God’s Love, once felt by man, is something no man can live without

Monday, October 1st, 2012 @ 16:30

My dearly beloved daughter, you must accept that when My followers believe in these Messages, it will bring them a torment of the soul from time to time.

Many will rejoice when they read My Holy Word and will accept it as a miracle.

Others will also accept My Messages, but on certain days they will be torn in two by the doubts, which will assail them. These doubts are natural.

For some they will question and question whether they are truly coming from Heaven. Then they will be full of anguish because they know that their lives are about to change and that the Second Coming will be witnessed by them.

This means that the lives they have led, up to now, will change beyond recognition.

This is frightening for many because they want to cling to their old complacent lives however unhappy they were.

Fear of the future, fear of the Hand of God and fear of Satan’s army torment them. Yet, while My Messages can strike fear within their hearts, at times, they also bring comfort.

For one thing is certain. They will feel My Holy Spirit in their souls and once this happens they will become familiar with God’s Love.

God’s Love, once felt by man, is something no man can live without. It brings peace. So, no matter how fearful you, My followers, may be, you must remember that I, your Jesus, will never forsake you.

You are Mine.

I am the Life in your souls. Through Me, you will be saved. I am full of Mercy for souls who turn to Me for help. I will not let you suffer at the hand of Satan’s followers. I will cover you with My Precious Blood. You have nothing to fear.

Instead, you are being given the graces to prepare yourselves. Now you must be brave, do not allow doubts to cloud your love for Me or blind you to the Truth of these Messages.

They are My Gift to you. They are being given to you so that you will be protected and kept safe from harm.

Always ask Me to allay your fears, for they are planted as seeds of discontent in your mind, by the evil one in order to distract you.

I bless you. I give you peace. I give you My Protection. Trust in Me always.

Your Jesus

571. Божа Любов, хоч раз відчута людиною, є тим, без чого вона не може жити

Понеділок, 1 жовтня 2012 р. Божого, 16:30

Моя ніжно улюблена дочко, ти повинна погодитися з тим, що коли Мої послідовники будуть вірити в ці Послання, це приноситиме їм час від часу страждання душі.

Багато будуть радіти, читаючи Моє Святе Слово і приймуть його, як чудо. Інші також приймуть Мої Послання, але в деякі дні будуть роздерті навпіл сумнівами, що нападатимуть на них. Ці сумніви є природними.

Інші будуть піддаватися сумнівам і запитувати: чи дійсно ці Послання походять з Небес? Тоді вони будуть сповнені неспокою, адже вони знатимуть, що в їхньому житті настають зміни і що вони стануть свідками Другого Пришестя.

А це означає, що життя, яке вони вели дотепер, зміниться до невпізнання.

Для багатьох це є тривожним, тому що вони хочуть триматися свого старого, повного самовдоволення життя, хоч вони й не були в ньому щасливими.

Їх мучить страх перед майбутнім, страх перед Рукою Бога і страх перед армією сатани. Однак хоч Мої Послання можуть викликати у їхніх серцях побоювання, в той самий час вони принесуть їм потіху.

Бо одне можна сказати напевно. Вони відчують у своїх душах Мого Святого Духа і якщо хоч раз таке станеться, то вони пізнають Божу Любов.

Божа Любов, хоч раз відчута людиною, є тим, без чого вона не може жити. Вона приносить мир. Отож, Мої послідовники, не дивлячись на те, що ви боїтеся, ви повинні пам’ятати, що Я, ваш Ісус, ніколи вас не покину.

Ви є Мої.

Я Є Життям у ваших душах. Завдяки Мені ви будете врятовані. Я сповнений Милосердя до душ, які звертаються до Мене по допомогу. Я не дозволю вам страждати від рук прихильників сатани. Я покрию вас Моєю Дорогоцінною Кров’ю. Вам немає чого боятися.

Натомість вам надаються Ласки, щоб ви приготувалися. Тепер ви повинні бути відважними. Не дозволяйте сумнівам затьмарити вашу любов до Мене і зробити вас сліпими на Правду цих Послань.

Вони є Моїм Даром для вас. Вони даються вам, щоб ви були збережені і захищені від кривди.

Просіть Мене завжди розвіювати ваші побоювання, тому що вони засіяні у вашому розумі злим духом як зерна невдоволення, щоб порушити вашу рівновагу.

Я благословляю вас. Я даю вам мир. Я даю вам Мій захист. Довіряйте Мені завжди.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •