How to ensure your family and friends can enter Heaven

Friday, April 15th, 2011 @ 15:30

My beloved daughter, I rejoice because so many good and devout followers of Mine join together during Holy Week, as one, to honour the Sacrifice I made for all. A Sacrifice I would willingly give up again and again were it to save every single one of you. My Love is deep for every individual in the world, each of whom was created through the Holy Will of God the Eternal Father, Creator of mankind. All of you hold a very special place in My Heart, even those of you who don’t know Me.

If you were promised a life on this Earth offering you wealth and happiness many of you would jump at the chance. So desperate are you to satisfy your aspirations of the body. If men were offered Paradise in Heaven they would find it hard to envisage. I understand this. For the lukewarm soul, he would need to have a vivid imagination to fathom this glorious place. He will always struggle to envisage this glorious entity. The only souls who can are those with a strong faith in the Existence of God. The only way to truly understand the jewel that awaits each one of you is to strengthen your belief. The only way to do this is to pray hard to see the Truth, the Light, the glittering future that awaits all those who honour God the Father Almighty. Believers, you must pray for your friends, spouses, relatives, parents, brothers, sisters and children who have little faith. My prayer of Divine Mercy, when recited by you on their behalf will save their souls. That is My promise to you now.

Your loving Saviour

Jesus Christ

 

63. Як забезпечити, щоб ваша родина і друзі могли увійти до Неба

п’ятниця, 15 квітня 2011 р., 15:30

Моя улюблена дочко, Я радію через те, що так багато Моїх добрих і відданих послідовників об’єднуються під час Страсного Тижня воєдино, щоб вшанувати Жертву, яку Я вчинив для всіх. Жертва, яку Я б охоче пожертвував ще раз і ще раз, якщо б це врятувало кожного з вас. Моя Любов є глибокою до кожної особи в світі, кожна з яких була створена через Святу Волю Бога, Предвічного Отця, Творця людства. Всі ви займаєте дуже особливе місце в Моєму Серці, навіть ті з вас, які не знають Мене.

Якщо б вам пообіцяли життя на цій землі, яке пропонує вам багатство і радість, багато з вас вхопилися б за цей шанс. Настільки відчайдушними ви є, щоб задовольнити свої прагнення тіла. Якщо б людям запропонували Рай на Небесах, їм було б важко це уявити. Я розумію це. Щодо літеплої душі, то їй потрібна була б яскрава уява, щоб зрозуміти це славне місце. Вона завжди буде старатися з усіх сил, щоб уявити собі цю славну реальність. Єдині душі, які це можуть – це ті, які мають сильну віру в Існування Бога. Єдиний спосіб по-справжньому зрозуміти коштовність, яка чекає на кожного з вас – це зміцнити свою віру. Єдиний спосіб зробити це – старанно молитися, щоб побачити Істину, Світло, блискуче майбутнє, яке чекає на усіх тих, які шанують Бога, Отця Всемогутнього. Віруючі, ви повинні молитися за ваших друзів, чоловіків і дружин, родичів, батьків, братів, сестер і дітей, які мають мало віри. Моя молитва до Божого Милосердя рятуватиме їхні душі, якщо вона буде відмовлена вами від їхнього імені. Це Моя обітниця для вас зараз.

Ваш люблячий Спаситель

Ісус Христос

https://www.youtube.com/watch?v=xs8–e7f9fI

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •