Satan is wreaking havoc in the world but his days are short now

Wednesday, May 4th, 2011 @ 20:45

My dearly beloved daughter, it is now with great urgency that the world and all those asleep to the Truth of My Teachings must listen to My Holy Word. As the turmoil will continue to escalate in the world, you must now stop and contemplate on the Scriptures – what you have been told about the changes, which will be witnessed on Earth if sin continues.

Even for those of you who doubt the Existence of God the Eternal Father, or Me, your Divine Saviour, will see sin being committed daily, in front of your eyes. Whether this occurs during your personal encounters in everyday life, in newspapers, broadcast media or the Internet, it is hard to ignore. Even those of you who are tolerant in your acceptance of sin are shocked at the levels of depravity you are forced to witness.

What do you see? What shocks you the most? Is it the vicious violence you are privy to on television, viewed from the comfort of your own home? The murders, which are carried out and condoned by governments in the name of justice? Or is it the depravity displayed by obscene pornography, which is presented as art? Is it the lies proclaimed by deceitful fraudsters behind the legal system, where they can afford to buy their freedom from punishment? Could it be the hatred shown by man against strangers they meet on the street? Is it the terror felt by ordinary citizens at the hands of their own government? There are so many grievances against the Laws of Moses, the Commandments, being enacted now that it is impossible to fathom all, so much, at once.

Law and order have disappeared. Love and generosity shown by neighbour-to-neighbour is disappearing quickly. Even those faithful servants of Mine, who act in the Name of God are no longer leading their flock.

This chaos is caused by the king of deceit, Satan, the evil one, who goes to great lengths to hide his identity from mankind. A coward, he works using his powers to seduce. Make no mistake, for he has powers, which he uses to destroy mankind. He turns man against man. Brother against brother. Neighbour against neighbour. And all with one goal, that is to quickly wreak havoc in as fast a period as he can. He will never stop tormenting you, My children. Face up to his reality. Accept his existence. For non-believers it is only when you finally understand the truth of Satan’s existence that the truth will sink in, and that is that God the Eternal Father really does Exist.

Just remember that Satan’s days are numbered. Don’t let him win. Pray for all those in the world, so they don’t fall into the trap of hatred that he lays down to ensnare God’s children. He does this, not just out of hatred for you, My children, but for the hatred he feels towards Me, Jesus Christ and My Eternal Father. He will not rest until he causes the maximum damage.

Pray, pray, pray that his strength will diminish. Especially pray the Holy Rosary, for that is the prayer that will crush Satan.

When I return to Earth, remember there will be only one path to eternity and that is the one you need to walk down towards Me.

Your beloved Saviour

Jesus Christ

78. Сатана сіє хаос в світі, але його дні короткі

середа, 4 травня 2011 р., 20:45

Моя ніжно улюблена дочко, з великою терміновістю світ і всі ті, які є сплячими до Істини Мого Вчення, повинні слухати Моє Святе Слово. Оскільки безлад у світі продовжуватиме зростати, ви повинні зупинитися зараз і задуматися над Писанням – те, що вам було сказано про зміни, які будуть засвідчені на землі, якщо гріх триватиме.

Навіть ті з вас, які сумніваються в Існуванні Бога, Предвічного Отця, чи в Існуванні Мене, вашого Божественного Спасителя, будуть бачити перед своїми очима щоденно здійснюваний гріх. Чи це відбувається під час ваших особистих зустрічей в повсякденному житті, чи в газетах, чи в мовних засобах масової інформації або в інтернеті, це важко ігнорувати. Навіть ті з вас, які толерантно ставляться до прийняття гріха, шоковані рівнем розбещеності, свідками якої ви змушені бути.

Що ви бачите? Що шокує вас найбільше? Чи це є жорстоке насильство, в яке ви посвячені через телебачення, яке переглядаєте, не виходячи з власного дому? Вбивства, які здійснюються і виправдовуються урядами в ім’я справедливості. Чи це розпуста, яка демонструється через непристойну порнографію, яка підноситься як мистецтво? Чи це брехня, яка проголошена підступними шахраями поза правовою системою, де вони можуть дозволити купити собі свободу від покарання? Чи це може бути ненависть, яку проявляють люди до незнайомців, яких вони зустрічають на вулиці? Чи це терор, який відчувають звичайні громадяни від рук їхнього власного уряду? Проти Законів Мойсея, Заповідей, є так багато образ, які зараз встановлюються в законодавчому порядку, так багато нараз, що неможливо усіх осягнути.

Закон і порядок зникли. Любов і щедрість поміж ближніми швидко зникають. Навіть ті Мої вірні слуги, які діють в Ім’я Бога, більше не ведуть своєї пастви.

Цей хаос викликаний царем обману, сатаною, злим духом, який іде на все, щоб приховати свою особистість від людства. Боягуз, він працює, використовуючи свої сили, щоб спокушати. Не помиліться, бо в нього є сили, які він використовує, щоб знищити людство. Він налаштовує людину проти людини. Брата проти брата. Сусіда проти сусіда. І все з однією метою – швидко посіяти хаос у короткому проміжку часу, наскільки можливо. Він ніколи не перестане мучити вас, Мої діти. Прийміть його реальність. Визнайте його існування. Невіруючі, тільки тоді, коли ви нарешті зрозумієте правду про існування сатани, ви усвідомите Істину, а саме те, що Бог, Предвічний Отець, дійсно Існує.

Просто пам’ятайте, що дні сатани полічені. Не дозвольте йому перемогти. Моліться за всіх у світі, щоб вони не потрапили в капкан ненависті, який він встановлює, щоб заманити в пастку Божих дітей. Він робить це не тільки з ненависті до вас, Мої діти, але й з ненависті, яку він відчуває до Мене, Ісуса Христа, і Мого Предвічного Отця. Він не заспокоїться, поки не завдасть максимальної шкоди.

Моліться, моліться, моліться, щоб його сила зменшилася. Особливо моліться Святий Розарій, тому що це молитва, яка розтрощить сатану.

Коли Я повернуся на землю, пам’ятайте, що буде тільки один шлях у вічність, і це той, яким вам потрібно іти до Мене.

Ваш улюблений Спаситель
Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •