The Light of God is present in each and every one of you

Saturday, October 6th, 2012 @ 23:05

My dearly beloved daughter, in order to love Me truly, you must see others through My Eyes.

When you look at another person, look carefully and try to see My Presence, for I am present in all souls, even blackened ones.

I am there. Look and you will see Me. This is one of the most extraordinary graces given by My Eternal Father to each of His children

The Light of God is present in each and every one of you.

This is love and every soul has the capacity for love.

When you see others, through My Eyes, you will feel love and this will touch your soul in a way in which you cannot deny. This love is real, yet you cannot see it or touch it. You will also find it difficult to explain to others. Yet it is there.

If all of God’s children could honour My Father’s Divine Presence in the world, in His children, then peace would reign on earth. Seek love and you will find it.

Take time to reflect on what I tell you now. The Light of God’s Love is like a shining star present in each soul. In some, it shines brightly and you can feel the love from that person envelope you. In others, it is, but a dim glimmer, hard to find, yet it is there nonetheless.

When you look at each other, think of it like this. God created each of you. You are brothers and sisters in His Eyes. It gives Him so much joy when He sees His children show love and respect for each other.

When they fight amongst each other, cause hardship and suffering to others, He feels a terrible pain. Like any parent, it hurts Him when His children do not share His Love, the Love through which they were created.

Remember also when you hurt each other, you hurt My Father. He feels the pain you inflict on His children.

Think twice the next time you judge another harshly or show hatred, towards another. When you do these things, they are displeasing to My Father.

If someone hurts you, pray for them. For when there is tension and lack of love present between two people, it is caused by evil spirits.

Rise above this temptation. Love others. Treat them with respect. Look at them, as through the Eyes of God. When you do this you will find love. You will find it easier to live with each other and accept each other’s faults.

Your Jesus

575. Світло Бога присутнє у кожному з вас

Субота, 6 жовтня 2012 р. Божого, 23:05

Моя дорога дочко, щоб правдиво Мене любити, ти повинна дивитися на інших Моїми Очима.

Коли ти дивишся на іншу людину, дивись уважно і спробуй побачити в ній Мою Присутність, тому що Я присутній в усіх душах, навіть у почорнілих.

Я Є там. Подивись, і ти побачиш Мене. Це одна з самих незвичайних Ласк, наданих Моїм Предвічним Отцем кожному з Його дітей.

Боже Світло присутнє у кожному з вас.

Це є любов і кожна душа має здатність любити.

Якщо ви будете дивитися на інших Моїми Очима, то відчуватимете любов і це зворушить ваші душі так, що ви не зможете цьому опиратись. Ця любов є правдива, хоч ви не можете її побачити чи до неї доторкнутися. Вам також буде важко пояснити це іншим. Але вона там є.

Якщо б усі Божі діти могли почитати Божественну Присутність Мого Отця в світі в Його дітях, то на землі панував би мир. Шукайте любові і ви знайдете її.

Знайдіть час розважити над тим, що Я зараз вам скажу. Світло Божої Любові, як сяюча зірка, присутнє у кожній душі. У деяких вона світить яскраво, так що можна відчути огортаючу вас любов, яка пливе від цієї людини. В інших це всього лиш слабкий проблиск, який важко виявити, однак вона там є.

Коли ви дивитеся на інших, думайте саме так. Бог створив кожного з вас. В Його Очах ви є братами і сестрами. Коли Він бачить, що Його діти проявляють любов і повагу один до одного, це приносить Йому багато радості.

Коли ж вони б’ються між собою, завдають іншим важкі пережиття і страждання, то Він відчуває сильний біль. Він страждає, як кожен батько, коли Його діти не діляться Його Любов’ю – Любов’ю, завдяки якій вони були створені.

Також пам’ятайте, що коли ви раните інших, то раните Мого Отця. Він відчуває біль, якого ви завдаєте Його дітям.

Наступного разу двічі подумайте перед тим, як різко осудити іншого, або проявити свою ненависть щодо інших. Якщо ви так чините, то така поведінка не подобається Моєму Отцю.

Якщо хтось ранить вас, моліться за нього. Тому що коли виникає напруга і відсутність прояву любові між двома людьми, то це викликано злими духами.

Підніміться вище цієї спокуси. Любіть інших. Ставтеся до них з повагою. Подивіться на них Очима Бога. Якщо так будете чинити, то знайдете любов. Ви переконаєтеся, що вам буде легше жити один з одним і приймати недоліки один одного.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •