Christianity is being attacked for one main reason

Wednesday, October 3rd, 2012 @ 13:30

I am your beloved mystical spouse, the Son of Man, born of the Immaculate Virgin Mary.

My dearly beloved daughter, every horror I witnessed in the Garden of Gethsemane, when I was taunted, by the evil one, is unfolding in the world now, right before My Eyes.

People, everywhere, have lost their faith. They wander in a sea of confusion, and in a state of apostasy, not witnessed in the world on such a large scale before.

Love for one another has died.

Respect of other’s needs is no longer deemed to be an admirable trait.

Greed, lust and envy control the minds of many in the world today. Cold in their hearts, they no longer value life, itself, and think nothing of murder. It is taken for granted.

Christianity is being attacked for one main reason. It is to allow the laws, which condone sin, to be introduced, with ease, into your countries.

The obsession with false religions and false idols is rampant.

My Church is collapsing, and My sacred servants are not, for the most part, emphasising the danger of sin and the truth of eternal life.

Hatred, war, greed, lust, envy and self-love are all bound up in one false state, a state, which bears no resemblance to the Truth of My Teachings.

I knew then, in the Garden of Gethsemane, that My Death on the Cross, would not be seen for what it was, by this generation today. This was the pain, which tore through My Heart like a sword.

The Sacrifice I made for man, to redeem him in the Eyes of My Father, is not recognised today. How much they have forgotten. How much they have not been told. All of this has to do with the sin of tolerance, presented to the world as a good thing.

The wars and hatred spread like a virus, as they are planned by the evil one. The pain of My followers will unite with My pain to witness the obscenities, which will be spewed out by those leaders of Governments, who follow the lies embedded in their souls by Satan.

Satan and his demons are very powerful. Never believe for one minute that it is easy to loosen the grip they have on a person who has allowed them to infiltrate their souls. They will not give up easily and will prevent souls who want to turn to Me, their Jesus, for help, by rendering them helpless.

These souls will find it torturous to pray. The words won’t come out of their mouths. They will feel a total aversion to thoughts of Me. Try as they may, it will be an arduous task.

To those who say that they are good people, who do no harm to others, but, who do not accept Me, Jesus, in their lives, know this. You are not a follower of Christ. If you do not come to Me, you cannot be accepted into My Father’s Kingdom.

To enter My Father’s Kingdom requires preparation. Satan can move so quickly to distract souls that many are taken unawares.

These times of great unrest in the world, and lack of awareness of My Father, God the Creator of all things, can only result in one thing.

Catastrophe. Chastisements will be poured out over the world in order to save humanity, to purify humanity.

If people refuse to listen, they will not hear the Truth.

The Truth will save, not only their lives on earth, but will give them Eternal Life.

Failure to accept the Truth results in death, both of the body, and the soul.

The time has come for humanity to make a choice. I cannot force them to follow Me. For all the gifts, the graces and the miracles, which will be given to them, they will still turn their backs.

For all My Great Mercy, some will still choose death, over life.

Your Jesus

573. Християнство атакують лише з однією найважливішою метою

Середа, 3 жовтня 2012 р. Божого, 13:30

Я Є твій улюблений містичний Наречений, Син Людський, народжений від Непорочної Діви Марії.

Моя ніжно улюблена дочко, всі ті огидні речі, свідком яких Я був у Гетсиманському Саду, коли наді Мною знущався злий дух, тепер розгортаються у світі на Моїх Очах.

Люди скрізь втратили свою віру. Вони блукають у морі помилок, перебуваючи у стані відступництва такого масштабу, якого світ ще ніколи не бачив.

Любов до ближнього померла.

Повага до потреб інших більше не вважається рисою, гідною подиву.

У сучасному світі жадібність, хтивість і заздрість панують над розумом багатьох людей. У них холодні серця, вони вже не цінують життя як таке і не переймаються вбивством. Приймають його, як щось очевидне.

Християнство атакують лише з однією найважливішою метою – щоб закони, які приймають гріх, були легко реалізовані у ваших країнах.

Одержимість фальшивими релігіями і фальшивими ідолами стала загрозливою.

Моя Церква розвалюється, а Мої висвячені слуги, у переважній більшості, не наголошують на небезпеці гріха і на Правді про Вічне Життя.

Ненависть, війни, жадібність, хтивість, заздрість і самолюбство пов’язані в один фальшивий стан – стан, який нічим не нагадує Правду Мого Вчення.

Тоді, у Гетсиманському Саду, Я знав, що Моя Смерть на Хресті не буде розглядатися сьогоднішнім поколінням такою, якою вона була. Це був біль, який немов меч, пронизив Моє Серце.

Жертва, яку Я склав для людини, щоб відкупити її в Очах Мого Отця, сьогодні не визнається. Як багато вони забули. Як багато їм ще не сказано. Все це пов’язано з гріхом толерантності, представленому світові, як щось добре.

Війни і ненависть поширюються як вірус, бо вони плануються злим духом. Біль Моїх послідовників поєднається з Моїм болем, коли вони стануть свідками блюзнірств, які будуть вивергатися з уст тих керівників урядів, які будуть йти слідом за брехнею, викарбуваною в їхніх душах сатаною.

Сатана і його демони є дуже сильними. Ніколи, навіть на мить, не припускай, що легко є послабити хватку, якій піддається особа, яка дозволила їм проникнути в свою душу. Вони не здадуться так легко і будуть перешкоджати тим душам, які хочуть звернутися до Мене, їхнього Ісуса по допомогу, бо вчинять їх безпорадними.

Для цих душ молитва буде тортурою. Слова не зможуть вийти з їхніх уст. Вони будуть відчувати повну відразу до думок про Мене. Вони намагатимуться з усіх сил, але це буде важким завданням.

Ті, які кажуть, що вони добрі люди, які не завдають шкоди іншим, але які у своєму житті не приймають Мене, Ісуса, нехай знають наступне. Ви не є послідовниками Христа. Якщо ви не прийдете до Мене, то ви не зможете бути прийняті до Царства Мого Отця.

Щоб увійти до Царства Мого Отця, необхідно приготуватися. Щоб відтягнути душі, сатана може діяти так швидко, що багато з них будуть захоплені зненацька.

Ці часи великого неспокою у світі і браку обізнаності про Мого Отця, Бога Творця всіх речей, можуть призвести до однієї речі – до катастрофи. Кари будуть вилиті на світ, щоб врятувати людство, щоб очистити людство.

Якщо люди не захочуть слухати, то не почують Правди.

Правда врятує не лише їхнє життя на землі, але дасть їм Вічне Життя.

Результатом неприйняття Правди буде смерть тіла і душі.

Настав час для людства, щоб зробити вибір. Я не можу примусити їх іти слідом за Мною. Незважаючи на всі Дари, Ласки і чуда, які будуть їм дані, вони і надалі будуть відвертатися.

Попри Моє Велике Милосердя, деякі з них надалі будуть вибирати смерть понад життя.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •