New World Order Plan to control your money and food

Sunday, April 17th, 2011 @ 09:00

My beloved daughter, tell the world that they are about to witness a number of ecological disasters now. They will occur in the most unusual and unexpected places and will be severe in their intensity. Man’s sinful behaviour has brought this about. Repent, all of you, and remember these climatic disasters will wake you up from your blind slumber and lack of faith. They are also taking place to dilute the impact of the evil group of global alliances and their wicked, stupid activities. These groups, under what I will term as a “new world government” in waiting, are planning to spring now under the leadership of the antichrist. These same groups have brought about the collapse of the banking system and will now destroy currencies everywhere. This is so that they can control you.

My daughter, when I first shared this Message some months ago you thought that the Messages seemed bizarre, yet you wrote down what I told you. The wicked evil plan, these serpents, followers of Satan, has been plotted for some time now. Some of their cunning schemes are already being revealed yet many people believe that the world is simply going through yet another financial crisis. Wake up all of you – now. Look around you and see for yourselves. Stop trying to imply that the world is simply in the throes of a depression, caused by a slump in the economy, because this is not true. These people will now control each of you through a global currency and your country’s indebtedness. No country will escape their clutches. Please heed My Word. Your money will be worthless. Your access to food and other necessities will only be possible through “the mark”, the identification I spoke about. Please, please do not accept this mark because you will be lost to Me. This mark will kill you, not just physically, but spiritually. Remain outside of this jurisdiction. Start planning your food stockpiles, blankets, candles and water now if you want to avoid receiving the mark, the mark of the beast.

He, the antichrist, who will head this New World Government, believes he will steal the souls of the human race. But he won’t. Just as many will fall under his influence, so too will My followers remain steadfastly loyal to Me their Divine Saviour.

For all of you who will pour scorn on these prophecies, listen now. Fall under the influence of this global power and you will be lost. You will need strong faith to survive. Prayers you request will be answered. I will protect you during this fearsome period on Earth. Prepare now for group gatherings, where you will be able to pray in peace and secrecy. They, the New World Order, will also be in prayer in their own vile churches. These churches exist everywhere although they have been set up in secret. They hold sacrifices and pay homage to their idol, Satan. These cults are rampant now and all share the one ludicrous goal – to control mankind. They will do this by attempting to control your money, food supplies and energy. Fight them in the best way you can, through prayer and the spread of conversion. Pray too for these deluded people, who have been made promises of great wealth, technology, longer life and miracles. How wrong they are. They have been truly deceived. When they find out the truth they will have been plunged into the depths of Hell and it will be too late.

Pray, pray all of you, My Divine Mercy and the Most Holy Rosary, every day, as often as you can to alleviate the impact of this devious and demonic plan. Pray too for those souls who will be lost in the imminent global ecological disasters brought about by the Hand of God the Father. They need your prayers. Please heed My plea for prayers for they will be answered.

Your beloved Saviour
Jesus Christ

67. План Нового Світового Порядку, щоб контролювати ваші гроші та їжу

неділя, 17 квітня 2011 р., 09:00

Моя улюблена дочко, скажи світові, що він скоро стане свідком ряду екологічних катастроф. Вони будуть відбуватися в найбільш незвичайних і несподіваних місцях, і будуть суворими в своїй інтенсивності. Гріховна поведінка людини призвела до цього. Покайтеся, усі ви, і пам’ятайте, що ці кліматичні катастрофи розбудять вас зі сліпого сну і відсутності віри. Вони відбудуться також для того, щоб послабити вплив злої групи глобальних альянсів і їхньої злої, нерозумної діяльності. Ці групи, які Я буду називати «Новий Світовий Уряд» є в очікуванні і зараз планують виступити під керівництвом антихриста. Ці ж самі групи призвели до краху банківську систему і тепер будуть знищувати валюти повсюди. І це для того, щоб вони могли контролювати вас.

Моя дочко, коли Я вперше поділився цим Посланням кілька місяців тому, ти подумала, що Послання здаються дивними, проте ти записала те, що Я тобі сказав. Цей нечестивий злий план був задуманий протягом деякого часу цими зміями, послідовниками сатани. Деякі з цих хитрих схем вже відкриваються, проте багато людей вірять, що світ просто переживає чергову фінансову кризу. Прокиньтеся всі ви – зараз. Озирніться навколо і переконайтеся самі. Перестаньте намагатися припускати, що світ просто в муках депресії, викликаної спадом в економіці, тому що це неправда. Ці люди зараз будуть контролювати кожного з вас через глобальну валюту і заборгованість ваших країн. Жодна країна не уникне їхніх пазурів. Будь ласка, прислухайтеся до Мого Слова. Ваші гроші будуть знецінені. Ваш доступ до їжі та інших предметів першої необхідності буде можливий тільки через «знак», ідентифікацію, про яку Я говорив. Будь ласка, будь ласка, не приймайте цей знак, тому що ви будете втрачені для Мене. Цей знак вб’є вас не тільки фізично, але й духовно. Залишайтеся поза межами його юрисдикції. Почніть зараз планувати свої запаси їжі, ковдри, свічки і воду, якщо ви хочете уникнути отримання знаку, знаку звіра.

Він, антихрист, який очолить цей Новий Світовий Уряд, вірить, що він викраде душі людського роду. Але він цього не зробить. Так cамо як багато хто попаде під його вплив, так само Мої послідовники залишаться непохитно вірними Мені, своєму Божественному Спасителю.

Всі ті, які будуть погорджувати цими пророцтвами, послухайте зараз. Якщо ви потрапите під вплив цієї глобальної сили, то ви будете загублені. Вам знадобиться сильна віра, щоб вижити. На ваші молитовні прохання буде дана відповідь. Я захищу вас під час цього страшного періоду на землі. Приготуйтеся зараз до зустрічей групах, де ви будете мати змогу молитися в мирі і таємно. Вони, Новий Світовий Порядок, також будуть молитися в своїх власних мерзенних церквах. Ці церкви існують повсюди, хоч вони були створені таємно. Вони складають жертвопринесення і віддають шану своєму ідолу, сатані. Ці культи зараз є широко поширені і всі вони розділяють одну безглузду мету – контролювати людство. Вони будуть робити це, намагаючись контролювати ваші гроші, запаси їжі та енергію. Боріться з ними в найкращий спосіб, в який можете, через молитву і поширення навернення. Моліться також за цих ошуканих людей, яким були дані обіцянки великого багатства, технологій, довшого життя і чудес. Як вони помиляються. Вони були дійсно обмануті. Коли вони дізнаються правду, вони будуть занурені в глибини пекла і буде вже занадто пізно.

Моліться, моліться всі ви до Мого Божого Милосердя і найсвятіший Розарій кожного дня, так часто, як ви можете, щоб пом’якшити вплив цього підступного і демонічного плану. Моліться також за ті душі, які будуть втрачені в неминучих глобальних екологічних катастрофах, викликаних Рукою Бога Отця. Вони потребують ваших молитов. Будь ласка, прислухайтеся до Мого благання про молитви, бо на них буде дана відповідь.

Ваш улюблений Спаситель
Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •