Defend your children’s right to a Christian Education

Saturday, April 23rd, 2011 @ 00:05

My beloved daughter, today is the time for all those who believe in the Passion of the Cross, to help carry it so that My Word can be heard once again in the world. Remind them how I died and why this represents salvation. It is your duty now to inform those who have lost their way, to open their hearts again to the Truth of My Teachings.

Stand up now and defend your rights to be Christians. While I expect tolerance on your part – where you must respect the views of other faiths – never insult Me by pushing your Christianity aside into second place. It is a dangerous doctrine when you mistake tolerance as a substitute for the Truth. Be open to other faiths and treat your brothers and sister equally. However, never feel pressurised into pushing aside your beliefs or denying your children the right to a Christian education. Many schools run by Christian organisations are bowing to pressures to abandon their allegiance to Me. Many governments are trying to ban Christianity, with the spread of new laws. Yet you will find that other non-Christian religions will be treated less harshly. Instead, any religion will be tolerated more favourably than Christianity.

Fight for your faith now. Pray for conversion. Pray that those regimes who oppress your right to be a Christian show more tolerance. Failure to withstand these pressures will result in a barren world when fewer Christians will practice their faith.

Take up the Cross, from today, and show example to others. Never be ashamed of the Cross.

Your loving Saviour

Jesus Christ, King of Mankind

71. Захищайте право ваших дітей на християнську освіту

cубота, 23 квітня 2011 р., 00:05

Моя улюблена дочко, сьогодні настав час для всіх тих, які вірять в Страсті на Хресті, допомогти нести його, щоб Моє Слово могло бути почуто ще раз у світі. Нагадайте їм, як Я помер і чому це представляє собою спасіння. Це ваш обов’язок зараз – повідомити тим, які збилися зі шляху, щоб вони відкрили свої серця знову до Істини Мого Вчення.

Підніміться зараз і захистіть своє право бути християнами. Хоч Я очікую толерантності [терпимості] з вашого боку, коли ви повинні поважати погляди представників інших вірувань, ніколи не ображайте Мене, відштовхуючи своє християнство на друге місце. Це небезпечне вчення, коли ви помилково приймаєте толерантність за заміну Істини. Будьте відкритими до представників інших вірувань і ставтеся до своїх братів і сестер однаково. Проте ніколи не почувайтеся змушеними відштовхнути свої переконання або позбавити своїх дітей права на християнську освіту. Багато шкіл під керівництвом християнських організацій піддаються тиску відмовитися від своєї вірності Мені. Багато урядів намагаються заборонити християнство, поширюючи нові закони. Проте ви виявите, що до інших нехристиянських релігій ставлення буде менш суворе. Навпаки, будь-яка релігія буде толерована більш прихильно, ніж християнство.

Боріться зараз за свою віру. Моліться за навернення. Моліться, щоб ті режими, які пригнічують ваше право бути християнами, проявляли більше толерантності. Нездатність протистояти цьому тиску призведе до безплідного світу, в якому менше християн будуть сповідувати свою віру.

Підніміть від сьогодні Хрест і покажіть приклад іншим. Ніколи не соромтеся хреста.

Ваш люблячий Спаситель
Ісус Христос, Цар людства

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •