Dealing with Financial Hardship

Thursday, May 26th, 2011 @ 13:00

My dearly beloved daughter, it is My wish that you now begin to fast, at least one day a week. For by doing so, you will greatly please Me. This sacrifice will strengthen your purity of soul and bring you closer to My Most Sacred Heart.

My children in the world face many challenges in these times, challenges, which they have never had to deal with before. The biggest challenge now is to deal with the way in which money is becoming scarce. This is very frightening for many who need this to keep their homes and feed their families. The second difficulty is the lack of any meaningful spiritual guidance in their lives, which had, up to now, been seen as important.

Lose your income and you lose your aspirations for luxury worldly goods. For what use is a luxury car when you cannot feed your family? What use is a beautiful dress when you cannot keep warm in a house you can’t afford to heat properly? It is only when My children find themselves bereft of the excesses to which they had become accustomed, that they understand the reality into which they have now been plunged.

Today your basic needs must be your priority. After that, you need to ask yourself: What is important now? Once you are fed and clothed what then? One-upmanship is no longer relevant when you are striving to survive the basic elements. Envy of your neighbour’s wealth and status matters no more. It is only now that you will seek out the spiritual comforts that have been missing for so long in your lives.

In your quest to find comfort of mind, turn to Me and My Eternal Father, God the Creator of all things. Do not be tempted to seek remedies from spiritual healers unless they represent Me. Do not seek artificial solace in stimulants to ease your pain and sorrow. The only way you will become free of worry and anguish is when you turn to Me, Jesus Christ, your Saviour.

I Am waiting now. Ask me to help you and I will supply your basic needs. I will always provide you with what you want. But you must ask Me first. Never keep your worries to yourself. Share them with Me. Hand Me over all your concerns. I will respond immediately; for this will fill Me with joy when you trust in Me completely.

I love you all.

Your devoted Saviour

Jesus Christ

King of Mercy and Compassion

 

96. Подолання фінансових труднощів

четвер, 26 травня 2011 р., 13:00

Моя ніжно улюблена дочко, Я бажаю, щоб відтепер ти почала постити, принаймні, один день в тижні. Бо роблячи це, дуже Мене потішиш. Ця жертва зміцнить чистоту твоєї душі і наблизить тебе до Мого Найсвятішого Серця.

Мої діти в світі стикаються з багатьма викликами в ці часи, викликами, з якими їм ніколи не доводилося мати справу раніше. Зараз найбільшим викликом стає дефіцит грошей. Це дуже страшно для багатьох, які потребують їх, щоб утримувати свої домівки і годувати свої сім’ї. Друга складність полягає у відсутності будь-якого виразного духовного керівництва в їхньому житті, яке дотепер вважалося важливим.

Якщо ви втратите свій дохід, ви втратите ваші прагнення до розкішних світських речей. Бо яка користь від розкішного автомобіля, якщо ви не можете прогодувати свою сім’ю? Яка користь від красивого плаття, якщо ви не можете собі дозволити зігрітись в будинку, який ви не можете належно обігріти? Тільки тоді, коли Мої діти виявляють, що позбавились від надмірностей, до яких вони звикли, вони розуміють реальність, в яку зараз занурились.

Сьогодні вашим пріоритетом повинні бути ваші основні потреби. Після цього вам потрібно запитати себе: що зараз важливо? Коли ви нагодовані і одягнуті, що далі? Вміння перевершити інших більше не актуальне, коли ви боретеся за основні потреби, щоб вижити. Заздрість до багатства і статусу вашого сусіда більше не має значення. Тільки зараз ви будете шукати духовної розради, якої так довго не вистачало у вашому житті.

У своєму прагненні знайти розраду розуму зверніться до Мене і до Мого Предвічного Отця, Бога Творця всього сущого. Не піддавайтеся спокусі шукати ліки в духовних цілителів, якщо тільки вони не представляють Мене. Не шукайте штучної розради в стимуляторах, щоб полегшити свій смуток і біль. Єдиний спосіб, завдяки якому ви станете вільними від неспокою і муки, є звернення до Мене, Ісуса Христа, вашого Спасителя.

Я очікую зараз. Попросіть Мене допомогти вам і Я задовольню ваші основні потреби. Я завжди буду надавати вам те, що ви хочете. Але спочатку ви повинні попросити Мене. Ніколи не тримайте свої турботи при собі. Поділіться ними зі Мною. Передайте Мені всі свої проблеми. Я відповім негайно, бо це наповнить Мене радістю, коли ви повністю довіритеся Мені.

Я люблю вас усіх.

Ваш відданий Спаситель
Ісус Христос
Цар Милосердя і Співчуття

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •