Honour My Father

Wednesday, May 18th, 2011 @ 17:00

My dearly beloved daughter, I have missed the time you promised Me yesterday. I realise that you lead a very busy life, but remember that I Am the Life Whom you must seek out above all your day-to-day activities.

Time for man to honestly reflect on his life

The time for mankind to reflect on his life, in a truly honest way, has come. All My children everywhere, in every corner of the world, must ask themselves this question. Do they or do they not believe that God the Father, exists? As the end times foretold draw nearer and nearer, a number of choices will now have to be made. Do you, My children, accept that God, My Eternal Father, created you? If you do, then answer the next question. How much time do you spend thanking Him for the Gifts of life, your family and friends? The home you live in? The food you eat? If you don’t, you are not a follower of the Truth.

Show My Father respect

For those of you who do believe in God the Creator of all things, do you not know that prayer is vital if you are to benefit from the next glorious life He has planned for you? Speak to Him daily. Show Him the respect He deserves, because by not paying attention to Him, you offend Me. For all those devoted followers of Mine, I, your Divine Saviour, Jesus Christ, call on you now to understand how important it is to honour My Father. He is not being given the attention He deserves. Many people have this image of God the Father, as being stern, frightening and angry. So in awe are you that you push Him to one side. If you knew how much He craves your love you would drop down on your knees this instant and beg Him to forgive you. Please pray to God the Father. He needs your love. He needs your devotion. Prayer to My Father yields tremendous Mercy. When you ask My Father to protect you and to save you, in My Name, He rarely refuses your request according to His Most Holy Will. God, My Eternal Father is very Loving, Compassionate and allegiance to Him will bring the world great graces and salvation.

Pray to My Father to avert global disasters

Pray to My Father to avert global disasters on behalf of His beloved Son and He will hear your prayers. So very few Christians in the world especially call on Him for help anymore. He, Who so lovingly created man in His Image, has been forgotten about. Show Him the honour that is now required, to help alleviate the ecological catastrophes that will occur on Earth during the Great Tribulation.

My Father holds the world in His Hands. His children, however, no longer honour or adore Him. They are oblivious to the fact that while Satan continues to steal souls there is only one Power that will withstand eternity and that is the Power of God. In His Mercy He will hear your cries for help. Please call on Him now, especially in these times of great change.

Your beloved Saviour

The Son of God the Father Almighty

Jesus Christ

 

86. Шануйте Мого Отця

середа, 18 травня 2011 р., 17:00

Моя ніжно улюблена дочко, Я сумував за тим часом, який ти обіцяла Мені вчора. Я усвідомлюю, що ти ведеш дуже зайняте життя, але пам’ятай, що Я Є Життя, якого ти повинна шукати понад всю твою повсякденну діяльність.

Час для того, щоб людина чесно розважила над своїм життям

Час для того, щоб людство по-справжньому чесно розважило над своїм життям, настав. Всі Мої діти повсюди, в усіх куточках світу, повинні поставити собі це запитання. Чи вірять вони, чи не вірять, що Бог Отець існує? Оскільки передбачені кінцеві часи наближаються щораз ближче, потрібно зараз зробити ряд виборів. Чи визнаєте ви, Мої діти, що Бог, Мій Предвічний Отець, створив вас? Якщо так, тоді дайте відповідь на наступне питання. Скільки часу ви проводите, дякуючи Йому за Дари життя, вашої родини і друзів? За домівку, в якій ви проживаєте? За їжу, яку ви їсте? Якщо ви цього не робите, то ви не є послідовниками Істини.

Виявляйте повагу до Мого Отця

Ті з вас, які вірять в Бога, Творця всього сущого, хіба ви не знаєте, що молитва є життєво необхідною, якщо ви хочете користати з майбутнього славного життя, яке Він запланував для вас? Говоріть з Ним щодня. Виявляйте повагу до Нього, на яку Він заслуговує, тому що не звертаючи уваги на Нього, ви ображаєте Мене. Усі Мої віддані послідовники, Я, ваш Божественний Спаситель, Ісус Христос, закликаю вас зараз зрозуміти те, як важливо вшановувати Мого Отця. Йому не приділяється увага, якої Він заслуговує. Багато людей мають цей образ Бога Отця, як суворого, лякаючого і розгніваного. Ви відчуваєте такий благоговійний страх, що відштовхуєте Його в бік. Якщо б ви знали, як сильно Він жадає вашої любові, ви б зараз же впали на коліна і благали Його пробачити вас. Будь ласка, моліться до Бога Отця. Він потребує вашої любові. Він потребує вашої відданості. Молитва до Мого Отця приносить величезне Милосердя. Коли ви просите Мого Отця захистити і врятувати вас в Моє Ім’я, Він рідко відхиляє ваше прохання, згідне з Його Найсвятішою Волею. Бог, Мій Предвічний Отець, дуже люблячий, співчутливий, і вірність Йому принесе світові великі Ласки і спасіння.

Моліться до Мого Отця, щоб запобігти глобальним катастрофам

Моліться до Мого Отця, щоб запобігти глобальним катастрофам в Ім’я Його улюбленого Сина і Він почує ваші молитви. Так дуже мало християн у світі звертаються до Нього за допомогою. Він, Хто з такою любов’ю створив людину на Свій Образ, був забутий. Виявляйте до Нього шану, яка зараз є необхідна, щоб допомогти полегшити екологічні катастрофи, які відбудуться на землі під час Великої Скорботи.

Мій Отець тримає світ у Своїх Руках. Проте діти вже не вшановують Його і не поклоняються Йому. Вони забувають про той факт, що хоч сатана продовжує викрадати душі, є тільки одна Сила, яка вистоїть вічність і це є Сила Бога. В Своєму Милосерді Він почує ваші благання про допомогу. Будь ласка, зверніться до Нього зараз, особливо в ці часи великих змін.

Ваш улюблений Спаситель
Син Бога Отця Всемогутнього
Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •