Special Graces promised for calling on Jesus for just one day

Thursday, April 14th, 2011 @ 11:00

My beloved daughter, thank you for devoting more time to this most Sacred Work. The time has come for all of you to open your hearts to Me, for just one day, to enable Me to fill you with special graces. These graces will now be bestowed on those of you who have forgotten that I Exist, as the time draws nearer to Good Friday.

As the time for the powerful Novena of the Divine Mercy draws close, this time will be used to flood your souls with a special Gift from Me. Do now as I say, and pray in your own words, to Me today. The graces I will give you will not only bring you closer to My Sacred Heart, but will fill you with the Holy Spirit. Pray My Novena from Good Friday and include as many souls as you can and I will save every single one.

For those of you who fall back, even after devotion to Me, I will lift you up again and again. Never be afraid to turn back to Me if you stray. I will never forsake those who keep coming back to Me. As sinners, this will tend to happen. Never fear, I Am standing next to each of you ready to embrace you every time. Sin can be forgiven. Never feel guilty for sin if you need to turn to Me to ask for forgiveness. I Am always there.

My children, use Holy Week to remind all of the Sacrifices I made for sinners. My Compassion is still strong. It has never diminished for souls, even those whose sins cause Me deep offence. If a soul seeks forgiveness, then that sin will be banished. My Novena of Divine Mercy will instil the most powerful graces when recited from Good Friday in the lead up to the Feast of Mercy nine days later. By reciting this you will not only save your own souls but millions of others. Do this for Me.

Your ever-loving and loyal Divine Saviour,

Jesus Christ

 

62. Особливі Ласки, обіцяні за взивання до Ісуса заледве одного дня

четвер, 14 квітня 2011 р., 11:00

Моя улюблена дочко, дякую тобі за присвячення більше часу на цю Найсвятішу Працю. Прийшов час для всіх вас відкрити свої серця для Мене, хоча б на один день, щоб дати Мені змогу наповнити вас особливими ласками. Ці ласки зараз будуть уділені тим з вас, які забули, шо Я Існую, коли час наближається до Страсної П’ятниці.

Коли час для могутньої Новени [Дев’ятниці] до Божого Милосердя наближається, цей час буде використаний для того, щоб наповнити ваші душі особливим Даром від Мене. Робіть зараз так, як Я кажу і моліться сьогодні до Мене своїми власними словами. Ласки, які Я надам вам, не тільки наблизять вас до Мого Пресвятого Серця, але й наповнять вас Святим Духом. Моліться Мою Новену зі Страсної П’ятниці і включіть до неї так багато душ, скільки зможете, і Я врятую кожну.

Тих з вас, які відступають, навіть після ревного служіння Мені, Я буду піднімати знову і знову. Ніколи не бійтеся повернутися до Мене, якщо ви збилися зі шляху. Я ніколи не покину тих, які продовжують повертатися до Мене. Оскільки ви є грішниками, це, як правило, буде відбуватися. Ніколи не бійтеся, Я стою поруч з кожним із вас, готовий обійняти вас кожного разу. Гріх може бути прощеним. Ніколи не відчувайте вину за гріх, якщо ви хочете звернутися до Мене, щоб попросити прощення. Я завжди поруч.

Мої діти, використайте Страсний Тиждень, щоб нагадати всім про Жертви, які Я зробив для грішників. Моє співчуття, як і раніше, сильне. Воно ніколи не зменшувалося для душ, навіть тих, чиї гріхи наносять Мені глибоку образу. Якщо душа попросить прощення, тоді цей гріх буде відпущений. Моя Новена до Божого Милосердя прищепить найпотужніші ласки, якщо її відмовляти від Страсної П’ятниці перед святом Милосердя протягом дев’яти днів. Відмовляючи її, ви не тільки врятуєте свої власні душі, але й мільйони інших. Зробіть це для Мене.

Ваш вічно люблячий і вірний Божественний Спаситель
Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •