People all over the world share the same traits

Saturday, April 30th, 2011 @ 20:45

I rejoice tonight, My beloved daughter, because of the way in which you obey Me. Your obedience in attending daily Mass and receiving the Most Holy Eucharist is pleasing to Me. You are becoming stronger now in mind and spirit to respond quickly to My Most Holy Will. You still have much work to do to prepare your soul, My daughter, towards the perfection that is required of you. Never fear because I Am guiding you every step of the way.

My daughter, how I love sinners, how I yearn for their allegiance to Me. I look and I see people with friends and family, happy, with laughter in the home, and I Am filled with joy because My Spirit is present there. Then I look into other homes and I see disarray, sadness, anger and in some cases evil in the form of abuse. And I cry. Because I know that Satan is present in that home. Then I watch and see groups of friends working together for the good of others in their day-to-day life and I Am pleased. I then look at other groups working feverishly for the good of themselves with just one motive. That is to generate huge amounts of power and wealth. All their actions have one goal – to look after themselves. And this is usually at the expense of others. Then I weep because I know they are in darkness. And then I watch, with fascination, the intelligent, educated groups who want to convince the world that God, My Eternal Father, does not Exist. They rant and present sophisticated arguments as they arrogantly deny Me too. To then witness believers, of lukewarm faith, be sucked into this den of darkness breaks My Heart, so many, many groups with diverse interests, goals, aims. Very few, sadly, invest the time in communicating with God the Eternal Father.

Faith has deserted many millions of people in the world today. The result is that many people feel confused, don’t know what goals to aspire to, nor look for guidance from My sacred servants.

This whirlpool of confusion will continue unless My children call on Me to help them. Pray for all My children everywhere. Look around you and you will see that people all around the world are the same. They may be of different nationalities, speak in different tongues and have different coloured skin. They do, however, share similar traits. Some are happy, some suffer, others are full of love, while others are angry and violent. Most people have a sense of humour and experience this at some stage in their lives. So when you look at your own family and friends you will see the very same similarities.

So if you feel the need to pray for those closest to you, then I urge you to consider your brothers and sisters in every corner of the world. All of you are My children. By praying the Divine Mercy for all My children everywhere, you, My followers, can save mankind from the darkness of Hell. The power of this prayer will guarantee that My Mercy will cover everyone around the world.

Let Me take all of you to My Paradise. Don’t allow Me to suffer, should I have to leave any of you in the hands of Satan.

Pray, Pray My Divine Mercy at 3:00 P.M. every single day and you can save the world.

Your Ever-Merciful Jesus Christ

 

76. Люди в усьому світі мають одні й ті ж риси

cубота, 30 квітня 2011 р., 20:45

Я радію сьогодні ввечері, Моя улюблена дочко, через те, яким чином ти Мені коришся. Твій послух у відвідуванні щоденної Меси [Божественної Літургії] та у прийманні Пресвятої Євхаристії приємний Мені. Ти стаєш сильнішою зараз розумом і духом, щоб швидко відповідати на Мою Пресвяту Волю. Ти все ще маєш багато чого зробити, щоб підготувати свою душу, Моя дочко, до досконалості, яка вимагається від тебе. Ніколи не бійся, тому що Я веду тебе на кожному кроці шляху.

Моя дочко, як Я люблю грішників, як сумую за їхньою вірністю щодо Мене. Я дивлюся і бачу людей з приятелями та родиною, щасливих, які сміються у своїх домівках і Я сповнений радості, тому що там присутній Мій Дух. Тоді Я дивлюся в інші домівки і бачу безлад, сум, гнів і, в деяких випадках, зло у вигляді насилля. І Я плачу. Тому що Я знаю, що сатана присутній в цій домівці. Тоді Я дивлюсь і бачу групи друзів, які працюють разом на благо інших день у день свого життя, і Я задоволений. Потім Я дивлюся на інші групи, які гарячково працюють для свого блага тільки з один мотивом. Тобто щоб згенерувати величезну кількість влади і багатства. Всі їхні дії мають одну мету – піклуватися про себе. І це, зазвичай, за рахунок інших. Тоді Я плачу, тому що знаю, що вони перебувають в темряві. І потім Я спостерігаю з подивом за розумними, освіченими групами, які хочуть переконати світ у тому, що Бога, Мого Предвічного Отця, не існує. Вони пишномовно говорять, представляють складні аргументи їхнього зарозумілого відречення від Мене. А потім Я стаю свідком того, як літеплі віруючі втягуються в це лігво темряви і це розбиває Моє Серце, бо існує багато, багато груп з різними інтересами, цілями, прагненнями. Дуже небагато, на жаль, приділяють час на спілкування з Богом, Предвічним Отцем.

Віра покинула багато мільйонів людей в сьогоднішньому світі. В результаті багато людей відчувають себе збитими з пантелику, не знають, до яких цілей прагнути і не шукають керівництва від Моїх висвячених слуг.

Цей вир замішання буде продовжуватися, якщо тільки Мої діти не закличуть Мене допомогти їм. Моліться за всіх Моїх дітей повсюди. Озирніться довкола і ви побачите, що люди по всьому світу однакові. Вони можуть бути різних національностей, говорити на різних мовах і мати різний колір шкіри. Однак вони мають схожі риси. Деякі щасливі, деякі страждають, інші сповнені любові, в той час як інші є злими і жорстокими. Більшість людей мають почуття гумору і відчувають його на певному етапі свого життя. Тому, коли ви подивитеся на свою власну сім’ю і друзів, ви побачите ту ж саму подібність.

Отож якщо ви відчуваєте необхідність молитися за тих, які найближчі вам, тоді Я закликаю вас подумати про ваших братів і сестер в кожному куточку світу. Ви всі є Моїми дітьми. Молячись до Божого Милосердя за всіх Моїх дітей повсюди, ви, Мої послідовники, можете рятувати людство від темряви пекла. Сила цієї молитви буде гарантувати, що Моє Милосердя огорне усіх по всьому світу.

Дозвольте Мені взяти вас усіх до Мого Раю. Не дозвольте Мені страждати, якщо Мені доведеться залишити когось з вас в руках сатани.

Моліться, моліться до Мого Божого Милосердя щоденно о 15:00 і ви зможете врятувати світ.

Ваш завжди Милосердний Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •