If you find it difficult to pray

Tuesday, May 24th, 2011 @ 18:00

My dearly beloved daughter, I Am happy today that so much work has been done to impart My Most Holy Word to the world, through your Work. You must never feel that you are not doing enough because of the amount of people who reject these Messages. For those of My children who do not accept My Word now, they will in time. Then they will be hungry to hear My Voice.

Stay focused on Me now. Don’t be led astray by those who pour scorn on these Messages. Never be discouraged, for those who are listening to My Word now are in fact spreading the Truth to others, out of their love for Me.

Conversion is a difficult challenge in a world so blind to the Truth of eternal life. Perseverance is needed, for with the help of the Holy Spirit, Whose Power is being felt now, everywhere, all around the world, My children will eventually come back to Me, but not all. For those who would prefer the artificial comforts offered to them through the deceiver, they will find it very difficult to reject the life they lead. Pray for all of your family and friends now, so that you can all unite in your love for Me during The Warning. For, if you will accept this event as your route to freedom, you will be rewarded with My great Mercy.

Prayer is not easy

Prayer is not easy for many of My children, who find the recital of long prayers repetitive and a little boring. If this is the way you pray and you are struggling, then just sit down quietly and communicate with Me in silence. Simply reflect on My Life on Earth. Remind yourself of the time I spent there and the lessons of love I gave to all of you. That’s enough. Let yourself become quiet of mind and I will sit with you in contemplation. I walk with everyone. I Am present every minute of the day, no matter what you are doing. I Am never far away. Remember, that I Am your crutch in life. Lean on Me. Ask for My support, with sincerity, and I will hear your call. I never refuse your request if it is according to My Holy Will. However, when you ask for favours, which are designed to bequeath you with worldly excesses, know that I will never bestow these. For I can never give you gifts, which I know are bad for your soul. My Gifts are given so that I can bring you closer to My Heart, for when that happens you will want for nothing more.

Your loving and devoted Saviour

Jesus Christ

 

93. Якщо вам важко молитися

вівторок, 24 травня 2011 р., 18:00

Моя ніжно улюблена дочко, Я щасливий сьогодні, що так багато роботи було зроблено, щоб передати Моє Найсвятіше Слово світові через твою Працю. Ти ніколи не повинна відчувати, що недостатньо працюєш через ту кількість людей, які відкидають ці Послання. Щодо тих Моїх дітей, які не приймають Мого Слова зараз, вони приймуть його з часом. Тоді вони будуть голодні почути Мій Голос.

Залишайся зосередженою на Мені зараз. Не дай себе збити зі шляху тими, які виливають зневагу на ці Послання. Ніколи не знеохочуйся, бо ті, які зараз слухають Моє Слово, фактично поширюють Істину іншим з любові до Мене.

Навернення є важким викликом у світі, який є таким сліпим до Правди про Вічне Життя. Потрібна наполегливість, тому що за допомогою Святого Духа, Сила Якого відчувається зараз скрізь, по всьому світу, Мої діти зрештою повернуться до Мене, але не всі. Ті, які віддали б перевагу штучним зручностям, запропонованих їм шахраєм, збагнуть, наскільки важко є відмовитися від життя, яке вони ведуть. Моліться зараз за всіх з вашої сім’ї і друзів, щоб всі ви могли об’єднатися в своїй любові до Мене під час Попередження. Бо якщо ви приймете цю подію як свій шлях до свободи, то будете винагороджені Моїм великим Милосердям.

Молитва не є легкою

Молитва не легка для багатьох Моїх дітей, які знаходять відмовляння довгих молитов повторювальними і трохи нудними. Якщо ви так молитеся і боретеся, тоді просто сядьте тихо і поспілкуйтеся зі Мною в тиші. Просто розважте над Моїм Життям на землі. Пригадайте собі про час, який Я провів там і про уроки любові, які Я дав вам усім. Цього достатньо. Дозвольте втихомиритися своєму розуму і Я буду сидіти з вами в спогляданні. Я ходжу разом з усіма. Я присутній кожну хвилину дня, незалежно від того, що ви робите. Я ніколи не буваю далеко. Пам’ятайте, що Я Є вашою опорою в житті. Обіпріться на Мене. Попросіть Моєї підтримки зі щирістю, і Я почую ваш заклик. Я ніколи не відмовлю у вашому проханні, якщо воно згідне з Моєю Святою Волею. Однак коли ви просите про милості, які призначені для того, щоб заповісти вам світські надмірності, то знайте, що Я ніколи не уділю їх. Бо Я ніколи не зможу надати вам дари, про які Я знаю, що вони є шкідливими для вашої душі. Мої Дари даються для того, щоб Я міг наблизити вас до Мого Серця, тому що коли це станеться, ви нічого більше не захочете.

Ваш люблячий і відданий Спаситель
Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •