The Second Coming

Monday, November 15th, 2010 @ 03:00

Thank you, My daughter, for persevering in My Truth and understanding that My communication with you is very real. You will feel My Spirit in your body when I come to reveal to you My Divine Message necessary for mankind to understand in these times. I bring a Message of Pure Love and Passion to My Father’s children. These Messages are to explain to all God’s followers, first, the need to fall to their knees now, and understand the Truth of the Book of John.

The time has come for My Second Coming, the Signs of which are already being revealed to those who know the prophecies foretold so long ago. Look, what do you see now? The signs are visible now. Man does not realise the terrible descent to which he is being exposed. The wicked lie, fronted and accepted by unsuspecting governments, hides, unnoticed, in the guise of salvation.

Hear Me now, My children. The antichrist is ready to spring. Stay on guard, open your eyes and heart to the Truth, or you will perish. Fear not, My beloved followers, for you will lead My flock into the Holy Adoration of My Eternal Father. The Food of Life will be plentiful to those believers, during the dark days ahead. Stay together. Love each other. Give each other the strength, so that you can unite all races, creeds and believers, everywhere, towards My Father’s Kingdom.

It will be your job to demonstrate the Love of God the Goodness, the Love, the Hope and the Truth of eternal life, which awaits all of mankind. It will be by praying together, dropping your exterior wall of pride and shyness, that you will become the powerful force. Together you will be strong. Your faith in Me, your Divine Saviour, will help convert the non-believers. These people, many of whom, through no fault of their own, are ignorant of My Love. They may feel love for each other, but do not understand where this comes from. Guide them, My children of God, towards the Light.

I Am the Bread and I Am the Light. My Light will keep you all safe. But I urge you to be generous in heart and soul and think of those poor souls who need guidance. You must do this through example and show these souls how to become closer to Me. They must be coaxed gently, but firmly, along the path. It is important to wake them up from their slumber of ignorance, before it is too late.

My children, do you not understand the Teachings in My Father’s Book? The Book that reveals the sign for My coming back to Earth must be studied and accepted as the Truth. God, My Eternal Father, through the prophets, does not lie. He does not contradict. You are now being shown the heavenly signs, foretold, and you must prepare now.

You and your families will be lifted with Me in the blink of an eye

Please, please pray for guidance. Believers, get ready now, to fight in My Name and stand up against the antichrist. People will smile at you when you remind them of the prophecies contained in the Book of John. You will be accused and scolded, with wry amusement, for your views and concerns. Ignore this, for you have a duty to Me. Now, pray, pray and coax the non-believers to accept the Teachings. Do not be frightened, for many of you, frightened for the future and your families, I have this to say. As the time comes, you and your families will be lifted with Me, in the blink of an eye, to the Heavens. Then you will receive the Gift of eternal life when Heaven and Earth become one. This is what is meant as the New Paradise. It will be a time of great glory, love and perfection for all My followers.

Stay strong. You must endure a short period of torment, but your faith will keep you strong. Remember, I love all of you. Love Me in return and help Me save as many souls, as possible. You are My powerful army and the time is now to prepare for battle. I will lead you all to My Father’s Kingdom.

Your loving Saviour

Jesus Christ

 

9. Друге Пришестя

понеділок, 15 листопада 2010 р., 03:00

Дякую, Моя дочко, за витривалість у Моїй Правді і розуміння того, що Моє спілкування з тобою дуже реальне. Ти будеш відчувати Мій Дух в своєму тілі, коли Я приходжу, щоб відкрити тобі Моє Божественне Послання, яке людству необхідно зрозуміти в ці часи. Я приношу Послання Чистої Любові і Ревності для дітей Мого Отця. Ці Послання мають насамперед пояснити всім Божим послідовникам необхідність схилити коліна і зрозуміти Правду з Книги Йоана [Одкровення].

Настав час для Мого Другого Пришестя, ознаки якого вже розкриваються тим, які знають пророцтва, передбачені так давно. Погляньте, що ви бачите зараз? Знаки вже видно. Людина не усвідомлює того страшного падіння, якому вона піддається. Зла брехня, з якою стикаються і яку приймають нічого не підозрюючі уряди, ховається непомітно під виглядом спасіння.

Почуйте Мене зараз, Мої діти. Антихрист готовий піднятися. Перебувайте насторожі, відкрийте свої очі і серця на Правду, або загинете. Не бійтеся, Мої улюблені послідовники, бо ви будете вести Мою паству до Святого Поклоніння Моєму Предвічному Отцю. Поживи Життя буде в достатку для тих віруючих під час темних днів, що попереду. Тримайтеся разом. Любіть один одного. Додавайте сили один одному, щоб ви могли об’єднати представників усіх рас, віросповідань і віруючих по всьому світу до Царства Мого Отця.

Вашим завданням буде виявляти Божу Любов, а також Доброту, Любов, Надію і Правду про Вічне Життя, яке очікує на все людство. Перебуваючи разом на молитві, скинувши зовнішню стіну гордині і сором’язливості, ви станете могутньою силою. Разом ви будете сильними. Ваша віра в Мене, вашого Божественного Спасителя, допоможе навернути невіруючих. Тих людей, багато з яких, не з власної вини, не знають про Мою Любов. Вони можуть відчувати любов один до одного, але не розуміють, звідки вона походить. Провадьте їх, Мої Божі діти, до Світла.

Я Є Хліб і Я Є Світло. Моє Світло буде тримати всіх вас у безпеці. Я закликаю вас бути щедрими серцем і душею, і думати про ті бідні душі, які потребують керівництва. Ви повинні робити це через власний приклад і показати цим душам, як наблизитися до Мене. Їх потрібно м’яко, але рішуче вмовляти іти цим шляхом. Важливо розбудити їх зі сну невігластва, поки не стало занадто пізно.

Мої діти, хіба ви не розумієте Вчення з Книги Мого Отця? Книга, яка виявляє знак Мого Приходу на землю, повинна бути вивчена та прийнята, як Істина. Бог, Мій Предвічний Отець, не бреше, промовляючи через пророків. Він не суперечить. Зараз вам показуються передбачені небесні знамення і ви повинні приготуватися.

Ви і ваші сім’ї будете піднесені зі Мною в мить ока

Будь-ласка, будь-ласка, моліться про керівництво. Віруючі, приготуйтеся зараз, щоб боротися в Моє Ім’я і виступити проти антихриста. Люди будуть посміхатися вам, коли ви будете нагадувати їм про пророцтва, що містяться в книзі Йоана [Одкровенні]. Вас будуть звинувачувати і лаяти з іронічною потіхою за ваші погляди і стурбованості. Ігноруйте це, тому що ви маєте обов’язок переді Мною. Моліться зараз, моліться і вмовляйте невіруючих прийняти Вчення. Не бійтеся, бо багатьом з вас, яким страшно за майбутнє і свої сім’ї, Я маю сказати наступне. Коли прийде час, ви і ваші сім’ї будете піднесені зі Мною в мить ока на Небеса. Тоді ви отримаєте Дар Вічного Життя, коли Небо і земля зіллються воєдино. Це те, що мається на увазі як Новий Рай. Це буде час великої слави, любові і досконалості для усіх Моїх послідовників.

Будьте сильними. Ви повинні витримати короткий період муки, але ваша віра буде зберігати вас сильними. Пам’ятайте, що Я люблю вас усіх. Любіть Meне взаємно і допоможіть Мені врятувати так багато душ, наскільки можливо. Ви – Моя могутня Армія і зараз настав час підготуватися до битви. Я поведу вас усіх до Царства Мого Отця.

Ваш люблячий Спаситель
Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •