My pain is even greater today than it was during My Crucifixion

Wednesday, April 13th, 2011 @ 23:00

My dearly beloved daughter, I cry with great sadness tonight at the sins of mankind, which have increased with great intensity, as the time for the world to commemorate My Passion on the Cross draws nearer. My pain is even greater than it was when I was first crucified. I Am now reliving the Agony I endured, as the sins of mankind pierce My Heart like a sword, that is longer, sharper and more painful. Hear My pleas. Hear My cries. All of you, comfort Me in this deep agony I endure today. I have to witness, daily, the deep sorrow, the pain and torture inflicted by man, on man, by man, on children. These murderers suffer no remorse, so infected are their dark souls by Satan, the deceiver. He shows no compassion for any of you, because he has no soul. Yet, man foolishly succumbs to his temptations like blind men. So slavishly do they allow themselves to be sucked into this terrible darkness, that I have to rely on those of you believers to pray hard to salvage such souls.

My pain intensifies daily. Sin is not seen by man, for what it is. At its most basic level it is a love-of-self. At its worst, it is a love of all things that damages others, through dishonesty, violence, abuse and murder. Why do people turn a blind eye when they witness such atrocities? Those victims are people such as yourselves. Pray hard for these perpetrators, because they too are victims. They, My children, have been ensnared by the deceiver, yet many do not even accept he exists. The time is drawing close now for My Word to be truly heard again on Earth. Please, please explain to all that My Mercy is now about to be witnessed on Earth during the forthcoming mystical event. It is important to tell as many people as possible to ask God the Eternal Father, to forgive each and every one of you, for past sins committed. Do it right now and quickly. Save your souls and those of others. While conversion will be rampant, some unfortunate souls will not survive the shock. Pray, pray that they will not die in mortal sin.

Please remind yourselves of My Passion during Lent, by considering the Sacrifice I made willingly for all of you so that you could be saved. Then understand that The Warning, the Illumination of Conscience, is My next Gift of Mercy for mankind.

Spread conversion everywhere. Help defeat the deceiver by praying My Divine Mercy to save souls. Trust in Me now and bring Me back into your hearts. Unite together to save mankind through love.

Your Divine Saviour, Jesus Christ

Son of God the Almighty Father

Creator and Maker of all things

 

60. Мій біль сьогодні ще більший, ніж був під час Мого Розп’яття

cереда, 13 квітня 2011 р., 23:00

Моя ніжно улюблена дочко, Я плачу з великим смутком цього вечора над гріхами людства, які зростали з великою інтенсивністю, оскільки наближається час, щоб світ вшанував пам’ять Моїх Мук на Хресті. Мій біль навіть більший, ніж був тоді, коли Мене вперше розіп’яли. Я зараз заново переживаю агонію, яку Я зносив, оскільки гріхи людства пронизують Моє Серце наче меч, який є довшим, гострішим і більш болісним. Почуйте Мої благання. Почуйте Мої волання. Всі ви, втіште Мене в цій глибокій агонії, яку Я зношу сьогодні. Я повинен щоденно бути свідком глибокого смутку, болю і тортур, завданих людиною людині, людиною дітям. Ці вбивці не зазнають жодних докорів сумління, настільки зараженими є їхні темні душі сатаною, шахраєм. Він не проявляє жодного співчуття ні до кого з вас, тому що у нього немає душі. Проте людина нерозумно піддається його спокусам, як сліпа людина. Так вони дозволяють по-рабськи втягнути себе в цю страшну темряву, що Я змушений покладатися на тих із вас, віруючих, щоб ви наполегливо молилися, щоб врятувати такі душі.

Мій біль посилюється щоденно. Гріх не сприймається людиною за те, чим він є. На самому базовому рівні це любов до себе. На найгіршому – це любов до всього, що шкодить іншим, через нечесність, насильство, жорстоке поводження і вбивство. Чому люди закривають очі, коли вони бачать такі звірства? Ці жертви – такі ж люди, як і ви самі. Моліться наполегливо за цих злочинців, тому що вони також жертви. Вони, Мої діти, були спіймані в пастку шахраєм, хоч багато навіть не визнають його існування. Зараз наближається час, щоб Моє Слово по-справжньому було знову почуте на землі. Будь ласка, будь ласка, поясніть всім, що Моє Милосердя зараз буде засвідчене на землі під час майбутньої містичної події. Важливо сказати якомога більшій кількості людей, щоб вони попросили Бога, Предвічного Отця, пробачити кожного з вас за вчинені в минулому гріхи. Зробіть це просто зараз і швидко. Врятуйте свої душі і душі інших. В той час як навернення буде широко поширеним, деякі нещасні душі не переживуть шоку. Моліться, моліться, щоб вони не померли в смертному гріху.

Будь ласка, пригадайте собі про Мої Муки під час Великого Посту, розважаючи над Жертвою, яку Я добровільно приніс заради вас усіх, щоб ви змогли врятуватися. Тоді зрозумійте, що Попередження, Просвітлення совісті – це Мій наступний Дар Милосердя для людства.

Поширюйте навернення скрізь. Допоможіть перемогти шахрая, молячись до Мого Божого Милосердя, щоб врятувати душі. Довіряйте Мені зараз і поверніть Мене назад до своїх сердець. Об’єднайтеся разом, щоб врятувати людство через любов.

Ваш Божественний Спаситель, Ісус Христос
Син Бога, Отця Всемогутнього
Сотворителя і Творця всього сущого

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •