Arab uprising will spark global unrest – Italy will trigger fallout

Tuesday, April 26th, 2011 @ 20:10

My dearly beloved daughter, the Tears I shed for all My beloved, tortured children in the world, who are the victims of violence and abuse are never-ending. My poor, precious children are suffering everywhere, all over the world and especially in the Arab world. How I agonise over their suffering, those poor, helpless souls. Please pray for them, My daughter, by offering up your own suffering for them.

The atrocities being committed in the Arab world, will sadly, continue, as more Arab nations will be embroiled in a series of conflicts. The time for the first of the assassinations I spoke to you about last February will take place shortly. The Arab World uprising will spark unrest indirectly in every corner of the world.

Italy will be instrumental in the fallout which will trigger the involvement of global powers in a war – all these events are inevitable, but prayer can ease suffering. Pray, My daughter, that people will turn to Me and ask Me for help and guidance through these times of turmoil.

I do not want to see My children suffer. But suffer they will, until the Truth is revealed during The Warning. Pray now for those misguided dictators who kill innocent souls.

I call on My sacred servants around the world to accept that the prophecies predicted in the Book of Revelation are now unfolding. Spread the Truth of My Teachings and save your flock before time runs out. Go now. Do your duty to Me. I call on those of you who have watered-down My Teachings to stop now. Look into your hearts and tell My people the Truth that they cannot, and will not, be saved until they seek forgiveness for their sins. They must humble themselves in My Eyes and ask Me to give them the Gift of Redemption.

You, My sacred servants, must now play the role for which you were chosen. Be brave. Preach the Truth.

Your loving Saviour

Jesus Christ

74. Арабське повстання розпалить глобальне заворушення – Італія викличе негативні наслідки

вівторок, 26 квітня 2011 р., 20:10

Моя ніжно улюблена дочко, сльози, які Я проливаю за всіх Моїх улюблених закатованих дітей у світі, що є жертвами нескінченного насильства і жорстокого поводження, нескінченні. Мої бідні дорогоцінні діти страждають повсюди, по всьому світу  і особливо в арабському світі. Я перебуваю в агонії через страждання цих бідних безпорадних душ. Будь ласка, молися за них, Моя дочко, жертвуючи за них свої власні страждання.

Звірства, які здійснюються в арабському світі, на жаль, продовжуватимуться, оскільки все більше арабських країн будуть втягнуті в серію конфліктів. Час для першого вбивства, про яке Я говорив тобі в лютому минулого року, скоро настане. Повстання арабського світу непрямим шляхом розпалить заворушення в усіх куточках світу.

Італія буде відігравати провідну роль в наслідках, які призведуть до залучення у війну світових держав – всі ці події неминучі, але молитва може полегшити страждання. Молися, Моя дочко, щоб люди звернулися до Мене і попросили про допомогу і керівництво в ці часи замішання.

Я не хочу бачити, як Мої діти страждають. Але вони будуть страждати, поки Істина не відкриється під час Попередження. Моліться зараз за тих введених в оману диктаторів, які вбивають невинні душі.

Я закликаю Моїх висвячених слуг по всьому світу визнати, що пророцтва, передбачені в Книзі Одкровення, розкриваються вже тепер.  Поширюйте Істину Мого Вчення і врятуйте свою паству до того, як закінчиться час.

Ідіть зараз. Виконайте свій обов’язок переді Мною. Я закликаю тих з вас, які розбавили Моє Вчення, зупинитися зараз. Загляніть в свої серця і скажіть Моєму народу Правду, що вони не можуть і не будуть врятовані, поки не попросять прощення за свої гріхи. Вони повинні впокорити себе в Моїх Очах і попросити Мене дати їм Дар Спокутування.

Ви, Мої висвячені слуги, повинні зараз відіграти роль, для якої ви були вибрані. Будьте хоробрими. Проповідуйте Істину.

Ваш люблячий Спаситель
Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •