Confusion about what My Second Coming will mean

Friday, May 20th, 2011 @ 10:00

My dearly beloved daughter, many people wonder what The Second Coming really means, so let Me explain.

I came into the world the first time to redeem mankind from eternal darkness, so he could benefit from eternal life. God the Almighty Father, out of His Mercy, sent Me so that all His children would have life. For up to then, due to the sins of Adam and Eve, this would not have been possible. I come again, this time to reward all those who follow Me.

Much confusion exists in the world regarding this event. Many people believe that My Second Coming indicates that the end of the world has come. That is not the case, for instead, it will mean the end times when Satan and his followers, who create untold misery in the world, will be banished from Earth for 1,000 years.

About the New Paradise on Earth

This New Paradise I have promised will come about when Heaven and Earth merge to become one. This new life I bring to all My devoted followers is one of love and glory. You, My followers, will have to endure much suffering, however, while this transition takes place. To help prepare the world for this Great Event, I Am bringing a great Gift of My Mercy beforehand. The Great Warning, which will give each and every one of you the chance to see your sins and how they offend Me, will enable you to see the Truth. When you realise the stain of sin that exists within you, only then will you really understand the sorrow that I feel.

A glimpse of what will happen at the Final Judgment

By allowing you all to experience this great Act of My Mercy you will be given a true glimpse as to what will happen at the day of the Final Judgment. In this way you are being given a fair chance to turn back to Me once more. You see, I love all of you with such a deep and abiding passion that I will do everything possible to save you from the grip of the deceiver.

Be warned though, that Satan will now increase his activities through your brothers and sisters to persuade you to turn your back on Me, even after this Great Event takes place. You must now open your minds, leave all human reasoning aside to accept the truth of your existence on Earth. Every lie couched in scientific human logical thinking will be perpetrated to prevent you from accepting the Truth.

Satan does not want you, My children, to come to Me. His vice-like grip must be broken, but it can only be done with your help. Do not allow him to cloud your judgment with his lies. It will be very difficult for you to ignore his arguments, taunts and ridicule, for that is the way he works.

Satan will work through other people to discourage you

Many of you will not know that Satan is working like this through other people whose views you may respect. But this is just exactly how he works. He will communicate through those poor souls who are attracted to the dark. He will ensure that their minds are blocked to the Truth of My Glory and the eternal life that is yours by right. Never, ever let his influence affect your love for Me. And remember, because he will not win this battle, then those poor souls who follow him will be thrown into Hell with him. If you desire eternal life, then use this time on Earth to denounce Satan while you can.

I will rule the Earth for 1,000 years

My daughter, I will Rule the Earth for 1,000 years. Make no mistake, for I Am now in charge of events as they now unfold in the world. I have now prepared the way for My New Kingdom on Earth and that time is near, much closer than many realize. Rejoice, for this news will be welcomed by all. It will bring to an end all suffering in the world. It will ignite a fount of love and glory for all My children to share.

This New Paradise will be beyond your comprehension, but hear this. This new life will offer you, all of My devout followers, a life free from worry. You will want for nothing. All will be provided by Me. Each and every one of you who choose this Glorious Kingdom will be astonished at the Precious Jewel that awaits you. Pray now, that your brothers and sisters open their eyes to the Truth of the promises I have made, so they too, can enter this New Life on Earth.

Your loving Saviour

Jesus Christ

 

88. Плутанина щодо того, що означатиме Моє Друге Пришестя

п’ятниця, 20 травня 2011 р., 10:00

Моя ніжно улюблена дочко, багато людей задаються питанням, що насправді означає Друге Пришестя, тому дозволь Мені пояснити.

Я прийшов у світ вперше, щоб відкупити людство від вічної темряви, щоб воно могло скористатись з Вічного Життя. Бог, Всемогутній Отець, в Своєму Милосерді послав Мене, щоб всі Його діти мали життя. Бо дотепер, через гріхи Адами і Єви, це було б неможливо. Я приходжу цього разу знову, щоб винагородити усіх тих, які ідуть за Мною.

В світі існує багато плутанини щодо цієї події. Багато людей вважають, що Моє Друге Пришестя вказує на те, що настав кінець світу. Це не так, тому що натомість це буде означати кінець часів, коли сатана і його послідовники, які створюють невимовні страждання у світі, будуть вигнані із землі на тисячу років.

Про Новий Рай на землі

Цей Новий Рай, який Я обіцяв, настане, коли Небо і земля об’єднаються, щоб стати одним цілим. Це нове життя, яке Я приношу всім Моїм відданим послідовникам – це життя любові і слави. Однак вам, Мої послідовники, доведеться пережити багато страждань, поки відбудеться цей перехід. Для того, щоб допомогти підготувати світ до цієї великої події, Я заздалегідь приношу великий Дар Свого Милосердя. Велике Попередження, яке дасть кожному з вас шанс побачити свої гріхи і те, як вони ображають Мене, дозволить вам побачити Істину. Коли ви усвідомите пляму гріха, яка у вас існує, тільки тоді ви дійсно зрозумієте смуток, який Я відчуваю.

Проблиск того, що відбудеться на Останньому Суді

Завдяки тому, що Я дам всім вам пережити цей великий Акт Мого Милосердя, ви отримаєте справжнє уявлення про те, що станеться в День Останнього Суду. В цей спосіб вам буде надано чесний шанс повернутися до Мене ще раз. Розумієте, Я люблю вас усіх з такою глибокою і незмінною ревністю, що зроблю все можливе, щоб врятувати вас від влади шахрая.

Однак майте на увазі, що сатана зараз збільшить свою активність через ваших братів і сестер, щоб переконати вас відвернутися від Мене, навіть після того, як ця Велика Подія відбудеться. Зараз ви повинні відкрити свій розум, залишити всі людські міркування осторонь, щоб прийняти правду про ваше існування на землі. Всяка брехня, виражена в людському науково-логічному мисленні, буде здійснюватися для того, щоб перешкодити вам прийняти Істину.

Сатана не хоче, щоб ви, Мої діти, прийшли до Мене. Його залізна хватка повинна бути зламана, але це можна зробити тільки з вашою допомогою. Не дозвольте йому затуманити ваші судження своєю брехнею. Вам буде дуже важко ігнорувати його аргументи, глузування і висміювання, бо це є спосіб, в який він діє.

Сатана діятиме через інших людей, щоб знеохотити вас

Багато з вас не знатиме, що сатана діє в подібний спосіб через інших людей, чиї погляди ви можете поважати. Але саме так він працює. Він буде спілкуватися через тих бідних душ, яких приваблює темрява. Він забезпечить, щоб їхній розум був заблокований до Істини Моєї Слави і до Вічного Життя, яке по праву є вашим. Ніколи, ніколи не дозвольте його впливу впливати на вашу любов до Мене. І пам’ятайте, що оскільки він не переможе в цій битві, то ті бідні душі, які підуть за ним, будуть вкинуті до Пекла разом із ним. Якщо ви бажаєте Вічного Життя, то використайте цей час на землі, щоб засудити сатану, поки ви можете.

Я буду правити землею 1000 років

Моя дочко, Я буду правити землею 1000 років. Не помиліться, тому що Я тепер відповідальний за події, коли вони розгортаються у світі зараз. Зараз Я підготував шлях до Мого Нового Царства на землі і цей час близько, набагато ближче, ніж багато хто розуміє. Радійте, бо ця новина буде вітатися усіма. Вона покладе край усім стражданням в світі. Вона запалить джерело любові і слави, якими усі Мої діти ділитимуться.

Цей Новий Рай буде поза межами вашого розуміння, але почуйте наступне. Це нове життя дасть вам, усім Моїм відданим послідовникам, життя, вільне від турбот. Ви ні в чому не матимете потреби. Все буде надано Мною. Кожен з вас, хто вибере це Славне Царство, буде вражений дорогоцінною перлиною, яка чекає на вас. Моліться зараз за те, щоб ваші брати і сестри відкрили свої очі на Правду Обітниць, які Я дав, щоб вони теж змогли увійти в це Нове Життя на землі.

Ваш люблячий Спаситель
Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •