Even small prayer groups of Divine Mercy can save millions

Saturday, April 16th, 2011 @ 22:45

My beloved daughter, the time for The Warning is now close and it will happen quickly in the blink of an eye. All will be stopped in their tracks as they witness My Great Mercy. Pray for all those in mortal sin, as a priority. They need your prayers, for many of them will drop stone dead from shock when they see the horror, as seen through My Eyes, of the sinful atrocities they have committed. Praying The Divine Mercy can save millions even if it is only a small group of devout, loving followers.

I will not give you a date, My daughter, for this Great Event. But be assured the time is now upon the world, as the evil continues to grow unabated across the entire world, so too will the Hand of My Father now fall everywhere. He will not stand back and allow these evil sinners, in league with Satan, to destroy or infect My children any longer. Shame on those self-obsessed sinners, whom I still love despite the evil stain of their sin. I ask you to pray for the forgiveness of their sins, now.

As The Warning will now take place, so too will the ecological disasters befall mankind. Prayer is your only weapon now, My children, to save yourselves and mankind from the fires of Hell. Once The Warning is over, peace and joy will prevail. And then the persecution by the New World Alliance will commence. Their power will be weakened if enough of you spread conversion and pray hard.

Don’t be afraid, My beloved followers, you will work closely together to pray for the salvation of mankind. And you will save millions of souls in the process.

Your beloved Saviour

Jesus Christ

 

66. Навіть невеликі молитовні групи Божого Милосердя можуть врятувати мільйони

субота, 16 квітня 2011 р., 22:45

Моя улюблена дочко, час для Попередження зараз є близький і воно відбудеться швидко, в мить ока. Всі будуть зупинені на своєму шляху, коли вони стануть свідками Мого Великого Милосердя. Моліться насамперед за всіх тих, які перебувають в смертному гріху. Вони потребують ваших молитов, тому що багато з них впадуть замертво від шоку, коли побачать жах скоєних ними грішних звірств, побачених через Мої Очі. Молитва до Божого Милосердя може врятувати мільйони, навіть якщо це тільки маленька група відданих, люблячих послідовників.

Я не надам тобі дату, Моя дочко, цієї Великої Події. Але будь впевнена, що настав час для світу, оскільки зло продовжує безперервно зростати по всьому світу, так теж Рука Мого Отця впаде зараз повсюди. Він не буде стояти осторонь і дозволяти цим злим грішникам, заодно з сатаною, далі знищувати або заражати Моїх дітей. Сором тим самоодержимим грішникам, яких Я все ще люблю, незважаючи на злу пляму їхнього гріха. Я прошу вас молитися зараз про прощення їхніх гріхів.

Так як Попередження зараз відбудеться, також екологічні катастрофи спіткають людство. Зараз молитва є вашою єдиною зброєю, Мої діти, щоб врятувати себе і людство від пекельного вогню. Як тільки Попередження закінчиться, запанують мир і радість. І тоді розпочнеться переслідування з боку Нового Світового Альянсу. Їхня сила буде ослаблена, якщо достатньо з вас буде поширювати навернення і старанно молитися.

Не бійтеся, Мої улюблені послідовники, ви будете тісно співпрацювати, щоб молитися за спасіння людства. І ви врятуєте мільйони душ в процесі.

Ваш люблячий Спаситель
Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •