Virgin Mary: Many of my Son’s Church leaders say nothing. They no longer defend, publicly, the Holy Name of my Son.

Tuesday, October 2nd, 2012 @ 15:30

My child, the moves to insult the Name of my beloved Son, Jesus Christ, are increasing.

Not enough is it that they deny Him, many want to insult His image in the minds of those who believe in Him.

The Crucifixion of the Body of my Son, the Crucifixion of His Church, is escalating.

Many of my Son’s Church leaders say nothing. They no longer defend, publicly, the Holy Name of my Son. They lack the courage to defend the Body of my Son, His Church on earth.

Many do not want to draw unwanted attention because of the sins of priests in the past. Many, simply, do not have the strong faith required to be a true witness to the Truth of my Son’s teachings.

So many in the world do not believe in the Existence of my Son and this makes Him weep.

So many who do know the Truth, think it is acceptable to show disrespect by listening to blasphemy and still they remain silent.

You must, children, acknowledge the Truth of my Son’s Crucifixion openly and without fear. People will listen. You will be heard.

If every servant of my Son were to remain silent, then who will speak of my Son?

Who will spread His Holy Word at this time when so many of God’s children deny the Existence of God?

Very soon they will have no excuse. When they see the state of their souls they will understand that they have a soul for the first time.

Pray that they become stronger after this and that they become true soldiers of Christ.

Your beloved Mother

Mother of Salvation

572. Матір Спасіння: Багато керівників Церкви Мого Сина нічого не кажуть. Вони вже привселюдно не захищають Святого Імені Мого Сина

Вівторок, 2 жовтня 2012 р. Божого, 15:30

Моя дитино, спроби образити Ім’я Мого улюбленого Сина, Ісуса Христа, посилюються.

Не досить того, що вони відмовляються від Нього, багато хто хоче зневажити Його Образ в свідомості тих, які в Нього вірять.

Розп’яття Тіла Мого Сина, Розп’яття Його Церкви, посилюється.

Багато керівників Церкви Мого Сина нічого не кажуть. Вони вже привселюдно не захищають Святого Імені Мого Сина. Їм бракує відваги, щоби захистити Тіло Мого Сина, Його Церкву на землі.

Багато не хочуть привертати непотрібну увагу з огляду на гріхи священиків в минулому. Багато з них просто не мають міцної віри, необхідної, щоб бути правдивим свідком Істини Вчення Мого Сина.

Так багато у світі не вірять в Існування Мого Сина і це змушує Його плакати.

Так багато тих, які добре знають Правду, вважають прийнятним виявляти неповагу, слухаючи богохульства, і все ж вони продовжують зберігати мовчання.

Діти, ви повинні відкрито і без страху визнати Правду про Розп’яття Мого Сина. Люди будуть слухати. Ви будете вислухані.

Якщо кожен слуга Мого Сина мовчатиме, хто тоді говоритиме про Мого Сина?

Хто буде поширювати Його Святе Слово в цей час, коли так багато Божих дітей заперечує Існування Бога?

Незабаром вони вже не матимуть відмовок. Коли вони побачать стан своїх душ, тоді вперше зрозуміють, що в них є душа.

Моліться, щоб після цього вони стали сильнішими і щоб вони стали правдивими воїнами Христа.

Ваша улюблена Мати

Матір Спасіння

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •