late to seek forgiveness. There will be no hope for them. Pray, pray, all of you, so that as many souls as possible will survive My great Act of Mercy.

Your loving Saviour

Jesus Christ

 

98. Мечі Правосуддя впадуть зараз

понеділок, 30 травня 2011 р., 03:00

Почуйте Мене зараз, Мої діти, повсюди. Мечі Правосуддя впадуть на тих, які не зможуть в належний спосіб підготуватися до Попередження.

Моє Полум’я Божого Милосердя, представлене світові, щоб дати кожному з вас скуштувати те, яким буде останній День Суду, збирається бути невірно витлумаченим такою великою кількістю з вас. Цей великий день Попередження наближається з кожним місяцем, тому ви зараз повинні відкласти час для підготовки до Мого Божого Милосердя.

Багатьом, багатьом душам буде важко зрозуміти, що ця подія насправді означає. Тому в результаті багато помруть від шоку, що засмучує Мене, тому що для тих, які не виживуть, причиною буде жалюгідний стан їхніх душ. Католики по всьому світу, шукайте Сповіді зараз, якщо ви хочете скористатись з Мого Великого Акту Любові і Милосердя. Християни та представники інших вірувань, говоріть в тиші і скажіть Богові, як ви каєтеся, як сильно ви жалуєте за свої провини і попросіть Його пробачити вас за ваші гріхи. Тільки ті, які сильні серцем в своїй любові до Мене і Бога, Предвічного Отця, будуть підготовлені в належний спосіб. Інші, завдяки своїй силі розуму і характеру, нарешті зрозуміють Істину і приймуть Мене з любов’ю в своїх серцях.

Що стосується інших, то шок буде настільки неприємним, що коли їхні душі будуть відкриті їм в своїй темряві, вони впадуть замертво. На той час буде занадто пізно просити прощення. Для них не буде ніякої надії. Моліться, моліться, всі ви, щоб якомога більше душ пережили Мій великий Акт Милосердя.

Ваш люблячий Спаситель
Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •