Atrocities of My Crucifixion not revealed to Man in the way they should

Saturday, May 7th, 2011 @ 09:50

My beloved daughter, you must now gather My Cross and help Me carry it on the journey, which I have mapped out for you. My precious daughter, how you have suffered these past few weeks. I allowed this to happen because it has brought you closer to My Sacred Heart.

Many souls are called to impart My Messages to the world. It will be only through the voluntary purification on the part of the soul that will determine the quality of the discernment. In other words, if the soul I choose to communicate My Word to is pure, then the Messages will have more impact. They will have a more lasting impression on the soul. They will be full of compassion, yet they will reveal the Truth of My Teachings in its raw format.

I have no time for the niceties expected by man, who is conditioned to hear My Word in a certain way – in a dumbed down version. Even My Passion, the Cross, and the atrocities committed by man at My Crucifixion have not been revealed to the world in the way in which they were meant to be. So few of you, My children, understand the appalling treatment of Me, your Divine Saviour, at the hands of man. This treatment of Me today, where I Am mocked, laughed at, cursed, ignored and abused, is still evident. My death paved the way to save your souls from eternal damnation. This is still the case. Don’t throw away the Gift of salvation, for without accepting the Truth you cannot be saved.

Hear this. I Am the Truth. I Am the Key to your salvation. On your deathbed, even if you have ignored Me, My Teachings, denied My Real Existence, turn to Me and ask for Redemption. It is never too late to turn to Me and ask Me to hold your hand and let Me lead you to My Father’s Heavenly Kingdom. But you can only do this while you are alive on this Earth. This is your only chance to be offered eternal life. It will be too late afterwards.

Your beloved Divine Saviour
Jesus Christ

 

79. Звірства Мого Розп’яття не виявлені людині так, як повинні

субота, 7 травня 2011 р., 09:50

Моя улюблена дочко, ти повинна зараз підняти Мій Хрест і допомогти Мені Його нести в цій подорожі, яку Я запланував для тебе. Моя дорогоцінна дочко, як ти страждала ці останні кілька тижнів. Я дозволив, щоб це сталося, тому що це наблизило тебе до Мого Пресвятого Серця.

Багато душ покликані передавати Мої Послання до світу. Тільки добровільне очищення з боку душі визначить якість розпізнання. Іншими словами, якщо душа, яку Я вибираю, щоб вона передавала Моє Слово, є чистою, тоді Послання матимуть більший вплив. Вони матимуть більш тривале враження на душу. Вони будуть повними співчуття, окрім того вони відкриють Правду Мого Вчення в її первісному вигляді.

В Мене немає часу на тонкощі, яких очікує людина, яка привчена чути Моє Слово в певний спосіб – в спрощеній версії. Навіть Мої Страсті, Хрест і звірства, вчинені людиною при Моєму Розп’ятті, не були виявлені світові в той спосіб, в який вони повинні бути виявлені. Тому мало хто з вас, Мої діти, розуміє жахливе ставлення до Мене, вашого Божественного Спасителя, від рук людини. Таке ставлення до Мене сьогодні, коли наді Мною знущаються, сміються, проклинають, ігнорують і ображають, все ще очевидне. Моя смерть проклала шлях, щоб врятувати ваші душі від вічних мук. Це залишається незмінним. Не відкидайте Дар Спасіння, тому що не прийнявши Істини, ви не зможете бути врятованими.

Почуйте наступне. Я Є Істина. Я Є ключ до вашого спасіння. На вашому смертному одрі, навіть якщо ви ігнорували Мене, Моє Вчення, заперечували Моє Реальне Існування, зверніться до Мене і попросіть про Спокутування. Ніколи не пізно звернутися до Мене і попросити Мене взяти вас за руку і дозволити Мені привести вас до Небесного Царства Мого Отця. Але ви можете зробити це, тільки поки ще живі на цій землі. Це ваш єдиний шанс, щоб вам було надане Вічне Життя. Потім буде занадто пізно.

Ваш улюблений Божественний Спаситель
Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •